Komunikacija

Na voljo sta dva tehnična sistema za izmenjavo podatkov:

  • X.400: S=trinetcar/P=edinet/A=mail/C=si

  • IBM MQ