Organizacija transporta

Osnovna dokumenta v logističnem informacijskem sistemu sta pozicija oz. pozicijska mapa in zbirnik. Pozicijska mapa poveže vse dokumente posamezne logistične storitve, zbirnik pa povezuje vse pošiljke posameznega prevoza oz. logistične storitve.

Glavne značilnosti:

 • vnos po meri

 • številčenje

 • integracije z drugimi programskimi moduli, tako da se podatki, zajeti v enem modulu, lahko enostavno prenesejo in uporabijo tudi v drugih modulih

 • integrirani šifranti

 • avtomatsko posodabljanje vseh šifrantov

 
Organizacija transporta

Pozicijska mapa

Pozicija je dokument, ki opisuje opravljeno logistično storitev za določeno firmo: naziv firme, opis blaga, številka pogodbe, datum, vrednost v valuti, pošiljatelj ... Ključni podatek je številka pozicije. V nadaljevanju, kjer potrebujemo te podatke (npr. pri fakturi), se tako lahko sklicujemo samo na številko pozicije, kajti s to številko so vsi potrebni podatki na voljo in jih ni potrebno ponovno vnašati. Tako so dokumenti medsebojno povezani preko številke pozicije - tako kot v praksi: vse dokumente, ki se navezujejo na pozicijo, vložimo v skupno "pozicijsko mapo".Glavne značilnosti:

 • izdelava delovnega naloga

 • kartica pozicije oz. prikaz finančnega stanja na poziciji:

  • prejeti računi

  • izdani računi

  • saldo ali pozicijska razlika

 • pregledi za lažji pregled poslovanja

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema

 • kloniranje dokumenta

 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi

 • integracije z drugimi programskimi moduliOrganizacija transporta

Zbirnik

Modul zbirnik se uporablja za vodenje zbirnih pošiljk.Glavne značilnosti:

 • vnos po meri

 • pregledi za lažji pregled poslovanja

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema

 • kloniranje dokumenta

 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi

 • integracije z drugimi programskimi moduli

 • povezava s pozicijsko mapo