TRINET

Sprememba Pravilnika o izpolnjevanju EUL ter opravljanje poslov zastopanja

Opis nekaterih sprememb


Sprememba opisa in vpisa za šifro 3L001 v polju 44


Staro besedilo:


(3L001) (dav. št. L/dav. št. D)
»dav. št. L/dav. št. D: davčna
številka imetnika licence za opravljanje poslov zastopanja v
carinskih zadevah / davčna številka imetnika dovoljenja za
opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah«


Novo besedilo:


(3L001)šifra za kontrolo licenc za opravljanje
poslov zastopanja in dovoljenj za opravljanje zastopanja v carinskih
zadevah
(oznaka L/oznaka D)


Op.: »oznaka L/oznaka D: evidenčna oznaka licence za
opravljanje poslov zastopanja
(tj. zap. št. potrdila) /
evidenčna oznaka dovoljenja (tj. zap. št. dovoljenja)
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah
«.


Primer vpisa šifre 3L001 v polje 44 carinske deklaracije
(EUL ali SIAES):Primer zaporedne številke licence za opravljanje poslov
zastopanja
 • Nove šifre v šfrantu nacionalnih dodatnih oznak
  za polje 33/5:
 • T103 Neposlovna uporaba


 • T104 Poslovna uporaba


 • T105 Električna energija, za katero ne nastane obveznost
  obračuna trošarineNova oznaka za sudanski funt • SDG 938 Sudanski funt
Črtajo se šifre za dokazovanje preferencialnega statusa
iz evropskega gospodarskega prostora


Črtajo se šifre in vpisi (3P12) (potrdilo o gibanju blaga
EUR.1 – Evropski gospodarski prostor), (3P13) (izjava na računu
– Evropski gospodarski prostor) in (3P14) (izjava pooblaščenega
izvoznika na fakturi – Evropski gospodarski prostor).
Več o spremembah – kliknite tukaj: • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
  izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s
  Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se
  uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni
  list RS, št. 55/2007
  )

Več o pridobitvi dovoljenja za opravljanje poslov zastopanja v
carinskih zadevah in licence za opravljanje poslov zastopanja si
preberite na spletni strani Carinske uprave RS – Informacije
javnega značaja:Zanimivost pri pridobitvi licence za opravljanje poslov
zastopanja:


Postopek se prične na zahtevo stranke, ki ima najmanj
srednješolsko strokovno izobrazbo (V. stopnja) in je opravila
poseben strokovni izpit. Zahtevek je mogoče vložiti še pred
opravljenim strokovnim izpitom
. Generalni carinski urad izda
licenco
, vendar jo po uradni dolžnosti razveljavi, če vložnik
izpita ne opravi v enem letu od izdaje licence
.
Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 28. junij 2007


TRINET Informatika, d.o.o.Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih