TRINET

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine

Spremeni se pravilo za izpolnjevanje polja 22 (znesek računa) pri
deklaracijah za sprostitev blaga v prost promet in vnosu blaga v
postopek z ekonomskim učinkom. Novo pravilo se glasi:


Polje 22 – Valuta in skupni znesek računa


V prvo podpolje se vpiše šifra iz šifranta
valut. Vpiše se valuta, v kateri je bil sestavljen račun (ali
pogodba).


V drugo podpolje se vpiše znesek računa za vse deklarirano
blago v valuti iz prvega podpolja.


Če se carini blago, za katerega se carinska vrednost določa na
podlagi vrednosti na enoto ali standardne uvozne vrednosti, se v prvo
podpolje vpiše šifra za slovenski tolar, v drugo
podpolje pa vsota ustreznih carinskih vrednosti iz posameznih
postavk.


Spremenijo se šifranti iz
Priloge 2:


8. Šifrant valut


Črta se valuta MGF –malgaški
frank (Madagaskar), doda se valuta TRY (nova turška lira), pri
šifri TLR se besedilo “turška lira”spremeni
v “stara turška lira”.


12. Šifrant posebnih oznak za polje 31

ŠifraBesedilo –velja do 12.4.2005Besedilo –velja od 13.4.2005NVNacionalni; kilogram
–homologacijaNacionalni; kilogram
homologacijski masi odšteta masa voznika, tj. 75
kg3. Šifrant ugodnosti
(kombinacije)
ŠifraBesedilo –velja do 12.4.2005Besedilo –velja od 13.4.2005Komentar099Nobeden od naslednjih primerov


V teh primerih se SCT ne uporablja.Nobeden od naslednjih primerov


V teh primerih se SCT ne uporablja za uvoženo ali
ponovno uvoženo blago
.1Erga omnes (splošna veljavnost)Erga omnes (splošna veljavnost)Nespremenjeno!100Erga omnes carinske stopnje tretjih držav (običajne
carinske stopnje na podlagi 20(3)c) člena carinskega zakonika)


V teh primerih se preferencialna carina ne zahteva
ali pa ne obstajaErga omnes carinske stopnje tretjih držav (običajne carinske
stopnje na podlagi 20(3)c) člena carinskega zakonika)


V teh primerih se preferencialna carinska stopnja ne zahteva
ali pa ne obstaja.Nespremenjeno!110Erga omnes avtonomna tarifna opustitev


Začasna opustitev avtonomnih carin se odobri
za določeno blago s kmetijskega, kemijskega, letalskega področja
in področja mikroelektronike.


Večino opustitev vsebujejo letni predpisi. Druge so
navedene v opombah k posameznim oznakam KN in veljajo nedoločeno
obdobje. Običajne carinske stopnje se lahko opustijo popolnoma
(npr. 27. poglavje) ali delno (npr. 2905 44, 3201 20 00, 3824 60
itd.)Erga omnes avtonomna tarifna opustitev


Začasna opustitev avtonomnih carinskih stopenj se odobri
za določeno blago s kmetijskega, kemijskega, letalskega področja
in področja mikroelektronike. Večino opustitev vsebujejo letni
predpisi. Druge so navedene v opombah k posameznim oznakam KN in
veljajo nedoločeno obdobje. Običajne carinske stopnje se lahko
opustijo popolnoma (npr. 27. poglavje) ali delno (npr. 2905 44,
3201 20 00, 3824 60 itd.).115Erga omnes avtonomna tarifna opustitev na podlagi
posebne uporabe


Nekatere opustitve pod šifro 110 se odobrijo
le v primeru blaga za posebno uporabo v skladu z 82. členom
carinskega zakonikaErga omnes avtonomna tarifna opustitev na podlagi posebne
uporabe


Nekatere opustitve pod šifro 110 se odobrijo le v
primeru blaga za posebno uporabo v skladu z 82. členom carinskega
zakonika.Nespremenjeno!118Erga omnes avtonomna tarifna opustitev na podlagi
potrdila, ki potrjuje posebne lastnosti blaga


Trenutno se ne uporabljaErga omnes avtonomna tarifna opustitev na podlagi posebnega
potrdila


Trenutno se ne uporablja.119Erga omnes avtonomna tarifna opustitev na podlagi
potrdila o plovnosti


Taka opustitev se odobri samo ob predložitvi
potrdila o plovnostiErga omnes avtonomna tarifna opustitev na podlagi potrdila o
plovnosti


Taka opustitev se odobri samo ob predložitvi potrdila o
plovnosti.120Nepreferencialne tarifne kvote


Vključuje STO in avtonomne tarifne kvote, erga
omnes kvote in kvote vezane na porekloErga omnes tarifne kvote WTO


Te tarifne kvote vsebuje priloga 7 KN. Navedene so tudi v
opombah k ustreznim oznakam KN.123Nepreferencialne tarifne
kvote
na podlagi posebne uporabe


Nekatere tarifne kvote iz šifre 120 se
odobrijo le v primeru blaga za posebno uporabo v
skladu z 82. členom carinskega zakonika
.Erga omnes tarifne
kvote
WTO na podlagi posebne uporabe


Nekatere tarifne kvote iz šifre 120 se odobrijo le v
primeru, ko blago doseže določeno destinacijo; posebna uporaba
v skladu z 82. členom
carinskega zakonika.
Podrobnosti so v stolpcu 6 “Drugi
pogoji” iz priloge 7 KN.125Nepreferencialne tarifne kvote na podlagi
posebnega potrdila


Potrebni so dokumenti, ki niso potrdila o poreklu,
npr. zootehniško spričevalo, potrdila za ročno tkane
izdelke in izdelke domače obrtiErga omnes tarifne kvote WTO na podlagi posebnega
potrdila


Potrebni so dokumenti, ki niso potrdila o poreklu, npr.
zootehniško spričevalo, omenjeno v prilogi I, 3. del,
III. oddelek, prilogi 7 KN, zap. št. 2, in drugo
.128Erga omens tarifne kvote, ki se jih lahko zahteva, če je bil
predhodni postopek pasivno oplemenitenjeNova šifra!140Oprostitev carine zaradi posebne uporabe


Vsi primeri, ko posebna uporaba pomeni znižanje carine ali
izvzetje (82. člen carinskega zakonika), so integrirani kot oznake
KN in povezani z opombami z naslednjim besedilom: Uvrstitev
pod to podštevilko je vezana na pogoje, določene v
ustreznih predpisih SkupnostiOprostitev carine zaradi posebne uporabe


Vsi primeri, ko posebna uporaba pomeni znižanje carine ali
izvzetje (82. člen carinskega zakonika), so


integrirani kot oznake KN in povezani z opombami z naslednjim
besedilom: Vpis pod to podštevilko je vezan
na pogoje, določene v ustreznih predpisih Skupnosti.150Uvrstitev v oznako KN na podlagi posebnih potrdil


Večina teh primerov in ustreznih potrdil je navedenih v členih
16. do 34. izvedbene uredbe.


Ostalo je omenjeno v opombah k ustreznim


oznakam KN, npr. 0202 3050.Uvrstitev v oznako KN na podlagi posebnih potrdil


Večina teh primerov in ustreznih potrdil je navedenih v členih
16. do 34. izvedbene uredbe.


Ostalo je omenjeno v opombah k ustreznim oznakam KN, npr. 0202
3050.Nespremenjeno!2Splošni sistem preferencialov (GSP)Splošni sistem preferencialov (GSP)Nespremenjeno!200Carinska stopnja GSP brez pogojev ali omejitev


Edini pogoj je predložitev potrdila o poreklu obrazec A.


Za dodatno znižanje stopnje se lahko na obrazcu A potrdi tudi
ustreznost glede na socialne in okoljevarstvene določbe. (Ta šifra
velja tudi v primeru držav, ki so še v fazi približevanja
in so upravičene do znižanja stopenj iz SCT. Primer: Moldavija.)carinska stopnja GSP brez pogojev ali omejitev


Edini pogoj je predložitev potrdila o poreklu na obrazcu A.


Za dodatno znižanje stopnje se lahko na obrazcu A potrdi tudi
ustreznost glede na socialne in okoljevarstvene določbe. (Ta šifra
velja tudi v primeru držav, ki so še v fazi približevanja
in so upravičene


do znižanja stopenj iz SCT. Primer: Moldavija.)210Tarifna opustitev GSP


Trenutno se ne uporablja.Šifra 210 se črta!215Tarifna opustitev GSP v povezavi s posebno uporabo


Trenutno se ne uporabljajo.Šifra 215 se črta!218Carinska stopnja GSP na podlagi posebnega potrdila


Trenutno se ne uporabljaCarinska stopnja GSP na podlagi posebnega potrdila


Za uveljavitev stopenj GSP je treba poleg obrazca A
predložiti posebna potrdila, npr. za ročno tkane izdelke in
izdelke domače obrti
.220Tarifne kvote GSPTarifne kvote GSP


Trenutno se v shemi GSP ne uporabljajo nobene kvote .223Tarifne kvote GSP v povezavi s posebno uporabo


Trenutno se ne uporabljajoTarifne kvote GSP v povezavi s posebno uporabo


Trenutno se ne uporabljajo.Nespremenjeno!225Tarifne kvote GSP na podlagi posebnih potrdil


Trenutno se ne uporabljajoTarifne kvote GSP na podlagi posebnih potrdil


Trenutno se ne uporabljajo.Nespremenjeno!228Tarifne kvote GSP; ponovni uvoz po pasivnem oplemenitenju


Trenutno se ne uporabljajo.Šifra 228 se črta!240GPS –oprostitve carine v povezavi s posebno
uporaboGSP –oprostitev carine v povezavi s posebno
uporabo


Trenutno se ne uporabljajo.250Uvrstitev v oznako KN s posebnimi stopnjami GSP na podlagi
posebnih potrdil


Trenutno se ne uporabljaUvrstitev v oznako KN s posebnimi stopnjami GSP na podlagi
posebnih potrdil


Trenutno se ne uporablja.Nespremenjeno!3Preferencialni sporazumiPreferencialni sporazumi (vključno s carinskimi unijami)300Preferencialna carinska stopnja brez pogojev in omejitev
(vključno s plafoni)


Uporaba preferencialnih carinskih stopenj na podlagi ustreznega
sporazumaPreferencialna carinska stopnja brez pogojev in omejitev
(vključno s plafoni)


Uporaba preferencialnih carinskih stopenj na podlagi ustreznega
sporazuma.Nespremenjeno!310Preferencialni sporazumi –tarifna opustitevPreferencialni sporazumi – tarifna opustitev


Uporaba preferencialnih carinskih stopenj na podlagi
ustreznega sporazuma lahko vodi v znižanje dajatev avtonomne
opustitve
.315Preferencialni sporazumi – tarifna opustitev v povezavi s
posebno uporabo


Nekatere preferencialne opustitve pod šifro 310 se
odobrijo le v primeru, ko blago doseže določeno


destinacijo; posebna uporaba v skladu z 82. členom carinskega
zakonika.Šifra 315 se črta!318Preferencialna carinska stopnja na podlagi posebnega potrdilaPreferencialna carinska stopnja na podlagi posebnega potrdila
V zvezi s potrdili, ki se dodajo EUR.1 ali ATR, ni
ugotovljenih primerov
.320Preferencialne tarifne kvote


Preferencialne carinske stopnje se uporabljajo le okviru
omejitev pri kvotah. Obravnavajo se lahko po prednostnem načelu
ali na osnovi dovoljenjPreferencialne tarifne kvote


Preferencialne carinske stopnje se uporabljajo le okviru
omejitev pri kvotah. Obravnavajo se lahko po prednostnem načelu
ali na osnovi dovoljenj323Preferencialne tarifne kvote na podlagi posebne uporabe


Nekatere kvote pod šifro 320 se uporabljajo le v primeru
blaga za posebno uporabo v skladu z 82. členom carinskega
zakonikaPreferencialne tarifne kvote na podlagi posebne uporabe


Nekatere kvote pod šifro 320 se uporabljajo le v
primeru, ko blago doseže določeno destinacijo; posebna uporaba
v skladu z 82. členom carinskega zakonika.325Preferencialne tarifne kvote na podlagi posebnih potrdilPreferencialne tarifne kvote na podlagi posebnih potrdil.


Trenutno ni takega primera.328Preferencialni sporazumi –tarifne kvote; ponovni uvoz po
pasivnem oplemenitenju


Trenutno se ne uporabljajo.Šifra 328 se črta!340Preferencialni sporazumi –oprostitev carine v povezavi s
posebno uporabo


Trenutno se ne uporabljajo.Šifra 340 se črta!350Preferencialni sporazumi –uvrstitev v oznako KN s
posebnimi preferencialnimi stopnjami na podlagi posebnih potrdil


Trenutno se ne uporabljaPreferencialni sporazumi –uvrstitev v oznako KN s
posebnimi preferencialnimi stopnjami na podlagi posebnih potrdil


Trenutno ni takega primera.Nespremenjeno!399Preferencialni sporazumi –dajatve se v okviru carinske
unije ne pobirajo


Trenutno ni takega primera.Šifra 399 se črta!400Carinska unijaCarinska unija –dajatve se ne pobirajo18. Šifrant za polje 44


Doda se nova šifra:


3D52Neobdavčljiv promet v skladu z določili ZDDV


Črta se šifra:


3D46Oprostitev plačila takse na obremenjevanje okolja zaradi
nastajanja izrabljenih motornih vozil


V seznamu šifer z oznako “3K” se črta:


3K30Znesek izvoznega nadomestila


V Seznamu šifer z oznako »3V« (carinska
vrednost blaga) se pri šifri 3V80 pod Vsebino podpolja 44/2
črta besedilo »št. dovoljenja«.19. Šifrant iz TARIC-a


Dodajo se naslednje šifre:


C044Potrdilo mineralna voda – NOD008Trgovska faktura s podpisano izjavoL132Uvozno dovoljenje, ki ga izdajo pristojne oblasti države
članice, veljavno v vsej SkupnostiN705Ladijski tovorni list20. Šifrant vrst dajatev

ŠifraBesedilo –velja do 12.4.2005Besedilo –velja od 13.4.200546Taksa na obremenjevanje okolja zaradi
nastajanja izrabljenih motornih vozilOkoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil

Pravilnik in spremembe si lahko ogledate na straneh:

NazivUradni list RS, št.:Uporaba od:Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki
se uporabljajo v carinskih postopkih35
/ 9.4.20041. maj 2004Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih48
/ 30.4.20041. maj 2004Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih97
/ 3.9.200415. september 2004Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izpolnjevanju
enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov
ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih100
/ 13.9.200415. september 2004Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih35
/ 5.4.200513. april 2005
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih