TRINET

Spremembe iz Uradnega lista št. 35/2003

1468. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi
Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k
CEFTA


V uredbi o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti
trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola
št. 11 k CEFTA in Dodatnega protokola št. 12 k CEFTA (Uradni
list RS, št. 113/02
in 23/03)
se v prilogah
15
(Madžarska) in 20
(Poljska) črtata tarifni oznaki 0103 92 19 in
0203

s pripadajočim
besedilom.


1469. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o
novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)


Spremenjena uredba o izvajanju Evropskega sporazuma
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi
in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika
trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni
list RS, št. 116/02

).


Prilogi
6
(kontingent 1003) se dodajo nove tarifne oznake
za žive prašiče (0103 92 19) in prašičje meso (0203).


1470. Uredba o spremembi uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna
dajatev


Spremenjene kmetijske dajatve za žive prašiče (0103
92 19) in prašičje meso (0203).


Vse tri uredbe začnejo veljati naslednji dan po objavi,
to je 12.4.2003


 


 


 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih