TRINET

Spremembe pravilnika o izpolnjevanju EULNazivUradni list RS, št.:Uporaba od:Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki
se uporabljajo v carinskih postopkih35
/ 9.4.20041. maj 2004Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih48
/ 30.4.20041. maj 2004Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih97
/ 3.9.200415. september 2004Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izpolnjevanju
enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov
ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih100
/ 13.9.200415. september 2004Nekaj pomembnejših sprememb: • Polje 2 Pošiljatelj/izvoznik se izpolnjuje tudi pri uvozu
 • Polje 8 Prejemnik se izpolnjuje tudi pri izvozu blaga
 • Polji 18 in 21 (registracija prevoznega sredstva):Odvisno od zadevnega prevoznega
sredstva se lahko vpišejo naslednji podatki:


promet po morju ali
celinskih vodnih poteh: ladja/ime ladje;


zračni promet:
letalo/številka in datum leta (če številke leta ni, se
vpiše registrska številka letala);


cestni promet: vrsta
cestnega vozila (tovornjak, avto…)/registrska številka
vozila;


železniški promet:
železniški vagon/številka vagona. • Polje 26 (vrsta prevoza v
  notranjosti)V polje se vpiše šifra
predvidene vrste aktivnega prevoznega sredstva na meji, vpisanega v
polju 21. Vpiše se šifra iz šifranta vrste
prevoza
.


Z ustreznimi šiframi
iz šifranta vrste prevoza se vpiše vrsta prevoza ob
odhodu. To polje se ne izpolni, če se izvozne formalnosti izpolnijo
pri izstopnem carinskem organu
.”. • Polje 31 (tovorki in opis
  blaga… )V prvi del polja se vpiše
šifra pakiranja iz šifranta vrste pakiranja
vrst tovorkov.


Šifra se vpiše le
pri tranzitu
.


V drugi, opisni del, se vpiše
običajni trgovski opis blaga s potrebnimi navedbami, ki omogočajo
prepoznavanje blaga. • Polje 40 (skupna deklaracija /
  predlistina)Vpiše se opravilna številka
dokumentov, ki se nanašajo na upravni postopek pred
odpremo/izvozom.


V polje se vpisujejo naslednji
podatki, ločeni s poševnico:


šifra države iz
šifranta držav in šifra carinskega organa,


vrsta dokumenta iz
šifranta predlistin,


številka dokumenta
(do sedem mest),


leto dokumenta (dve
mesti
štiri mesta),


pozicija (tri mesta),


bruto masa (do deset celih
mest, do tri decimalna mesta). • Polje 46 (statistična vrednost)V polje se vpiše vrednost
blaga v domači valuti po pariteti “dobavljeno na slovenski
meji”. Fakturna vrednost blaga se preračuna v domačo valuto po
tečaju, ki je vpisan v polju 23.


V deklaraciji za ponovni
izvoz pridobljenih proizvodov iz blaga, prepuščenega v
postopek začasnega uvoza blaga na oplemenitenje, se v to polje vpiše
skupna preračunana vrednost začasno uvoženega blaga, storitve in
domačega blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodnje oziroma
proizvodnih operacij, ter drugih stroškov, nastalih na ozemlju
Republike Slovenije
.” • Polje 51 (urad tranzita in
  država)Za imenom urada se vpiše šifra
države urada tranzita iz šifranta držav
šifranta oznake držav tranzitnih uradov. • Polje 54 (kraj in datum; ime in
  priimek deklaranta… )Deklarant/zastopnik navede v polju
svoje ime in priimek ter se lastnoročno podpiše. Ob
upoštevanju posebnih določb, ki veljajo za deklaracije, oddane
z uporabo sistema za elektronsko izmenjavo podatkov
sistema računalniške izmenjave podatkov, mora biti na
listu, ki ostane v uradu izvoza/odpreme, izviren lastnoročni podpis
. • Polje 8 (prejemnik)Vpišeta se ime in
priimek oziroma firma in popoln naslov osebe, ki se ji blago dobavlja
in ki ji je namenjeno
.


Vpiše se polno ime in
priimek oziroma firma (v prvo vrstico), popolni naslov oziroma sedež
(v drugo vrstico) in šifra države iz šifranta držav (v
tretjo vrstico) osebe, ki se ji blago dobavlja in ki ji je namenjeno
. • Polje 15 (država odpreme /
  izvoza)Vpiše se ime države
članice, iz katere se blago uvaža/dobavlja
. • Polje 15a (šifra države
  odpreme / izvoza)Vpiše se šifra
države članice, iz katere se blago uvaža/dobavlja,
iz šifranta držav
. • Polje 21 (registracija in država
  aktivnega prevoznega sredstva)V prvo podpolje se vpišejo
podatki o prevoznem sredstvu, na primer registrska številka
(številke) ali opis prevoznega sredstva (tovornjak, ladja,
železniški vagon, zrakoplov), na katero je blago neposredno
naloženo ob zaključku uvoznih formalnosti
.


V prvo podpolje se
vpišejo podatki o aktivnem prevoznem sredstvu ob prehodu
zunanje meje Skupnosti.”, v drugem odstavku pa se besedi
“kodeksa šifer” nadomestita z besedama “šifranta
držav
”. • Polje 26 (vrsta transporta v
  notranjosti)V polje se vpiše šifra
predvidene vrste aktivnega prevoznega sredstva na meji, vpisanega v
polju 21. Vpiše se šifra iz šifranta vrste
prevoza
.


Z ustreznimi šiframi
iz šifranta vrste prevoza se vpiše vrsta prevoza ob
prihodu. To polje se ne izpolni, če se uvozne formalnosti izpolnijo
pri vstopnem carinskem organu
.” • Polje 31 (tovorki in opis
  blaga… )V prvi
del polja se vpiše šifra pakiranja iz šifranta
vrste pakiranja.


Prvi del polja ostane
prazen. • Polje 46 (statistična vrednost)V polje se vpiše vrednost
blaga v domači valuti po pariteti “dobavljeno na slovenski
meji”. Fakturna vrednost blaga se preračuna v domačo valuto po
tečaju, ki je vpisan v polju 23.


Če se carini blago, ki
se ponovno uvaža z začasnega izvoza na oplemenitenje, se v to polje
vpiše skupna preračunana vrednost začasno izvoženega blaga,
storitve, vgrajenega tujega materiala, kot tudi vrednost drugih
stroškov, ki so nastali v zvezi z blagom v tujini.


Spremembe v Prilogi 2 –
šifranti • 8. Šifrant valutŠifraValutaDržavaValuta – do 14.5.2004Država – NOVO!AWGarubski guldenArubaarubski florinBGNbolgarski levBolgarijalevBZDbelizejski dolarBelizebeliški dolarCNYjuan renmimbiKitajskajuanCVEkapverdski eskudoZelenortski otokiKapverdski otokiFKPfalklandski funtFalklandski otoki (Malvini)Falklandski otokiGTQkvecalGvatemalakecalGWPgvinejsko bisaoski pesoGvineja BissauCFA – frank BCEAOIDRrupijaIndonezijaindonezijska rupijaILSnovi izraelski šekelIzraelšekelINRindijska rupijaIndija, ButanButan = BTNKRWvonKoreja, Republikajužnokorejski vonLAKkipLaosLaoška ljudska demokratična republikaMGAmalgaški ariariMadagaskarROLlevRomunijaromunski levSVCsalvadorski kolonSalvadorkolonZARrandJužna Afrika, Lesoto, Namibijajužnoafriški randZMKkvačaZambijazambijska kvača
 • 9. Šifrant vrste
  poslovAP. 24B1Posli, pri katerih gre za dejanski ali nameravani prenos
lastništva proti plačilu ali drugemu nadomestilu (1) (razen
poslov, navedenih pod šiframi 2, 7 in 8)111Končni nakup/prodaja (2)122Blago, odposlano na ogled, poskusni vzorci, blago, odposlano s
pravico do vračila, in posli, ki vključujejo provizijo133Posli, pri katerih gre za plačilo v naravi144Prodaja tujim potnikom za njihovo osebno uporabo155Finančni lizing (3)2Vračilo blaga, ki je bilo predhodno že zavedeno pod šifro
1 (4); brezplačna zamenjava blaga oz. nadomestilo za blago (4)211Vračilo blaga222Zamenjava oz. nadomestilo za vrnjeno blago233Zamenjava oz. nadomestilo za blago, ki ni bilo vrnjeno (npr.
zaradi garancije)3Posli, ki niso začasnega značaja in pri katerih gre za prenos
lastništva, vendar brez nadomestila (finančnega ali
drugačnega)311Dobave blaga po programih, ki jih v celoti ali delno financira
Evropska Skupnost322Druge dobave iz naslova vladne pomoči333Druge dobave pomoči (s strani posameznikov in nevladnih
organizacij)344Drugi posli4Posli s predvidenim oplemenitenjem na podlagi pogodbe (5) ali
posli s predvidenim popravilom (6) (razen poslov, navedenih pod
šifro 7)411Oplemenitenje422Popravilo in vzdrževanje proti plačilu433Brezplačno popravilo in vzdrževanje5Posli po opravljenem oplemenitenju na podlagi pogodbe (5) ali
po opravljenem popravilu (6) (razen poslov, navedenih pod šifro
7)511Oplemenitenje522Popravilo in vzdrževanje proti plačilu533Brezplačno popravilo in vzdrževanje6Posli, pri katerih ne gre za prenos lastništva, npr.
najem, posoja, operativni lizing (7) in druge začasne uporabe (8),
razen oplemenitenja na podlagi pogodbe ali popravila (dobava in
vračilo)611Najem, posoja, operativni lizing622Druge začasne uporabe7Posli v zvezi s skupnimi obrambnimi programi ali z drugimi
skupnimi medvladnimi proizvodnimi programi (npr. Airbus)708Dobava gradbenega materiala in opreme v zvezi z gradbenimi
dejavnostmi ali dejavnostmi gradbenega inženirstva, ki
predstavljajo del splošne pogodbe (9)809Drugi posli90Opombe:


(1) Ta točka zajema večino izvoznih in
uvoznih poslov, tj. poslov, pri katerih:


– se lastništvo prenese z
rezidenta na nerezidenta ali obratno;


– je ali bo opravljeno plačilo
ali drugo nadomestilo (plačilo v naravi).


Opozoriti je treba, da to velja tudi za
blago, ki si ga pošiljajo enote istega podjetja ali iste
skupine podjetij, in za blago, poslano iz/v skladišča za
osrednjo distribucijo, razen če se v zvezi s temi posli ne opravi
nobeno plačilo ali drugo nadomestilo (v tem primeru so taki posli
navedeni pod šifro 3 stolpca A).


(2) Vključno z rezervnimi deli in
drugimi nadomestnimi dobavami proti plačilu.


(3) Vključno s finančnim lizingom:
obroki za lizing se izračunajo tako, da zajamejo vso ali skoraj vso
vrednost blaga. Koristi in tveganja lastništva se ob sklenitvi
pogodbe prenesejo na lizingojemalca. Po zaključku pogodbe postane
lizingojemalec zakoniti lastnik.


(4) Vračilo in zamenjane oziroma
nadomestne pošiljke blaga, ki so bile prvotno zavedene pod
šiframi 3 do 9 stolpca A, je treba navesti pod ustrezne šifre.


(5) Posle oplemenitenja (pod carinskim
nadzorom ali ne) je treba navesti pod šiframi 4 in 5 stolpca
A. Posli oplemenitenja za lasten račun niso zajeti pod tema šiframa
in jih je treba navesti pod šifro 1 stolpca A.


(6) Popravilo blaga pomeni povrnitev
njegove prvotne funkcije; to lahko vključuje nekatere strukturne
spremembe ali izboljšave.


(7) Operativni lizing: vse pogodbe o
lizingu, razen finančnega lizinga (gl. opombo (3)).


(8) Ta šifra zajema blago, ki se
izvaža/uvaža z namenom kasnejšega ponovnega uvoza/ponovnega
izvoza brez spremembe lastništva.


(9) Posli, navedeni pod šifro 8
stolpca A, vključujejo blago, ki ni ločeno fakturirano, ampak se zanj
izda en sam račun, ki pokriva celotno skupno vrednost. V nasprotnem
primeru je treba posle navesti pod šifro 1 stolpca A. • 17 Šifrant metod
  vrednotenjaa) Če je v polju 12 vpisana šifra
“O” ali “N”, se vpiše v to
polje 43 šifra:


18. Šifrant za polje 44Nove šifre za združevanje:3C00Vse postavke – oprostitev plačila uvoznih dajatev3D00Vse postavke – davke in takse3E00Vse postavke – postopki z ekonomskim učinkom in posebna uporaba
blaga3F00Vse postavke – fakturni dokumenti3G00Vse postavke – zavarovanje3K00Vse postavke – skupna kmetijska politika3N00Vse postavke – nacionalne kode3P00Vse postavke – potrdila o poreklu in druga potrdila3T00Vse postavke – trošarineDavki in takse (podatkovna skupina z oznako 3D):3D50Oprostitev plačila davka
na dodano vrednost v skladu z določili Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št 89/98, 17/00, 19/00, 27/00,
66/00, 30/01, 82/01, 67/02, 30/03 in 101/03; v nadaljevanju: ZDDV)


Oprostitev plačila davka na dodano vrednost v skladu z
določili Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: ZDDV)3D92Oprostitev davka na
motorna vozila v skladu z določili Zakona o davkih na motorna
vozila (Uradni list RS, št. 52/99 in 2/04; v nadaljevanju:
ZDMV)


Oprostitev davka na motorna vozila v skladu z določili
Zakona o davkih na motorna vozila (v nadaljevanju: ZDMV)Seznam šifer z
oznako “3E” (postopki z ekonomskim učinkom)


Seznam šifer z oznako “3E” (postopki z
ekonomskim učinkom in posebna uporaba blaga)Novo:3E41dovoljenje za posebno uporabo blagacar. org./štev./LLLL3E45poenostavljeno dovoljenje za posebno uporabo blagacar. org./štev./LLLLNovo:3O26kopija EULcar.org./šifra/št./LLLL3O30kopija umaknjene EUL po končanem postopkucar.org./šifra/št./LLLLNovo:3P12Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 (Evropski gospodarski prostor)štev./LLLL3P13Izjava na računu (Evropski gospodarski prostor)štev./LLLL3P14Izjava pooblaščenega izvoznika na računu (Evropski
gospodarski prostor)štev./LLLL3P15Izjava na računu v skladu z 89. členom izvedbene uredbe k
Carinskemu zakoniku (GPS)štev./LLLLSpremenjeno:3S16Dopolnilna
deklaracija, oddana z uporabo računalniškega sistema za
izmenjavo podatkovštev.dov3S13Dopolnilna
deklaracija pri poenostavljenem postopku deklariranja
prijavljanjaštev. dovNovo:3P60Potrdilo o gibanju blaga A.TR.štev.Novo:3CV2Fakturna vrednost blaga, namenjenega za izvozznesek v SITNovo:


3V70Skupni stroški od
urada vstopa Skupnosti do meje Republike Slovenije


Stroški od kraja vstopa Skupnosti do meje Republike
SlovenijeNovo:Šifra, s katero se ob vrnitvi blaga iz postopka
začasnega uvoza na oplemenitenje ali začasnega izvoza na
oplemenitenje prijavi vrednost blaga, deklariranega ob začetku teh
postopkov3V71Vrednost začasno uvoženega ali začasno izvoženega blaga na
oplemenitenjeznesek v SITŠifra za prijavo vrednosti informacije, ki se
nahaja na nosilcu informacije3V72Vrednost informacijeznesek v SITNovo:3V90Skupni stroški, nastali na ozemlju Skupnosti, ki
zmanjšujejo statistično vrednost


Stroški, ki se odštevajo pri izračunu
statistične vrednosti3V91Skupni stroški,
nastali na ozemlju Skupnosti, ki povečujejo statistično vrednost


Stroški, ki se prištevajo pri izračunu
statistične vrednostiČrta se:3V95Skupni stroški, ki zmanjšujejo davčno
osnovo za obračun DDVNovo:3V96Skupni stroški, ki
povečujejo davčno osnovo za obračun DDV.


Stroški, ki povečujejo davčno osnovo za obračun
DDV pri uvozu blaga.Črta se:A002Potrdilo o pristnosti Bourbon WhiskeyjaA005Potrdilo o pristnosti goveje in telečje potrebušnineA006Potrdilo o pristnosti govedi in teletA011Potrdilo o pristnosti slivovega žganja “Šljivovica”A012Potrdilo o pristnosti tobaka – Tobak PrilepA013Potrdilo o pristnosti riža Basmati za izvoz v Evropsko
skupnostC002Izvleček potrdila o ekvivalentnosti za uvoz hmelja in
proizvodov iz hmelja v ESC009SLOVENIJA; Potrdilo za izvoz živali vrste goved in
njihovega mesa v ES (Uredba št. 3953/92)C010HRVAŠKA; Potrdilo za izvoz živali vrste goved in
njihovega mesa v ES (Uredba št. 3953/92)C011Nekdanja jugoslovanska Republika Makedonija; Potrdilo
za izvoz živali vrste goved in njihovega mesa v ES (Uredba št.
3953/92)C016Potrdilo o upravičenosti; kvote Tarife Skupnosti; s
številkama kvot 09.0001 in 09.0003C020Dovoljenje za pasivno oplemenitenje (Uredba EGS št.
2454/93-UL L 253/93)C021EUR.1, napisan v skladu z Uredbo (ES) št.
1931/97 (UL št. L 272, str. 1)C025Vnaprejšna izjava o končnem namembnem kraju
ustreznih teles Pokrajine Kosovo ali pristojnih oblasti Republike
Črne Gore, glede na Uredbo Sveta (ES) št. 2111/1999 – UL L
258, člen 3(2)C030Veterinarsko potrdilo v skladu s pogoji omenjenimi v
členu št. 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1504/97 (UL L
202, str. 50)C033Knjigovodska listina (voucher) v skladu s pogoji iz
Uredbe (EGS) št. 2782/76 (Ul L 318)D001Dokumentacija za uvoz EPROM v Evropsko skupnostD002Dokumentacija za uvoz DRAM v Evropsko skupnostD004Račun in cena kot sta opisana v členu št. 1(2)
Uredbe št. 192/99 (L 22, str. 9) (glej opombo CD 205)E001RomunijaE002BolgarijaE003Izvozni dokument, ki ga izdajo pristojne romunske
oblasti (Uredba (ES) št. 84/98 – UL L 13/98E004Izvozni dokument, ki ga izdajo pristojne slovaške
oblasti (Uredba (ES) št. 85/98 – UL L 13/98E005Izvozni dokument, ki ga izdajo pristojne bolgarske
oblasti (Uredba (ES) št. 86/98 – UL L 13/98E006Izvozni dokument, ki ga izdajo pristojne češke
oblasti (Uredba (ES) št. 87/98-L 13/98)E007Izvozni dokument, ki ga izdajo pristojne poljske
oblasti (Uredba (ES) št. 1093/99 – UL L 133)E008Predhodno dovoljenje pristojnih oblasti ES v skladu z
Uredbo Sveta (ES) št. 2111/1999 – UL L 258, člen št.
3(1)E009Nekdanja jugoslovanska Republika Makedonija: listina o
izvozuE010Izvozni dokument, ki ga izdajo pristojne nacionalne
oblasti države izvozniceI002Uvozno dovoljenje, ki ga izdajajo pristojne oblasti v
državah članicah, veljavna v vsej Skupnosti (Uredba (ES) št.
1093/99)K001Tarifna kvota – številka kvote 09.1707,
zaprošena in neizčrpanaK002Tarifna kvota – številka kvote 09.1707,
izčrpana ali ne zaprošenaK003Tarifna kvota – številka kvote 09.1116,
zaprošena in neizčrpanaK004Tarifna kvota – številka kvote 09.1116,
izčrpana ali ne zaprošenaK005Tarifna kvota – številka kvote 09.1121,
zaprošena in neizčrpanaK006Tarifna kvota – številka kvote 09.1121,
izčrpana ali ne zaprošenaK007Tarifna kvota – številka kvote 09.1129,
zaprošena in neizčrpanaK008Tarifna kvota – številka kvote 09.1129,
izčrpana ali ne zaprošenaK009Tarifna kvota – številka kvote 09.1139,
zaprošena in neizčrpanaK010Tarifna kvota – številka kvote 09.1139,
izčrpana ali ne zaprošenaK011Tarifna kvota – številka kvote 09.1132,
zaprošena in neizčrpanaK012Tarifna kvota – številka kvote 09.1132,
izčrpana ali ne zaprošenaL003Uvozno dovoljenje, navedeno v členu št. 2 Uredbe
(EGS) št. 2245/90 (UL L 203)L004Uvozno dovoljenje (ESPJ)L005Uvozno dovoljenje in potrdilo o porekluL007Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
122/98 (UL L 11)L008Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
123/98 (UL L 11)L009Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
2508/97 (UL L 345)L010Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
2527/97 (UL L 346)L011Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
509/97 (UL L 80)L013Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
546/98 (UL L 72)L015Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
2402/96 (UL L 327)L024Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
411/96 (UL L 57)L027Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
1970/96 (UL L 261)L029Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
1827/96 (UL L 241)L037Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
1897/94 (UL L 194)L039Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
1006/97 (UL L 145)L052Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
903/90 (UL L 93)L053Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
2414/98 (UL L 299)L054Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
904/90 (UL L 93)L057Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
2684/99 (UL L 326)L060Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
2678/1999 (UL L 333)L062Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
0008/2000 (UL L 2)L063Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
2865/98 (UL L 358)L067Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
778/99 (UL L 101)L068Uvozno dovoljenje, v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št.
1128/99 (UL L 135)L070Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
954/2002 (UL L 147)L071Uvozno dovoljenje, v skladu s pogoji Uredbe (ES) št.
1247/99 (UL L 150)L073Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
1272/99 (UL L 151/7)L077Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
1126/2002 (UL L 169)L078Tekstilni proizvodi; izvozno dovoljenjeL083Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) 2809/2000 (UL
L326) in dopolnjeno z Uredbo (ES) št. 2864/2000 (UL L 333)L092Uvozno dovoljenje (Uredba št. 306/96, L 43)L093Uvozno dovoljenje (Sklep št. 01/932/ESPJ –
UL L 345)L095Uvozno dovoljenje, v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št.
2767/99 (UL L 333)L101Potrdilo o poreklu blaga, ki se podeljuje po režimu
odobrenem s strani Združenih narodovL107Uvozno dovoljenje, v katerem sta besedi “Turkey”
in “yes” v polju 8 označeni s križcem. To dovoljenje
je veljavno samo za lešnike turškega porekla.T005T 5U006Potrdilo EUR.1 z navedbo “ODSTOPANJE – SKLEP (ES)
št. 1/2000“U025Potrdilo EUR.1 z navedbo “ODSTOPANJE – SKLEP (ES)
št. 4/2001“U029Potrdilo EUR.1 z navedbo “ODSTOPANJE – SKLEP št.
5/2001“U032Potrdilo EUR.1 z navedbo “ODSTOPANJE – SKLEP št.
1/2002“Y004V celoti pridobljeno v Maroku in iz te države direktno
prepeljano v SkupnostY012Vstavljena katerakoli od naslednjih navedb v koloni
“Opombe” v potrdilu o gibanju blaga (Uredba (EGS) št.
2213/78 – UL L 266/01): Taxe spéciale à
lexportation appliquée, Særlig udførselsafgift
opkrævet, Sonderausfuhrabgabe erhoben, Special export charge
collected, Applicata tassa speciale allesportazione, Bijzondere
uitvoerheffing voldaan, Pobrana posebna izvozna dajatev, ali ta
navedba v arabskem jezikuY014Posebno potrdilo o poreklu, ki je predpisano v Uredbi
št. 1531/2002 (UL L 231)Z009Tekstilni proizvodi: izvozno dovoljenje+uvozno
dovoljenjeZ021Uvozno dovoljenje in potrdilo o pristnosti, navedeno v
Uredbi št. 936/97 (UL L 137)Z027Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, potrdilo EUR.1
ali izjava na računu (Uredba št. 1940/97, UL L 272)Z029Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, potrdilo EUR.1
ali izjava na računu (Uredba št. 2508/97, UL L 354)Z030Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, potrdilo EUR.1
(Uredba št. 1405/97, UL L 194)Z031Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, navedeno v
Uredbi št. 441/96 (UL L 61)Z032Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, potrdilo EUR.1
(Uredba št. 1406/97 – UL L 194)Z033Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, potrdilo EUR.1
(Uredba št. 1898/97 – UL L 267)Z034Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, potrdilo EUR.1
(Uredba št. 1899/97 – UL L 267)Z036Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, potrdilo EUR.1
(Uredba št. 1279/98 – UL L 176)Z039Uvozno dovoljenje in potrdilo o kvaliteti (Uredba št.
1679/98 – UL L 212)Z041Uvozno dovoljenje in zootehniško potrdiloZ045Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, izjava na
računu (Uredba št. 1405/97 – UL L 194)Z046Uvozno dovoljenje in analizni certifikat (Uredba št.
1679/98 – UL L 212)Z047Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, izjava na
računu (Uredba št. 1406/97 – UL L 194)Z048Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, potrdilo EUR.1
(Uredba št. 2492/98 – UL L 309)Z049Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, izjava na
računu (Uredba št. 2492/98 – UL L 309)Z050Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, izjava na
računu (Uredba št. 1143/98 – UL L 159)Z051Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, potrdilo EUR.1
(Uredba št. 2508/97 – UL L 345)Z052Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, izjava na
računu (Uredba št. 1898/97 – UL L 267)Z054Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, izjava na
računu (Uredba št. 1899/97 – UL L 267)Z055Uvozno dovoljenje in dokazilo o poreklu, izjava na
računu (Uredba št. 1279/98 – UL L 176)Novo:D007Potrdilo o kemični analizi kvalitete na vsaki stopnji za
izdelek, neveden na komercialnem računuL130Pristopna dovoljenja (banane) za tradicionalnega dobavitelja
(dovoljenje je veljavno le v novi državi članici)L131Pristopna dovoljenja (banane) za netradicionalnega dobavitelja
(dovoljenje je veljavno le v novi državi članici)Novo:NPOTRDILA UN/EDIFACKontrolni izvod T5
 • 21.
  Šifrant načinov plačilaNovo:NOprostitev zavarovanja v skladu z določbo 4. točke 189. člena
Carinskega zakonika (državni organ)
 • 26.
  Šifrant slovenskih carinskih organovSpremembe nazivov:SI002800Oddelek za trošarine CeljeSI003800Oddelek za trošarine DravogradSI004800Oddelek za trošarine Murska
SobotaSI007800Oddelek za trošarine MariborSI008800Oddelek za trošarine Nova
GoricaSI009800Oddelek za trošarine Sežana
 • Polje DPolje »Rok«:


V primeru izvoza,
tranzitnega postopka oziroma skupnega postopka izvoza in tranzita se
vpiše rok, do katerega je treba blago predložiti namembnemu
uradu, v primeru pasivnega oziroma aktivnega oplemenitenja pa
rok, do katerega mora biti zaključen postopek pasivnega oziroma
aktivnega oplemenitenja; v primeru posebne uporabe pa rok, do
katerega morajo biti izpolnjeni pogoji iz dovoljenja.
. Datumski
podatki se vpišejo v obliki DDMMLL (dan, mesec, leto),
vključno z dodatnimi oznakami T, E, P.


V drugem odstavku
se pri oznaki E za besedama “ekonomskim učinkom” doda
besedilo “ali datum zaključka posebne uporabe blaga: • T: DDMMLL (datum predaje blaga
  namembnemu uradu)


 • E: DDMMLL (datum zaključka
  postopka z ekonomskim učinkom ali datum zaključka posebne uporabe
  blaga
  )


 • P: DDMMLL (datum za vložitev
  dopolnilne deklaracije v primerih, ko je vložena nepopolna
  deklaracija v skladu s točko a prvega odstavka 76. člena carinskega
  zakonika)


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih