TRINET

Spremembe Uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

IV. STROKOVNI IZPIT ZA PRIDOBITEV LICENCE


11. člen


(1) Program usposabljanja in izpitne vsebine obsegajo
naslednja tematska področja:


1. carinski sistem skupnosti in upravni postopki v
carinskih zadevah,


2. namen, posebnosti in uporaba enotne upravne listine,


3. spoznavanje blaga v carinskem postopku in uvrščanje
blaga v kombinirano nomenklaturo,


4. mednarodni sporazumi in konvencije s carinskega
področja,


5. posredni davki in davčna politika,


6. posebnosti zunanjetrgovinske politike,


7. prevoz in prevozno zavarovanje,


8. špeditersko poslovanje.


(1) Program za opravljanje strokovnega izpita obsega naslednja
tematska področja:


1. carinski sistem in carinsko pravo (carinski postopki in
enotna upravna listina, tranzitni postopek in poenostavljeni
postopki, prepovedi in omejitve);


2. elementi, na podlagi katerih se uporabljajo uvozne dajatve
in drugi ukrepi ter skupna kmetijska politika EU;


3. davek na dodano vrednost, okoljske takse in davek na motorna
vozila;


4. posebnosti zunanjetrgovinske politike;


5. prevoz in prevozno zavarovanje ter špedicijsko
poslovanje.


(2) Podrobnejšo vsebino posameznih točk programa iz
prejšnjega odstavka določi petčlanska komisija, katere člani
morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo. Komisijo imenuje
Generalni carinski urad in je sestavljena iz: • dveh predstavnikov Generalnega carinskega urada,


 • enega predstavnika špediterjev,


 • enega predstavnika Ministrstva za finance,


 • enega predstavnika strokovne javnosti – visokošolske
  ustanove.
 1. Program, priprava razporeda, objavljanje terminov
  usposabljanja in opravljanja strokovnega izpita, podrobnejša
  vsebina izpita ter morebitne spremembe se javno objavijo.17a. člen


Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj
v treh dneh po razglasitvi rezultata poda
ugovor ustno na zapisnik
. predloži predsedniku komisije
obrazloženo pisno pritožbo
. V tem primeru kandidat
ponovno opravlja izpit, praviloma v treh dneh pred novo izpitno
komisijo
v desetih dneh znova opravlja izpit, praviloma
pred izpitno komisijo, v kateri sta vsaj dva nova člana. V zvezi z
obveščanjem se smiselno uporablja prvi odstavek 14. člena te
uredbe
.
Povezave: • Uredba o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih
  zadevah (Url.
  33/2004
  )
   • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih za
    opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Url.
    109/2004
    )


   • Uredba o spremembah Uredbe o pogojih za opravljanje poslov
    zastopanja v carinskih zadevah (Url.
    96/2005
    )
 • Izpit za pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja
  v carinskih zadevah (Trinet
  – 16.9.2005
  )


 • Much d.o.o.: Usposabljanje in strokovni izpiti za opravljanje
  zastopanja v carinskih zadevah – Kliknite tukaj>>>


 • Carinska uprava RS: Licenca za opravljanje poslov zastopanja
  v carinskih zadevah – Kliknite tukaj>>>
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih