TRINET

Spremenjen 455. člen uredbe za izvajanje carinskega zakona

5180. Uredba o spremembi uredbe za izvajanje carinskega zakona


Na podlagi 7., 14., 27., 33., 35., 38., 46., 51., 58., 59., 63.,
66., 72., 108.a, 120., 120.a, 121., 132., 140., 140.c, 141., 146.,
148., 154., 155., 157., 157.a, 157.d, 157.e, 157.h, 158 in 167. člena
carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99,
40/99, 62/01, 56/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O o spremembi uredbe za izvajanje
carinskega zakona


1. člen


V uredbi za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št.
107/02 in 50/03) se 455. člen spremeni tako, da se glasi:


»455. člen (višina splošnega zavarovanja)


(1) Generalni carinski urad pri odločanju o višini
splošnega zavarovanja upošteva obseg in način
opravljanja dosedanjih carinskih postopkov ter zanesljivost
carinskega dolžnika.


(2) Pri ugotavljanju obsega opravljanja dosedanjih carinskih
postopkov carinskega dolžnika se upošteva mesečno povprečje
obračunanih carinskih dolgov v šestih mesecih pred položitvijo
zavarovanja oziroma višine carinskega dolga, ki bi lahko
nastal za blago, ki je v postopku začasnega uvoza, aktivnega
oplemenitenja oziroma carinskega skladiščenja blaga (glede na
stanje zalog).


(3) Višina splošnega zavarovanja carinskega dolga,
ki je določen v skladu s prejšnjim odstavkom, se lahko zniža
na 50%, če Generalni carinski urad oceni, da carinski dolžnik
izpolnjuje naslednje kriterije:  • ima ugled in je zanesljiv ter finančno stabilen,


  • ima primeren obseg poslovanja,


  • vodi vse predpisane evidence, kar daje možnost nemotene
    kontrole,


  • v dosedanjem poslovanju ni huje kršil carinskih ali
    davčnih predpisov.(4) Znižanje višine splošnega zavarovanja iz drugega
odstavka tega člena ni možna, če zavarovanje predloži pooblaščenec
iz 4.a člena carinskega zakona, ki nastopa v carinskem postopku za
račun druge osebe.


(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena višina splošnega
zavarovanja ne more biti nižja od 1,500.000 tolarjev.«.


2. člen


Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 424-19/2001-5


Ljubljana, dne 27. novembra 2003.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih