TRINET

Spremenjen pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah

Na podlagi 10., 18., 22., 23., 29., 35., 44., 52., 55., 56., 59.
in 67. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
84/98,
52/99,
57/99,
2/01,
33/01,
99/01
in 5/02)
izdaja minister za finance


P R A V I L N I K o spremembi pravilnika o
izvajanju zakona o trošarinah


1. člen


V pravilniku o izvajanju zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 6/99,
52/99,
35/00,
58/01
in 107/02)
se 36. člen spremeni tako, da se glasi:


“36. člen (pravica do vračila plačane
trošarine)


(1) Osebe iz 30.
člena ZTro
predložijo pristojnemu carinskemu organu zahtevek za
vračilo trošarine v roku 30 dni po poteku meseca, v katerem je
bila trošarina plačana oziroma najkasneje v roku 6 mesecev po
poteku koledarskega leta, če predložijo zahtevek za preteklo leto.
Pisni zahtevi, v kateri se sklicujejo na 30.
člena ZTro
, morajo priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo
upravičenost do vračila trošarine. Carinski organ vrne
trošarino v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka za vračilo.


(2) Upravičenost do vračila trošarine za trošarinske
izdelke, ki se izvozijo, se dokazuje s potrjenimi carinskimi
dokumenti, ki dokazujejo, da so bili trošarinski izdelki
dejansko iznešeni iz carinskega območja Slovenije.


(3) Upravičenost do vračila trošarine po 1. točki prvega
odstavka 30.
člena ZTro
se dokazuje z evidencami o porabi trošarinskih
izdelkov v proizvodnji ter o vrsti in količini izdelanih proizvodov.


(4) Izjemoma lahko carinski organ v skladu s 1. točko prvega
odstavka 30.
člena ZTro
odobri vračilo plačane trošarine tudi za
trošarinske izdelke, ki jih imetniku trošarinskega
skladišča prejemniki vrnejo, ker so postali neuporabni ali je
njihova uporaba prepovedana, imetnik trošarinskega skladišča
pa jih v trošarinskem skladišču uniči pod nadzorom
carinskega organa.


(5) Uvoznik iz 2. točke prvega odstavka 30.
člena ZTro
o lahko uveljavlja vračilo plačane trošarine v
skladu s 503. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni
list RS, št. 107/02,
50/03
in 119/03).”


2. člen


Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2004.


Št. 426-05-1/2003-1


Ljubljana, dne 10. decembra 2003.


EVA 2003-1611-0176






Povezava:


Carinska uprava RS – Zakonodaja
s področja trošarin













Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih