TRINET

Spremenjena odločba o prepovedi uvoza dol. pošiljk zaradi preprečitve vnosa B

O D L O Č B O o spremembah odločbe o prepovedi uvoza določenih
pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne
encefalopatije (BSE)


I


V odločbi o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE) (Uradni
list RS, št.
37/03
in 69/03)
se v prvem odstavku VIII. točke besedili “Češke in
Madžarske” in ”Madžarske in Češke”
nadomestita z besedilom “Češke, Slovaške in
Madžarske
”.


II


Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 323-304/2003-2


Čistopis VIII. točke:


VIII


Teleta, uvožena za nadaljnje pitanje iz držav, navedenih v Prilogi
3, razen iz Češke in Madžarske Češke,
Slovaške in Madžarske
, katerih meso je namenjeno za
prehrano ljudi, se ne smejo klati pred starostjo 24 mesecev. Pitanci,
ki se uvažajo iz Madžarske in Češke Češke,
Slovaške in Madžarske
morajo biti označeni v skladu s
pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo govedi in se jih
ne sme preštevilčiti s slovenskimi ušesnimi številkami.


Povezave:Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih