TRINET

Spremenjena UICZ

Spremenjeni prilogi 19 in 20 Uredbe za izvajanje carinskega
zakona


 


V Uradnem
listu RS, št. 65 z dne 25.07.2002 so bile objavljene spremembe
Uredbe za izvajanje carinskega zakona
.
Spremembe začnejo veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu; to je

24.08.2002.


Spremembe se nanašajo predvsem na
pravila glede izpolnjevanja ECL oziroma knjigovodskih vpisov z elektronsko
izmenjavo podatkov.


Kratek opis
sprememb:


ŠIFRANT CARINSKIH
ORGANOV


V šifrantu carinskih
organov so dodane šifre oddelkov za trošarine (Ljubljana, Novo mesto, Celje,
Dravograd, Murska Sobota, Jesenice, Maribor, Nova Gorica, Sežana), n
ovi carinski izpostavi ŽP Hodoš, mejni prehod Čepinci,popravljena šifra izpostave
Dragonja.


ŠIFRANT
DRŽAV


Dopolnjen
šifrant držav vsebuje tudi črkovno
šifro države. Trenutno ni predvideno, v katerem primeru naj bi se dvočrkovna
šifra države uporabljala.


ŠIFRANT
VALUT


Šifrant
vsebuje 166 valut. Oblikovali smo novo datoteko, ki vsebuje
vse svetovne valute. Datoteko bomo posredovali na željo uporabnikov. Priporočamo, da še
naprej uporabljate šifrant valut, ki so na dnevni tečajni listi. Zmanjšali boste
možnost napak zaradi vpisa napačne valute…


ŠIFRANT
POSTOPKOV


Dodan je postopek 54 – obračun
dajatev za blago, ki se že nahaja v carinskem postopku.


SEZNAM ŠIFER Z OZNAKO
»C«


je zelo spremenjen. Namesto
dosedanjih 47 šifer, jih nov pravilnik predvideva le 11.


SEZNAM ŠIFER Z OZNAKO
»D«


Šifra za oprostitev plačila takse
na mazalna olja se glasi D45, namesto I45.


SEZNAM ŠIFER Z OZNAKO
»P«


Dodanih 9 novih
šifer.


SEZNAM ŠIFER Z OZNAKO
»S«


Dodana šifra S16 – dopolnilna
deklaracija, oddana z uporabo računalniškega sistema za izmenjavo
podatkov.


Šifra S16 je bila objavljena v
dopisu GCU – Vpis šifre za brezpapirno poslovanje….  – »vsi carinski uradi« – akt številka
426-16/153-01/0300-001 z dne 17.04.2001. Sedaj je tudi sestavni del
UICZ.


ŠIFRANT VRST
DAJATEV


Dodana dajatev 45 – taksa na
mazalna olja.


Dajatev 45 je bila objavljena v
dopisu GCU – Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj
in tekočin – »vsi carinski uradi« – akt številka 426-81/10-02/0320-060 z dne
31.03.2002. Sedaj je tudi sestavni del UICZ.


ŠIFRANT VRST
POSLA


Vsebinske
spremembe pri opisih vrste posla. Dodani šifri 81, 91.


IZPOLNJEVANJE POLJA 40 ECL


– tranzit od
pooblaščenega pošiljatelja; drugo podpolje oznaka /P/


– predhodni
dokument je knjigovodski vpis; drugo podpolje oznaka /K/


TRANZITNI DOKUMENT – POLJE 52


Glede na
zavarovanje carinskega dolga se v prvo vrsto prvega podpolja vpišejo šifre 0, 1
ali 4.Izpolnjevanje drugega podpolja
polja 52


STARO
BESEDILO:


V drugo
podpolje se vpiše šifra zavarovanja:


1 skupno
zavarovanje,
2 posamezno zavarovanje,
3 zavarovanje z gotovinskim
pologom,
4 pavšalno zavarovanje,
5 zavarovanje ni
zahtevano.


NOVO
BESEDILO


V drugo
podpolje se vpiše šifra zavarovanja:


0 za
oprostitev zavarovanja za tranzitni postopek;
1 za skupno zavarovanje;
2
za posamezno zavarovanje z izjavo garanta;
3 za posamezno zavarovanje z
gotovinskim pologom;
4 za posamezno zavarovanje v obliki kupona;
6 če se
zavarovanje ne zahteva;
8 če se zavarovanje ne zahteva na podlagi člena
drugega odstavka 610. člena uredbe za izvajanje carinskega
zakona.


Vir: 


 


 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih