TRINET

Spremenjena ureba o izvajanju Evropskega sporazuma

Uredba o spremembi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med
komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika
trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih
kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3 Evropskega sporazuma z
dne 5. 2. 2003


1. člen


V prilogi 1 k uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med
Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika
trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih
kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z
dne 5. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 116/02,
35/03,
65/03
in 70/03)
se črta tarifna oznaka 0406 90 s pripadajočim besedilom in
nadomesti z besedilom, ki se glasi:


























































































































Tarifna oznaka


Poimenovanje


Količina
(v tonah)


Posebna uvozna dajatev


Carinska stopnja


1


2


3


4 (1)


5 (1)


»0406 90


– Sir, drug


300











– – drugi:














– – – feta:











0406 90 31


– – – – iz ovčjega ali bivoljega
mleka v čebričkih ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico ali v
mehovih iz ovčje ali kozje kože





pr


4.5


0406 90 33


– – – – drugo





147,50


4.5





– – – drugo:











0406 90 50


– – – – siri iz ovčjega ali bivoljega
mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože





147,50


4.5





– – – – drugo:














– – – – – z vsebnostjo maščob
do vključno 40 mas.% in vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni
snovi:














– – – – – – do vključno 47
mas.%:











0406 90 61


– – – – – – – grana
padano, parmigiano reggiano





147,50


4.5





– – – – – – več kot 47
mas.% pa do vključno 72 mas.%:











0406 90 82


– – – – – – –
camembert





147,50


4.5


0406 90 84


– – – – – – – brie





147,50


4.5«.



(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma
šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in posebna
uvozna dajatev, kot sta določeni v prilogi, uporabljata za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


2. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
.


Št. 334-07/2000-19


Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 96, z dne 3.10.2003.


Uredba začne veljati 4.10.2003.






Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru
posamezne carinske kvote. Ponudbe na podlagi razpisa se vlagajo pri
Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana. Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga
se vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št.
115/02
in 11/03).


Povezave:



  • Uredba o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
    (Uradni list RS, št. 115/02
    in 11/03)










Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih