TRINET

Spremenjene carinske stopnje pri uvozu koruznih drobljencev in zdrobaČeška republika:


V Uredbi o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) (Uradni list RS, št. 132/03) se: 1. v prilogi 6 črta tarifna oznaka 1103 13 10 s
pripadajočim besedilom;


Pozor! Tarifna oznaka 1103 13 10 se nahaja tudi v prilogi 7 –
carinska stopnja 5% (gl. Uradni list RS, št. 132/2003 –
str. 18841).


Zaključek 1: Za koruzni drobljenec in zdrob iz tarifne oznake
1103 13 10, ki je po poreklu iz Češke republike, se carinska
stopnja “prosto” nadomesti s carinsko stopnjo 5%.Posebna
uvozna dajatev se ne plačuje
.
Republika Madžarska, Republika Poljska, Romunija:


V Uredbi o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) (Uradni list RS, št. 132/03) se: 2. v prilogah 12, 17 in 22 pred tarifno oznako 1103 19
doda besedilo, ki se glasi:»1103 13 – –
koruzna:1103 13 90 – – – druga pr«;3. v
prilogi 13, 18 in 23 črta tarifna oznaka 1103 13 90 s pripadajočim
besedilom.
Zaključek 2: Za koruzni drobljenec in zdrob iz tarifne oznake
1103 13 90, ki je po poreklu iz Madžarske, Poljske ali Romunije, se
carinska stopnja 15% nadomesti s carinsko stopnjo “prosto”.
Tarifna oznaka se premesti v naslednjo prilogo, pri Romuniji se
spremeni tudi oznaka kontingenta
.


Preglednica:Priloga


Država


Kontingent


Car. st. (kmet.daj.)


Črta se


Doda se


6


Češka


1111


pr (0,00)


1103 13 10

12


Madžarska


1311


pr (0,00)

1103 13 90


13


Madžarska


1311


15 (0,00)


1103 13 90

17


Poljska


1411


pr (0,00)

1103 13 90


18


Poljska


1411


15 (0,00)


1103 13 90

22


Romunija


1512


pr (0,00)

1103 13 90


23


Romunija


1513


15 (0,00)


1103 13 90Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih