TRINET

Spremenjeni režimi izvoza in uvoza določenega blaga

2904 do vključno 2920 90 85:


Tarifa


Opis


Režim izvoza


Režim uvoza


2904 20 00


Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov,
halogenirani ali nehalogenirani


– Derivati, ki vsebujejo samo nitro- ali nitrozo- skupin


D11


D11


2920 90 85


Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih
halogenidov) in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro-
ali nitrozo- derivati


– Drugo


– – drugi proizvodi


D12


D12


3601 00 00 do vključno 3604 90 00:


Tarifa


Opis


Režim izvoza


Režim uvoza


3601 00 00


Smodniki


D12


D12


3602 00 00


Pripravljena razstreliva, razen smodnika


D12


D12


3603 00 10


Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice; udarne in
razstrelilne kapice; vžigalniki; električni detonatorji


– Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice


D11


D11


3603 00 90


– Drugo


D11


D11


3604 10 00


– Pirotehnični proizvodi za ognjemete


D1


D1


3604 90 00


– Drugo


D1


D1


in 9306 do vključno 9306 90:


Tarifa


Opis


Režim izvoza


Režim uvoza


9306 10 00


– Strelivo za orodje za kovi~enje ali podobno orodje ali za
pištole z vezanim klinom za humano ubijanje živali ter
njegovi del


D1


D1


9306 21 00


– Strelivo za puške šibrenice in deli tega
streliva; strelivo za zračne pučke:


– – strelivo za puške šibrenice


D18


D18


9306 29 70


– – – drugo


D18


D13,8


9306 30 91


– – – – naboji s centralnim vžigom


D1


D13


9306 30 93


– – – – naboji z robnim vžigom


D1


D13


9306 30 98


– – – – drugo


D18


D13,8
Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to
je 7.6.2003.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih