TRINET

Spremenjeni režimi uvoza

Izvleček iz Uredbe

V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS,
št. 111/01,
20/02,
64/02
in 116/02)
se v Prilogi 1:

– črtajo tarifne oznake s pripadajočim besedilom:

od 8710 00 00 do vključno 9301 19 00,

9305 91 00,

9306 30 30 in

9306 90 10.

Komentar:  • D -> izvoz ali uvoz na podlagi dovoljenja  • Op. 1: Samo za bojne
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Režim
izvoza

Režim
uvoza

8710 00 00

Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vključno
tista, ki so opremljena z oborožritvenimi sredstvi, in njihovi deli

D2

D2

8801

Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani
zmaji in druga letala brez pogona8801 10

– Jadralna letala in pilotirani zmaji:8801 10 90

– – drugi

D21

D21

8801 90

– Drugo:
– – drugo:8801 90 99

– – – drugo

D21

D21

8802

Drugi zrakoplovi (npr. helikopterji, letala); vesoljska
vozila (vključno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno
lansiranje vesoljskih vozil
– Helikopterji:8802 11

– – prazne neoperativne mase do vključno
2000 kg:8802 11 90

– – – drugi

D21

D21

8802 12

– – prazne neoperativne mase nad 2000 kg:8802 12 90

– – – drugi

D21

D21

8802 20

– Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne
mase do vključno 2000 kg:8802 20 90

– – drugo

D21

D21

8802 30

– Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne
mase nad 2000 do vključno 15000 kg:8802 30 90

– – drugo

D21

D21

8802 40

– Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne
mase nad 15000 kg:8802 40 90

– – drugo

D21

D21

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal
in podobne naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov
– Naprave za treniranje letenja na tleh in njihovi
deli:8805 21 00

– – simulatorji za zračne bitke in njihovi
deli

D21

D21

8805 29

– – drugo:8805 29 90

– – – drugo

D21

D21

8906

Druga plovila, vključno z vojnimi ladjami in reševalnimi
čolni, razen čolnov na vesla8906 10 00

– Vojne ladje

D2

D2

9301

Vojaško orožje, razen revolverjev, pištol
in orožja iz tar. št. 9307
– Artiljerijsko orožje (npr. topovi, havbice in
možnarji):9301 11 00

– – samohodno

D2

D2

9301 19 00

– – drugo

D2

D2

9305 91 00

– – za vojaško orožje iz tar.št.
9301

D2

D2


– Drugo strelivo in njegovi deli:9306 30 30

– – – za vojaško orožje

D2

D2


– Drugo9306 90 10

– – za vojaške namene

D2

D2
Pri naslednjih tarifnih oznakah pri režimu izvoza in uvoza »D1«
črta opomba št. »2« s pripadajočim besedilom:

od 9302 00 do vključno 9305 29 95,

9305 99 00,

od 9306 21 00 do vključno 9306 30 10,

od 9306 30 91 do vključno 9306 30 98 in

9307 00 00.

Komentar:

Op. 1: Razen pištole za humano ubijanje živali, metalnice ladijskih
vrvi in ostale delovne priprave, ki uporabljajo smodnikove pline kot pogonsko
sredstvo

Op. 2: V primeru, da gre za vojaške izdelke ali namene, je potreben
D2

Op. 3: Fizične osebe lahko uvozijo za lastne potrebe z nabavnim dovoljenjem,
ki ga izda upravna enota

Op. 4: Razen pušk za podvodni ribolov

Op. 5: Za solzilce v obliki pršil ali trdni obliki in električne paralizatorje
je potrebno samo D3

Op. 6: Fizične osebe lahko uvažajo brez dovoljenja vzmetne, zračne ter plinske
puške in pištole, loke in samostrele

Op. 7: Deli, za katere je potrebno ustrezno dovoljenje so: cevi, zaklepi in
strelni mehanizmi za revolverje, samokrese, pištole, puške, bobnice
za revolverje, menjalne in vložne cevi

Op. 8: Samo za tulce z netilkami in netilke in strelivo, ki vsebuje netilke
ali tulce z netilkami

Pri režimih izvoza in uvoza je črtana opomba 2. Tudi če se orožje lahko uporabi
v vojaške namene, je potrebno dovoljenje Ministrstva
za notranje zadeve
. Do 26.04.2003 je bilo potrebno dovoljenje Ministrstvo
za obrambo
.

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Režim
izvoza

Režim
uvoza

9302 00

Revolverji in pištole, razen tistih, ki se uvrščajo
v tar. št. 9303 in 93049302 00 10

– Kalibra 9 mm ali več

D12

D12,3

9302 00 90

– Drugo

D12

D12,3

9303

Drugo strelno orožje in podobne priprave,
ki delujejo z vžigom eksplozivne polnitve (npr. športne puške,
šibrenice ter lovske in športne karabinke; strelno orožje,
ki se polni od spredaj; signalne pištole in druge priprave, predvidene
za izstreljevanje samo signalnih raket; pištole in revolverji
za izstreljevanje maneverskega streliva; pištole s privezanim
klinom za humano ubijanje živali; metalnice ladijskih vrvi)9303 10 00

– Strelno orožje, ki se polni od spredaj

D12

D12,3

9303 20

– Druge športne in lovske puške šibernice,
vključno kombinacije pušk šibrenic in karabink:9303 20 10

– – enocevne šibrenice

D12

D12,3

9303 20 95

– – druge

D12

D12,3

9303 30 00

– Druge športne in lovske puške

D12

D12,3

9303 90 00

– Drugo

D12

D11,2,3

9304 00 00

Drugo orožje (npr. vzmetne, zračne in plinske puške
in pištole; solzilci v obliki pršil, gumijevke), razen
orožja iz tar. št. 9307

D12

D12,3,4,5,6

9305

Deli in pribor izdelkov iz tar. št.
9301 do 930479305 99 00

– – drugo

D12

D12,3

9306 21 00

– – cevi za puške šibrenice

D12,8

D12,3

9306 29

– – drugo:9306 29 70

– – – drugo

D12,8

D12,3,8

9306 30

– Drugo strelivo in njegovi deli:9306 30 10

– – za revolverje in pištole iz tar. št.
9302 in za avtomatske puške iz tar. št. 9301

D12,8

D12,3,8

9306 30 91

– – – – naboji s centralnim
vžigom

D12

D12,3

9306 30 93

– – – – naboji z robnim vžigom

D12

D12,3

9306 30 98

– – – – drugo

D12

D12,3,8

9307 00 00

Meči, sablje, bajoneti, sulice in podobno orožje,
njihovi deli ter nožnice za to orožje

D12

D12
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih