TRINET

TLM – Skupna deklaracija – izmenjava podatkov


Podrobnejše
informacije o uporabi Skupne deklaracije si oglejte v pojasnilu CURS
št. 5/2005 – 1. prečiščeno besedilo
kliknite
tukaj>>


Potrebni koraki za namestitev, testiranje in uporabo modula
Skupna deklaracija


1.) Izbor področja „Vlaganje skupne
carinske deklaracije“ v spletnem portalu e-carina


2.) Zagon modula Skupna deklaracija


3.) Nastavitve za modul Skupna deklaracija


4.) Izdelava Skupne deklaracije


5.) Testiranje računalniške
izmenjave – področje „Vlaganje skupne carinske
deklaracije“


6.) Preverba vključitve v produkcijsko
okolje


7.) Spremljanje poslanih in prejetih
sporočil


8.) Namestitev licence za uporabo
programskega modula
1.) Izbor področja „Vlaganje
skupne carinske deklaracije“ v
spletnem portalu e-carina


Poobaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS v zavihku
Urejanje pooblastil (1) potrdi gumb Podrobno (2), ki se
nahaja v področju Lokacije. V kolikor med Področja
e-poslovanja s Curs
še nimate izbranega področja Vlaganje
skupne carinske deklaracije, kliknite na gumb Dodaj + (3) in
izberite Vlaganje skupne carinske deklaracije (4). Kliknite
gumb Podpiši in potrdi (5)Za povezavo na spletni portal e-carina kliknite tukaj>>
(obvezno uporabljajte Internet Explorer).


Uporabniško ime in geslo, ki ju dodeli Generalni
carinski urad ob Sklenitvi dogovora o uporabi informacijskega
sistema za elektronsko poslovanje Carinske uprave RS
, lahko
vpišete tudi v istoimenski polji (3). V menijski vrstici
izberete Skupna deklaracija (1) -> CIS Registracija
(3). S klikom na Prijava v e-carino (4) se odpre spletni
portal e-carina. Lokacije podjetij, elektronske podpise in področja
poslovanja s CURS lahko dodaja, spreminja ali briše le
pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS na tistem
računalniku, kjer ima nameščen certifikat.2.) Zagon modula Skupna deklaracija


Uporabnikom predlagamo, da si modul Skupna deklaracija uvrstite v
skupino TLM bližnjice, ki se nahaja ob levem robu okna TLM.
Skupino za uporabo priljubljenih modulov si lahko oblikujete sami.


Kliknite na znak Priljubljene (1) (znak srce). V spodnji vrstici
so zavihki Strežniki, Podatkovne baze, Priljubljeni
moduli
, Preizkusni moduli, Ostalo, Ostalo –
strežnik
. Kliknite na zavihek Priljubljeni moduli (2). V
seznamu Razpoložljivi moduli označite Skupna deklaracija
(3) in jo z gumbom >> (4) prenesete v seznam
Priljubljeni moduli (5).3.) Nastavitve za modul Skupna
deklaracija


V menijski vrstici izberete Skupna
deklaracija
(1) ter potrdite Programske nastavitve (2).
Odpre se okno Programske nastavitve. V zavihku Splošno
potrdite Uporabi SkupDekl06: Da (3) ter vpišite
privzeto izpostavo.4.) Izdelava Skupne deklaracije


Skupno deklaracijo izdelajte po pravilih iz Priloge
8
Pravilnika za izpolnjevanje EUL (Url.
10/2007
). – kliknite
tukaj>>
oz. v skladu s Pojasnilom
CURS št. 5/2005
– Pojasnilo o uporabi skupne deklaracije –
kliknite
tukaj>>
.


S klikom na ikono Nov, se odpre nov dokument Skupna
deklaracija
.5.) Testiranje računalniške
izmenjave – področje „Vlaganje skupne carinske
deklaracije“


Za namene testiranja računalniške
izmenjave podatkov, morate izdelati eno Skupno deklaracijo in jo
poslati v testno okolje.


SD pošljite v testno okolje z ukazom Pošlji ročno
(Alt + F8). Odpre se pogovorno okno Parametri za RIP. V polju
Produkcija izberite Ne. Ostalih podatkov, ki se
prenesejo iz področja CIS registracija, ne spreminjajte.S klikom na polje Status (1), se odpre novo okno Skupna
deklaracija 2006 – Paketi
(2). Z dvojnim klikom na izbrano
vrsto stavka ali s klikom na gumb Podrobnosti, se odpre
vsebina določene elektronske pošiljke npr. Vrsta stavka 420
(3).Ko prejmete vrsto sporočila Vs.421 – Deklaracija formalno
sprejeta
, pokličete na Generalni carinski urad – Sektror za
informatiko – g. Jože Železnikar – tel. (01) 478 39
68
.


Na podlagi opravljenega telefonskega razgovora, vam Sektor za
informatiko pošlje eno ali več od spodaj navedenih sporočil: • Vs.420 Skupna carinska deklaracija (SD poslana v sistem
  e-carina
  )


   • Vs. 401 Odgovor na Vs420 – napačna sestava sporočila
    (tehnična napaka pri sestavi sporočila)


   • Vs.421 Pravilnost skupne carinske deklaracije (SD
    formalno sprejeta
    )


   • Vs.422 Sprejem skupne carinske deklaracije (dodeljena
    K- številka
    )


   • Vs.424 Odločitev za pregled (carinski uslužbenec se
    odloči za pregled pošiljke
    )


   • Vs.425 Prepustitev v postopek

V trenutku, ko se v oknu Skupna Deklaracija 2006 – Paketi
pojavijo navedena sporočila, ponovno pokličete na navedeno številko
in g. Železnikarju sporočite podatke o prejetih sporočilih. Z dvojnim
klikom na izbrano vrsto stavka, se izpiše vsebina prejetega
sporočila (RIP številka, K- številka, ..). Po uspešno končanem telefonskem razgovoru, vas Sektor za informatiko vključi v produkcijsko okolje.


6.) Preverba vključitve v produkcijsko
okolje


V spletnem portalu e-carina se v polju Prod. (kot
produkcijsko okolje) številka 0 spremeni v 1. Številka
„1“ je sporočilo, da je podjetje vključeno v produkcijsko
izmenjavo sporočil na določenem področju e-poslovanja s CURS.7.) Spremljanje poslanih in prejetih
sporočil


Uporabniki trinetovega sporočilnega sistema za izmenjavo podatkov,
lahko preko spletne aplikacije Trinet
RIP – pregled prometa
spremljate izmenjavo
elektronskih sporočilih. V novih sporočilih (XML struktura) je
dodana referenčna številka pošiljke. Vsak elektronski
dokument iz posameznega področja izmenjave ima lastno
identifikacijsko oz. referenčno številko.


V kolikor še nimate trinetovo uporabniško ime in
geslo za pregled X.400 prometa, ga lahko zahtevate po e-pošti:
helpdesk@trinet.si. Zadeva:
Zahtevek za dodelitev uporabniškega imena in gesla –
Pregled RIP prometa.


Primer RIP
– pregled prometa
v modulu Skupna deklaracija – Referenca
SD-828.) Namestitev licence za uporabo
programskega modula


Po uspešno opravljenem testu pokličite našo službo
za pomoč uporabnikom – tel. št. (01) 52 00 150 ali pišite
na e-naslov helpdesk@trinet.si.
– Zadeva: Zahtevek za obnovitev licence – modul Skupna
deklaracija
“.


Po namestitvi licenco preverite tako, da v menijski vrstici
kliknete na Pomoč (1) -> O programu (2) ->
zavihek Podatki lastnika licence (3). V polju Naziv/firma
(4) je vpisan naziv vašega podjetja.

Pripravil: Jože Podlogar


Ljubljana, 20.julij 2007


TRINET Informatika, d.o.o.Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih