TRINET

Uporaba nacionalne dodatne TARIC kode S051

Odgovor na vprašanje:
Številka: 426-09/19-1/2005/0340-020
Datum: 22.06.2005


Trinet Informatika d.o.o.
Leskoškova cesta 12
1000
Ljubljana


Zadeva: Uporaba nacionalne dodatne TARIC kode S051
Zveza:
vaš dopis št. 526-40-jp-curs/2005 z dne 09. 06. 2005


Spoštovani,


na Generalni carinski urad ste poslali dopis, v katerem nas
naprošate za obrazložitev opisa nacionalne dodatne TARIC kode
S051 in primere uporabe te kode
.


Na podlagi Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se
uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni
list RS, št. 35/04 s spremembami
) se štirimestna
nacionalna dodatna koda v enotno upravno listino vpisuje zaradi
natančnejše uvrstitve blaga za potrebe nacionalne zakonodaje.


V skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih proizvodov pri
vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni
list RS, št. 74/03
) nobena pošiljka proizvodov
živalskega izvora iz tretjih držav, ki morajo biti v skladu z
veterinarskimi predpisi pod veterinarskim nadzorom in so navedeni v
prilogi Odločbe
Komisije 2002/349/ES
, ne sme biti vnesena na teritorij EU brez
predhodno opravljenih veterinarskih pregledov.


V prilogi Odločbe
Komisije 2002/349/ES
so poleg proizvodov živalskega izvora, ki so
pod veterinarskim nadzorom, navedene tudi tarifne številke,
kamor se proizvodi uvrščajo na podlagi veljavnih carinskih
predpisov. Ker nekatere tarifne številke ne zajemajo samo
proizvodov živalskega izvora, smo pri teh tarifnih številkah
zaradi njihove natančnejše opredelitve uporabili dodatno kodo
S051 – izdelki živalskega izvora
.


Glede na navedeno, se dodatna koda S051 uporablja samo pri
izdelkih iz tarifnih številk, navedenih v Odločbi
Komisije 2002/349/ES
, ki poleg izdelkov živalskega izvora
zajemajo tudi druge izdelke.


Primeri:  1517 – Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti
  ali olj živalskega ali rastlinskega izvora,


  1518 – Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije,


  1902 – Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
  drugimi snovmi),


  2104 – Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe,


  2105 – Sladoled in druge ledene sladice (nadzor mleka oz. mlečnega dela),


  2106 – Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu v
  kombinirani nomenklaturi,


  2309 – Izdelki, ki se uporabijajo kot krma za živali,


  3101 – Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora.Opis kode je takšen zato, da se lahko uporabi samo ena
dodatna koda pri vseh omenjenih tarifnih številkah, sicer bi
morali pri vsaki tarifni številki določiti svojo kodo (npr.
živalske masti in olja, testenine polnjene z mesom, mesne juhe, …).


Lepo pozdravljeni!


Pripravil: David Piščanec


Franc Košir


generalni direktor


Odprava: po pošti
Povezave: • Vprašanje:
  Trinet -> CURS


 • Odgovor:
  CURS -> Trinet


 • EURLex
  32002D0349
  – Odločba Komisije z dne 26. aprila 2002 o določitvi
  seznama proizvodov, ki morajo biti v skladu z Direktivo Sveta
  97/78/ES pregledani na mejnih kontrolnih točkah (notificirano pod.
  dokumentarno številko K(2002) 1527)


 • 32002D349
  – ODLOČBA KOMISIJE z dne 26. aprila 2002 o določitvi seznama
  proizvodov, ki morajo biti v skladu z Direktivo Sveta 97/78/ES
  pregledani na mejnih kontrolnih točkah (notificirano pod.
  dokumentarno številko K(2002) 1527)


 • OJ
  L 121 2002 p.6-30
  (first delivered on: 06/02/2004 and last
  uploaded on: 06/02/2004) – 2002/349/EC: Commission Decision of 26
  April 2002 laying down the list of products to be examined at border
  inspection posts under Council Directive 97/78/EC (Text with EEA
  relevance) (notified under document number C(2002) 1527)

Primer iz Odločbe Komisije z dne 26. aprila 2002 o
določitvi seznama proizvodov, ki morajo biti v skladu z Direktivo
Sveta 97/78/ES pregledani na mejnih kontrolnih točkah – EURLex
32002D0349


Izdelki, ki se uporabljajo kot krma
za živali, se uvrščajo v tarifno številko 2309. V
kolikor ti izdelki vsebujejo sestavine živalskega izvora, se v polje
33/5 vpiše nacionalna dodatna koda S051 ter predloži potrdilo
o opravljenem veterinarskem pregledu. V polje 44 vpišete šifro
3P44 – potrdilo Veterinarske uprave (veterinarske inšpekcije).


Pri proizvodih živalskega
izvora, naštetih v Prilogi, se na mejnih kontrolnih točkah
opravijo veterinarski pregledi v skladu z določbami Direktive
97/78/ES.“


Izsek iz priloge:
04


Hrana za hišne ljubljenčke

01


Zamrznjena, toplotno neobdelana


02


V pločevinkah (toplotna obdelava Fo
>= 3,00)


03


Polvlažna


04


Posušena


05


Iz predelanih kož


Opomba: v prevodu omenjene
odločbe
ni navedenih tarifnih oznak:
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih