TRINET

Uporaba odloženega plačila DDV pri uvozu blaga

 

 

1.) Odloženo plačilo DDV pri uvozu

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l.RS 90/2015) uvaja poenostavitev obračunavanja in načina plačevanja DDV pri uvozu tako, da se DDV pri uvozu s strani davčnega zavezanca v Sloveniji lahko obračuna preko obračuna DDV oz. na podlagi samoobdavčitve in ne več kot dajatev neposredno ob uvozu blaga.

 

S to poenostavitvijo je davčnemu zavezancu na voljo možnost odloženega plačila DDV: DDV ni potrebno plačevati pri uvozu blaga (s carinsko deklaracijo), temveč se plačilo DDV opravi naknadno preko obračuna DDV (na obrazcu DDV-O).

Poenostavitev se nanaša samo na plačilo DDV – vse ostale morebitne dajatve (carina, protidampinške in izravnalne dajatve, trošarine, okoljske dajatve, davek na motorna vozila) se plačuje neposredno pri uvozu blaga tako kot doslej. 

 

Uporaba sistema odloženega plačila DDV bo možna od 01.07.2016 dalje, velja pa samo za davčne zavezance, ki so identificirani za namene DDV v Sloveniji.

 

 

2.) Izpolnjevanje carinske deklaracije

 

Za uporabo odloženega plačila DDV je potrebno pri uvozu blaga izpolniti carinsko deklaracijo v skladu s spremenjenim Zakonom o davku na dodano vrednost ter ob upoštevanju Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije:

  • v polju 44 se pod šifro Y040 navede veljavno slovensko identifikacijsko številko za DDV prejemnika blaga iz polja 8
  • v polju 47 se navedejo vse uvozne dajatve, tudi DDV, z vsemi potrebnimi podatki (osnove, stopnje, zneski)
  • v polju 47 se za dajatev B00 navede način plačila G – odlog plačila DDV; za vse ostale dajatve se pri vsaki posamezni dajatvi navede način plačila (npr. R) 
  • v polju 47 se vpiše vsota vseh dajatev (tudi B00) tako kot doslej – pri vsoti dajatev pa se način plačila ne vpisuje več
  • v primeru sprostitve pošiljke blaga v Slovenijo, prejemnik blaga iz polja 8 pa nima sedeža v Sloveniji, se v polje 44 vpiše slovensko identifikacijsko številko za DDV prejemnika blaga iz polja 8 pod šifro Y040 ter slovensko identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika pod šifro Y042

 

V programski opremi Trinet TLM zadostuje, da se v uvozni deklaraciji označi opcija, da se v deklaraciji zahteva sistem odloženega plačila DDV za prejemnika blaga iz polja 8:

 

 

Program bo nato izpolnil deklaracijo v skladu z zahtevami za uporabo odloženega plačila DDV (v polje 44 se doda šifra Y040 z ID DDV številko prejemnika blaga iz polja 8, v polju 47 se izračunajo vse uvozne dajatve ter označi način plačila za vsako posamezno dajatev ter način plačila G pri dajatvi B00 – DDV).

 

Primerjava izpisa deklaracije (polje 47):

 

 

Odloženo plačilo DDV (način plačila G) pomeni, da bo znesek DDV davčni zavezanec plačal naknadno preko obračuna DDV. Za vse ostale dajatve v polju 47 je potrebno uporabiti način plačila dajatev oz. inštrument zavarovanja tako kot doslej, uporabljeno zavarovanje pa se bo obremenilo za celoten znesek uvoznih dajatev, razen za znesek DDV (dajatev B00).

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 17. junij 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih