TRINET

Url. RS, št. 94/2005 – Spremembe in dopolnitve pravilnika o izpolnjevanju EUL

Šifranti -> Priloge (polje 44)Kliknite gumb Dodaj in vpišite npr.:Več o šifri 3O50 si preberite tukaj>>>.


Besedilo pravilnika
Na podlagi 30., tretjega odstavka 33. in tretjega
odstavka 34. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske
skupnosti (Uradni
list RS, št. 25/04
) izdaja minister za finance


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih


1. člen


V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne
listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih
obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS,
št. 35/04,
48/04,
97/04,
100/04,
35/05,
in 69/05),
se v Prilogi 2 v 13. ŠIFRANTU NACIONALNIH DODATNIH KOD
pri šifri S031 besedilo spremeni, tako da se glasi:
»bojna jadralna letala in pilotirani zmaji«.


Pri šifri S042 se besedilo spremeni,
tako da se glasi: »dekorativno orožje; imitacije orožja;
orožje, ki je trajno onesposobljeno za uporabo; orožje za
signaliziraje, alarm; orožje za humano ubijanje živali; kratkocevno
orožje za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov
«.


Pri šifri S052 se besedilo spremeni,
tako da se glasi: »čebelji proizvodi, ki niso v končni
obliki
«.


Dodajo se nove šifre:


S032


bojna letala brez pogona


S033


bojni helikopterji


S034


bojna letala in drugi zrakoplovi


S035


simulatorji za zračne bitke za vojaško rabo


S036


naprave za treniranje letenja na tleh za vojaško
rabo


S071


cvetača


S072


kitajsko zelje in ohrovt


S073


fižol brez lupine


S074


hruške, vzgojene iz Pyrus communis L.


S075


mešanice, ki vsebujejo neoluščene
lešnike


V 14. ŠIFRANTU UGODNOSTI se v 3.
Šifrantu ugodnosti (kombinacije) pri šifri 223 črta
besedilo »Trenutno se ne uporabljajo«, doda pa se
besedilo »Nekatere tarifne kvote iz šifre 220 se
odobrijo le za blago za posebno uporabo v skladu z 82. členom
carinskega zakonika.«.


Pri šifri 225 se črta besedilo »Trenutno
se ne uporabljajo«.


Dodata se novi šifri:


315


preferencialni sporazumi – tarifna opustitev
na podlagi posebne uporabe
Nekatere opustitve pod šifro
310 se odobrijo le za blago za posebno uporabo v skladu z 82.
členom carinskega zakonika.


340


preferencialni sporazumi – oprostitev carine
v povezavi s posebno uporabo


V 18. ŠIFRANTU ZA POLJE 44 se v Seznamu
šifer z oznako »3D« (davki in takse)
doda nova
šifra:


3D46


oprostitev plačila okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil


V Seznamu šifer z oznako »3O«
(ostali priloženi dokumenti)
se doda nova šifra:
3O50


prijava pošiljke, ki vsebuje lesen pakirni
material


V 19. ŠIFRANTU IZ
TARIC-a
se črtajo šifre: »A020, C035, C037, E011,
L017, L019, L020, L022, L023, L028, L030, L033, L034, L035, L036,
L040, L044, L045, L048, L051, L055, L056, L058, L061, L064, L066,
L069, L072, L074, L075, L076, L080, L084, L086, L087, L088, L089,
L090, L091, L094, L098, L099, L105, L110, L111, L112, L115, L117,
L118, L120, L121, L122, L123, L124, Y002«.


Dodajo se nove šifre:


A006


potrdilo o pristnosti govedi in telet


C623


potrdilo o pretovarjanju EXP.1


C641


listina o ulovu – uvoz


C656


listina o ulovu – izvoz


L135


uvozno dovoljenje (prekurzorji) izdajo pristojni
organi države članice, v kateri ima uvoznik sedež


U014


potrdilo o poreklu, FORM A, z navedbo “ODSTOPANJE
– UREDBA (ES) št. 1613/2000”


U015


potrdilo o poreklu, FORM A, z navedbo “ODSTOPANJE
– UREDBA (ES) 1614/2000”


U016


potrdilo o poreklu, FORM A, z navedbo “ODSTOPANJE
– UREDBA (ES) 1615/2000”


U041


potrdilo EUR.1 z navedbo “Derogation –
Decision No 1/2005” ali “Derrogação-Decisão
No 1/2005”


U042


potrdilo EUR.1 z navedbo “Derogation –
Decision No 2/2005” ali “Dérogation –
Décision N° 2/2005”


U043


potrdilo EUR.1 z navedbo “Derogation –
Commission Decision 2005/578/EC” ali “Dérogation
– Décision 2005/578/CE de la Commission”


U044


potrdilo o prometu blaga EUR.1 z navedbo
“ODSTOPANJE – SKLEP št. 1/2005”


X035


izvozno dovoljenje (prekurzorji) izdajo pristojni
organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež


Y100


uvozno dovoljenje AGRIM z vpisi


V 26. ŠIFRANTU SLOVENSKIH CARINSKIH ORGANOV
se črta:


Izpostava Ptuj


SI007113


2. člen


Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.


Številka: 420-02-4/2004/29
Zgodovina sprememb Pravilnika o izpolnjevanju EUL (Uradni list RS,
št. 35/04,
48/04,
97/04,
100/04,
35/05,
in 69/05)Naziv


Uradni list RS, št.:


Uporaba od:


Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki
se uporabljajo v carinskih postopkih


35
/ 9.4.2004


1. maj 2004


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih


48
/ 30.4.2004


1. maj 2004


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih


97
/ 3.9.2004


15. september 2004


Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izpolnjevanju
enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov
ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih


100
/ 13.9.2004


15. september 2004


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih


35
/ 5.4.2005


13. april 2005


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih


69
/ 22.7.2005


23.julij 2005


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih


94
/ 25.10.2005


26. oktober 2005
Viri:


Uradni
list RS • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
  izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
  izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
  carinskih postopkih (Uradni
  list RS, št. 94 / 25.10.2005
  )Carinska
uprava RS
:
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih