TRINET

V pripravi

Spremembe iz Uradnih listov 63 in 64 z
dne 19.07.2002


V Uradnih listih 63 in 64 so izšle tri pomembne Uredbe,
ki se nanašajo na spremembo aplikacij ECL6 in Knjigovodski vpisi. Veljati
začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu, to je
27.07.2002.


Dopolnjena verzija programa ECL6 in carinske tarife bo na
voljo v sredo, 24.07.2002.


Uredba
o spremembi in dopolnitvi uredbe o kombinirani nomenklaturi s carinskimi
stopnjami

.
(Uradni list
RS, št. 63 z dne 19.07.2002)


KRATEK
OPIS:
Spremeni se besedilo pri tarifni oznaki 0404 (sirotka), k 30
poglavju se doda nova opomba
.


Uredba
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega
blaga


(Uradni list
RS, št. 64 z dne 19.07.2002)


KRATEK OPIS:


1. člen


V uredbi o določitvi režima
izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 111/01 in 20/02) se v
Prilogi 1:


– pri tarifni oznaki 1207 99
besedilo


» – – –
drugo:


1207 99 91
– – – konopljino seme«


nadomesti z besedilom, ki se
glasi:


»1207 99 20
– – – za setev«;


– črtajo tarifne oznake od
2806 s pripadajočim besedilom do vključno 2841 61
00
;


– črtajo tarifne oznake od
2851 00 s pripadajočim besedilom do vključno 2902 30
00
;


– črta tarifna oznaka
2903 30 80 s pripadajočim besedilom;


– črtajo tarifne oznake od
2904 90 s pripadajočim besedilom do vključno 2918 19
80
;


– pri tarifni oznaki
2920 90 85 režim izvoza in uvoza »D31« nadomesti z režimom
izvoza in uvoza »D11« ter spremeni besedilo opombe »1« tako, da
se glasi: » Samo za nitroglicerin in druge estre solitrne
kisline.«;


– črta tarifna oznaka
2921 19 80 s pripadajočim besedilom;


– črta tarifna oznaka
2922 13 10 s pripadajočim besedilom;


– črtajo tarifne oznake od
2922 19 s pripadajočim besedilom do vključno 2922 19
80
;


– črta tarifna oznaka
2922 43 00 s pripadajočim besedilom;


– črta tarifna oznaka
2924 23 00 s pripadajočim besedilom;


– črtajo tarifne oznake od
2930 s pripadajočim besedilom do vključno 2931 00
95
;


– črtajo tarifne oznake od
2932 91 00 s pripadajočim besedilom do vključno 2932 94
00
;


– črta tarifna oznaka
2933 32 00 s pripadajočim besedilom;


– črtata tarifni oznaki
2933 39 in 2933 39 99 s pripadajočim
besedilom;


– črtata tarifni oznaki
2939 41 00 in 2939 42 00 s pripadajočim
besedilom;


– črta tarifna oznaka
2939 49 00 s pripadajočim besedilom;


– črtajo tarifne oznake od
2939 61 00 s pripadajočim besedilom do vključno 2939 63
00
;


– črtajo tarifne oznake od
3002 s pripadajočim besedilom do vključno 3002 90
90
;


– črta tarifna oznaka
3504 00 00 s pripadajočim besedilom.


2. člen


Priloga 3 se
črta
.


Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno
blago


(Uradni list RS, št. 64 z dne 19.07.2002)


KRATEK OPIS:


2519 90 10 – – magnezijev oksid, razen
žganega naravnega magnezijevega karbonata…..1.7


4202 92 98 – – – – drugo…..2.7


6805 20 00 – Na podlagi iz papirja ali
kartona…..1.7


7205 29 00 – – drug…..pr


5.
pri tarifni oznaki 7315 11 10
znižana stopnja »7« nadomesti z »2.7«;


8501 31 90 – – – drugi…..2.7


8501 32 91 – – – – z močjo nad 750 W do
vključno 7,5 kW…..2.7


8501 32 99 – – – – z močjo nad 7,5 kW
do vključno 75kW…..2.7


7.
za tarifno oznako 8504 40 doda
besedilo, ki se glasi:


8504 40 93 – – – – – polnilniki
akumulatorjev…..3.3


iz 8509 80 00 10….. – – električne
zobne ščetke…..2.2


8509 90 90 – – drugi…..2.2


8511 40 90 – – drugi…..3.2


8511
50 – Drugi generatorji:


8511 50 90 – – drugi…..3.2


8511 90 00 – Deli…..3.2


8536 50 11 – – – – pritisna
stikala…..2.3


8714 91 90 – – – deli…..4.7


8714 92 90 – – – napere…..4.7


13. pri
tarifnih oznakah 8714 92 10, 8714 93 10,
8714 93 90, 8714 94 30, 8714 96 10, 8714 96 30,


8714 96 90, 8714 99 10, 8714 99 50, 8714 99
90
znižana stopnja »7.4«
nadomesti s …..»4.7«. 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih