TRINET

Vlaganje izvozne dopolnilne deklaracije za prehodno obdobje

Posebnosti pri izpolnjevanju polj: 1. Polje 29 – Urad izstopa


 2. Polje 30 b – Blago se nahaja v/na


 3. Polje 40 – Skupna deklaracija /
  predlistina


 4. Polje 44 – Predložene listine /
  potrdila in dovoljenja


 5. Polje B – Rezultati kontrole
1.) Polje 29 – Urad izstopa


V polje 29 vpišite šifro urada izstopa, pri katerem je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti.

2.) Polje 30 b – Blago se nahaja v/na


V skladu z obvestilom CURS „Način
izpolnjevanja polja 30 EUL
“, se v primeru dopolnilnih
deklaracij po členih 76/1/b in 76/1/c Carinskega zakonika , v polje
30 vpiše zaznamek “dopolnilna“.

3.) Polje 40 – Skupna deklaracija / predlistina


Primer izpolnjevanja polja 40 za
dopolnilno deklaracijo po poenostavljenem postopku po členu. • 76(1)(b) CZ – tip deklracije ½ -Y – v polju
  44 vpisana šifra za poenostavljen postopek prijavljanja 3S13.


   • Vrsta: Y – začetna deklaracija pri poenostvljenih
    postopkih, Šifra: 380 – trgovski račun (trgovska
    faktura).


   • 07 – leto 2007, SI007075 – izpostava
    Gruškovje, 0080575 – zaporedna številka iz
    carinske evidence. • 76(1)(c) CZ – tip deklracije ½ -Z – v polju
  44 vpisana šifra za hišno carinjenje 3S14.
   • Vrsta: Y – začetna deklaracija pri poenostvljenih
    postopkih, Šifra: CLE – datum in identifikacijski
    podatek vpisa blaga v evidence.


   • 20070705 – 36 -00. Knjigovodski vpis št.
    36, z dne 5.7.2007. Podjetje vodi evidence na eni sami lokaciji
    (šifra 00).


4.) Polje 44 – Predložene listine
/ potrdila in dovoljenja


Polje 44 se izpolnjuje po običajnem postopku. Obvezen vpis šifre
3S13 ali 3S14, 3I020 ter v
primeru zastopanja 3L001
.
5.) Polje B – Rezultati kontrole


V dopolnilnih deklaracijah, za katere že imamo potrjena dokazila o
prehodu meje (list 3, potrjeno fakturo), se polje Rezultati
kontrole
ne izpolnjuje.
Trinet informatika, d.o.o.


Pripravil: Jože Podlogar


TRINET Informatika, d.o.o.Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih