TRINET

Znižane carinske stopnje pri uvozu kmetijskih izdelkov iz Evropske skupnosti

  • Za predelane kmetijske izdelke, ki so po poreklu iz Skupnosti in so navedeni v prilogah 3 in 10, se pri uvozu v Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto”. Poleg znanih pogojev za uvoz, je dodan pogoj – “če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti..”.

  • Pri uvozu blaga iz prilog 3 in 10, mora uvoznik poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga in overjen izvod izvozne carinske deklaracije, ali overjeno fotokopijo le te, ki v polju 44 vsebuje opombo v ustreznem jeziku. Besedila opomb so navedena v 4 členu.

  • Blagu iz priloge 3, ki se uvaža v okviru carinskih kvot, se spremeni šifra kontingenta; 1002 -> 1004.

  • Zamenja se priloga 4.

  • Uredbi je dodana nova priloga – priloga 10. Carinska stopnja “prosto” za veliko število kmetijskih izdelkov.

EVROPSKA UNIJA – PRILOGA 10

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Carinska
stopnja / posebna dajatev

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti
ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

pr

0502

Ščetine in dlake domačih ali
divjih prašičev, jazbečeva dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
ali dlak

pr

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske
žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage

pr

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem
in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi)
ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem
ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov
perja

pr

0506

Kosti in strženi rogov, surovi,
razmaščeni, enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v oblike), namočeni
v kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov

pr

0507

Slonova kost, želvovina, kitova
kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in
kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike;
prah in odpadki teh izdelkov

pr

0508 00 00

Korale in podobni materiali,
surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi
mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni,
toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Spužve, naravne, živalskega
izvora

pr

0510 00 00

Ambra, siva, kastoreum, cibet
in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge
živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali kako drugače začasno
konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

pr

0710

Vrtnine (termično neobdelane
ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene

 

0710 40 00

– Sladka koruza

pr

0711

Vrtnine, začasno konzervirane
(npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah
za začasno konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo
porabo

 

0711 90

– Druge vrtnine, mešanice vrtnin:

 
 

– – vrtnine:

 

0711 90 30

– – – sladka koruza

pr

0903 00 00

Maté čaj

pr

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti;
pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter
sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani
ali nemodificirani

 
 

– Rastlinski sokovi in ekstrakti:

 

1302 12 00

– – iz sladkih koreninic

pr

1302 13 00

– – hmelja

pr

1302 14 00

– – bolhača ali rastlinskih
korenin, ki vsebujejo rotenon

pr

1302 19

– – drugi:

 

1302 19 30

– – – mešanice zelenjavnih ekstraktov
za proizvodnjo pijač ali pripravo hrane

 
 

pr

 
 

– – – drugi:

 

1302 19 91

– – – – medicinski

pr

1302 20

– Pektinske snovi, pektinati
in pektati:

 

1302 20 10

– – suhe

pr

1302 20 90

– – druge

pr

 

– Sluzi in sredstva za zgoščevanje,
dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

1302 31 00

– – agar-agar

pr

1302 32

– – sluzi in sredstva za zgoščevanje,
ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali semena guara, modificirani
ali nemodificirani:

 

1302 32 10

– – – iz rožiča ali rožičevih
semen

pr

1401

Rastlinski materiali, ki se
uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs,
rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna slama, beljena ali barvana,
in lipovo lubje)

pr

1402 00 00

Rastlinski materiali, ki se
uporabljajo predvsem kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr.
kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno s tistimi, ki so pripravljeni
v plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov

pr

1403 00 00

Rastlinski materiali, ki se
uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek, pisava,
pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

pr

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi,
dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom

pr

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega
izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično
nemodificirane

pr

1515

Druge rastlinske masti in olja,
nehlapna (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije, prečiščeni
ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

 

1515 90

– Drugo:

 

1515 90 15

– – jojoba in oiticica olje;
mirtin vosek in japonski vosek; njihove frakcije

pr

1516

Masti in olja živalskega ali
rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani,
interesterificirani,reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani
ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

 

1516 20

– Rastlinske masti in olja in
njihove frakcije:

 

1516 20 10

– – hidrogensko ricinusovo olje,
takoimenovani “opalni vosek”

pr

1517

Margarina; užitne mešanice ali
preparati iz masti in olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij
različnih masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen
jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516

 

1517 10

– Margarina, razen tekoče margarine:

 

1517 10 10

– – ki vsebuje več kot 10 mas.%
do vključno 15 mas.% mlečnih maščob

pr

1517 90

– Drugo:

 

1517 90 10

– – ki vsebuje več kot 10 mas.%
do vključno 15 mas.% mlečnih maščob

pr

 

– drugo:

 

1517 90 93

– – – užitne mešanice preparatov,
ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov

pr

1518 00

Živalske ali rastlinske masti
in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani,
pihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu
ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; mešanice
ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
različnih masti ali olj iz tega poglavja, neustrezni za prehrano, ki
niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

 

1518 00 10

– Linoksin

pr

 

Drugo:

 

1518 00 91

– – živalske ali rastlinske
maščobe in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem
plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516

pr

 

– – drugo:

 

1518 00 95

– – – neužitne mešanice ali
pripravki iz živalskih ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj
in njihovih frakcij

pr

1518 00 99

– – – drugo

pr

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske
vode in glicerinski lugi

pr

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov),
čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani,
barvani ali nebarvani

pr

1522 00

Degras (strojarska maščoba);
ostanki, dobljeni pri predelavi maščob in voskov živalskega ter rastlinskega
izvora

 

1522 00 10

– Degras (strojarska maščoba)

pr

1704

Sladkorni proizvodi (vključno
z belo čokolado), brez kakava

 

1704 10

– Žvečilni gumi, prevlečen s
sladkorjem ali ne

pr

1704 90

– Drugo

 

1704 90 10

– – ekstrakt sladke koreninice
(likviricije), ki vsebuje 10 mas.% saharoze ali več, vendar ne vsebuje
drugih dodatkov

pr

1704 90 30

– – bela čokolada

pr

 

– – drugo:

 

1704 90 51

– – – paste, vključno z marcipanom,
v izvirnem pakiranju z neto vsebino najmanj 1 kg

pr

1704 90 55

– – – pastile za grlo in bomboni
proti kašlju

pr

1704 90 61

– – – s sladkorjem prevlečeni
proizvodi

pr

 

– – – drugo:

 

1704 90 65

– – – – gumijevi proizvodi in
proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi pastami v obliki slaščic

pr

1704 90 71

– – – – kuhane sladkarije, polnjene
ali nepolnjene

pr

1704 90 75

– – – – karamele (toffee) in
podobne sladkarije

pr

 

– – – – drugo:

 

1704 90 81

– – – – – stisnjene tablete

pr

1704 90 99

– – – – – drugo

 

iz 1704 90 99 10

– – – – – – razen proizvododv,
ki vsebujejo 70 mas.% ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem
izraženim s saharozo)

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali
nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, brez dodatka
sladkorja ali drugih sladil pr

 

1806

Čokolada in druga živila, ki
vsebujejo kakav

 

1806 10

– Kakav v prahu z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil

 

1806 10 15

– – ki ne vsebuje saharoze ali
ki vsebuje manj kot 5 mas.% saharoze (vštevši invertni sladkor, izražen
kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

pr

1806 10 20

– – ki vsebuje 5 mas.% ali več,
vendar manj kot 65 mas.% saharoze (vštevši invertni sladkor, izražen
kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

pr

1806 10 30

– – ki vsebuje 65 mas.% ali
več, vendar manj kot 80 mas.% saharoze po masi (vključno z invertnim
sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoze

pr

1806 20

– Drugi izdelki v blokih, mase
nad 2 kg, ali v tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih
oblikah v razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg:

 

1806 20 10

– – ki vsebujejo 31 mas.% ali
več kakavovega masla ali 31 mas.% ali več kakavovega masla v kombinaciji
z mlečno maščobo

pr

1806 20 30

– – ki vsebujejo 25 mas.% ali
več, vendar manj kot 31 mas.% kakavovega masla v kombinaciji z mlečno
maščobo

pr

 

– – drugi:

 

1806 20 50

– – – ki vsebujejo 18 mas.%
ali več kakavovega masla

pr

1806 20 70

– – – čokoladno mleko v prahu

pr

1806 20 80

– – – prelivi z okusom čokolade

 

iz 1806 20 80 10

– – – – prelivi z okusom čokolade
(razen proizvodov, ki vsebujejo 70 mas.% ali več saharozre (vključno
z invertnim sladkorjem izraženim s saharozo))

pr

1806 20 95

– – – drugo

 

iz 1806 20 95 10

– – – – drugo (razen proizvodov,
ki vsebujejo 70 mas.% ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem
izraženim s saharozo))

pr

 

– Druga čokolada, v blokih,
palicah ali tablicah:

 

1806 31 00

– – polnjeni

pr

1806 32

– – nepolnjeni

pr

1806 90

– Drugo:

 
 

– – čokolada in čokoladni izdelki:

 
 

– – – čokoladni bonboni, polnjeni
ali ne:

 

1806 90 11

– – – – ki vsebujejo alkohol

pr

1806 90 19

– – – – drugo

pr

 

– – – drugi:

 

1806 90 31

– – – – polnjeni

pr

1806 90 39

– – – – nepolnjeni

pr

1806 90 50

– – sladkorni proizvodi in nadomestki,
narejeni iz proizvodov iz sladkornih nadomestkov, ki vsebujejo kakav

pr

1806 90 60

– – namazi, ki vsebujejo kakav

pr

1806 90 70

– – preparati ki vsebujejo kakav,
za pripravo pijač

pr

1806 90 90

– – drugo

 

iz 1806 90 90 90

– – – drugo (razen proizvodov,
ki vsebujejo 70 mas.% ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem
izraženim s saharozo))

pr

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane
ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene,
kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali nepripravljen

 
 

– Nepoljnene testenine, nekuhane
in ne drugače pripravljene:

 

1902 11 00

– – z jajci

pr

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah

pr

1904

Pripravljena živila, dobljena
z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči);
žita (razen koruze), v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen
moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena,
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

pr

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti
in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije,
prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev
papir in podobni izdelki

 

1905 10 00

– Hrustljavi kruh (krisp)

pr

1905 20

– Kruh in podobni izdelki, začinjeni
z ingverjem

pr

 

– Sladki keksi (piškoti), vaflji
in oblati:

 

1905 31

– – sladki keksi

pr

1905 32

– – vaflji in oblati

pr

1905 40

– Prepečenec, opečen kruh in
podobni opečeni izdelki

pr

1905 90

– Drugo:

 

1905 90 10

– – matzos

pr

1905 90 20

– – hostije, kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati, rižev papir in podobni proizvodi

pr

 

– – drugo:

 

1905 90 30

– – – kruh (navaden), ki ne
vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v suhem stanju ne
vsebuje več kot 5 mas.% sladkorjev niti več kot 5 mas.% maščob

pr

1905 90 40

– – – vaflji in oblati z vsebnostjo
vode več kot 10 mas.%

pr

1905 90 45

– – – nesladki keksi (piškoti,
krekerji)

pr

1905 90 55

– – – izdelki, pridobljeni z
ekspandiranjem ali ekstrudiranjem, začinjeni ali soljeni

pr

 

– – – drugo:

 

1905 90 60

– – – – z dodanimi sladili

pr

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi
užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni
kislini

 

2001 90

– Drugo:

 

2001 90 30

– – sladka koruza (Zea mays
var. saccharata)

pr

2001 90 40

– – yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas.% škroba

pr

2001 90 60

– – palmovi srčki

pr

2004

Druge vrtnine, pripravljene
ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene,
razen proizvodov iz tar. št. 2006

 

2004 10

– Krompir:

 
 

– – drugo:

 

2004 10 91

– – – v obliki moke, zdroba
ali kosmičev

pr

2004 90

– Druge vrtnine in mešanice
vrtnin:

 

2004 90 10

– – sladka koruza (Zea mays
var. saccharata)

pr

2005

Druge vrtnine, pripravljene
ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene,
razen proizvodov iz tar. št. 2006

 

2005 20

– Krompir:

 

2005 20 10

– – v obliki moke, zdroba ali
kosmičev

pr

2005 80 00

– Sladka koruza (Zea mays var.
saccharata)

pr

2008

Sadje, oreški in drugi užitni
deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu

 
 

– Oreški, arašidi in druga semena,
vključno mešanice:

 

2008 11

– – arašidi:

 

2008 11 10

– – – arašidno maslo

pr

 

– Drugo, vključno mešanice,
razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:

 

2008 91 00

– – palmovi srčki

pr

 

– Drugo, vključno mešanice,
razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:

 

2008 99

– – drugo:

 
 

– – – brez dodanega alkohola:

 
 

– – – – brez dodanega sladkorja:

 

2008 99 85

– – – – – koruza, razen sladke
koruze (Zea mays var. saccharata)

pr

2008 99 91

– – – – – jam, sladek krompir
in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas.% ali več škroba

pr

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali
na osnovi kave, pravega čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi
praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

 
 

– Ekstrakti, esence in koncentrati
kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov
ali na osnovi kave:

 

2101 11

– – ekstrakti, esence ali koncentrati

pr

2101 12

– – pripravki na osnovi ekstraktov,
esenc ali kavinega koncentrata ali na osnovi kave

 

2101 12 92

– – – pripravki na osnovi ekstraktov,
esenc ali kavinega koncentrata

pr

2101 12 98 – – – drugi

pr

 

2101 20

– Ekstrakti, esence in koncentrati
pravega čaja, maté čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc
ali koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali maté čaja

pr

2101 30

– Pražena cikorija in drugi
praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

pr

2102

Kvas (aktiven ali neaktiven);
drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002);
pripravljeni pecilni praški

 

2102 10

– Aktivni kvas

pr

2102 20

– Neaktivni kvas; drugi enocelični
mikroorganizmi, mrtvi

pr

2102 30 00

– Pripravljeni pecilni praški

pr

2106

Živila, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu

 

2106 10

– Beljakovinski koncentrati
in teksturirane beljakovinaste snovi:

 

2106 10 20

– – brez mlečnih maščob, saharoze,
izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih
maščob, 5 mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba

pr

2106 10 80

– – drugo

pr

2106 90

– Drugo:

 

2106 90 20

– – sestavljeni alkoholni pripravki,
razen tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri
proizvodnji pijač

pr

 

– – drugo:

 

2106 90 92

– – – ki ne vsebujejo mlečnih
maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj
kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.%
glukoze ali škroba

pr

2201

Vode, vključno naravne ali umetne
mineralne vode in sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil
ali arom; led in sneg

pr

2202

Vode, vključno mineralne vode
in sodavice, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane
ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki
se uvrščajo v tar. št. 2009

pr

2203 00

Pivo iz slada

pr

2205

Vermut in druga vina iz svežega
grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje

pr

2207

Nedenaturiran etanol (nevtralni,
sintetični ali fermentirani etanol), z vsebnostjo alkohola 80 vol.%
ali več; denaturirani etanoli, s katero koli vsebnostjo etanola

pr

2208

Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo
manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne pijače s katero
koli vsebnostjo alkohola

 

2208 20

– Žganje iz vina iz grozdja
ali grozdnih tropin

pr

2208 30

– Whisky

pr

2208 40

– Rum in tafia (destilat iz
sladkornega trsa)

pr

2208 50

– Gin in brinjevec

pr

2208 60

– Vodka

pr

2208 70

– Likerji, krepilne pijače

pr

2208 90

– Drugo

pr

(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se
carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke
v okviru navedene tarifne oznake.

Pripravil: Jože Podlogar


TRINET Informatika, d.o.o.Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih