AIS2 - produkcija 1. 10. 2021 - webinar - predstavitev novosti

#SIAIS

Prehodno obdobje, ki je temeljilo na izpolnjevanju carinskih deklaracij preko polj obrazca EUL (enotna upravna listina), se počasi izteka. Zakonska podlaga izhaja iz Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/2446, Poglavje 3, Oddelek 1 (gl. Tabela s podatkovnimi zahtevami).

Finančna uprava Republike Slovenije je določila prvo področje, ki bo temeljilo na novem podatkovnem modelu (EU CDM).

To bo prenovljen avtomatizirani uvozni sistem (Automated Import System) - AIS2.

Prehod iz obstoječega uvoznega sistema AIS, ki se uporablja od leta 2009, na novi AIS2, bo  1. oktobra 2021.

Glede na dejstvo, da govorimo o popolnoma novih pravilih in podatkovnih elementih uvozne carinske deklaracije, smo za uporabnike naše programske opreme pripravili sklop izobraževanj preko webinar-jev.

V prvem sklopu vam bomo predstavili nov uporabniški vmesnik, zakonodajne spremembe, primerjava staro polje/ nov podatkovni element, posebnosti pri izpolnjevanju, nove podatkovne zahteve, …

Zaradi zahtevnosti, si bodo predstavitve programske opreme sledile še v drugem in tretjem sklopu. 

Prenosi dokumentov:

 • Vsebinsko predstavitev si lahko prenesete s klikom na povezavo.
 • Sistemske zahteve si lahko prenesete od tukaj.
 • Nova pravila za izpolnjevanje podatkovnih elementov si lahko prenesete od tukaj.

Uporabnikom predlagamo, da si iz vsakega sklopa izberejo po en termin. 

Uporabnike programske opreme Trinet TLM vabimo na predstavitev.

Rezervacijo za prvi sklop si lahko zagotovite s prijavo na enega izmed razpoložljivih terminov:

 

AIS 2: I. Uvodna predstavitev

 • sreda, 25. 8 .2021, od 08:00 do 9:30

 • sreda, 25. 8 .2021, od 14:00 do 15:30

 • četrtek, 26. 8 .2021, od 08:00 do 9:30

 • četrtek, 26. 8 .2021, od 14:00 do 15:30

Prijavite se lahko tukaj: Povezava na prijavo

 

AIS2 : II. Nadaljevalna predstavitev

 • sreda, 1. 9 .2021, od 08:00 do 9:30

 • sreda, 1. 9 .2021, od 14:00 do 15:30

 • četrtek, 2. 9 .2021, od 08:00 do 9:30

 • četrtek, 2. 9 .2021, od 14:00 do 15:30

Prijavite se lahko tukaj: Povezava na prijavo

 

AIS2 : III. Napredna uporaba

 • sreda, 8. 9 .2021, od 08:00 do 9:30

 • sreda, 8. 9 .2021, od 14:00 do 15:30

 • četrtek, 9. 9 .2021, od 08:00 do 9:30

 • četrtek, 9. 9 .2021, ood 14:00 do 15:30

Prijavite se lahko tukaj: Povezava na prijavo