Programski paket Finance pokriva delo s finančnimi dokumenti.

 

Glavne značilnosti

 • prenos podatkov v računovodske sisteme:
  • Grad
  • Hermes
  • Navision
  • Opal
  • Pantheon
  • SAOP
  • Vasco …
 • elektronska izmenjava podatkov:
  • davčno potrjevanje gotovinskih računov
  • UJP – uporabnik javnega proračuna

Vhodni računi

Modul Vhodni računi se uporablja za evidenco vhodnih (prejetih) računov. Vhodni račun povežemo na posamezno pozicijsko mapo in s tem kreiramo pozicijsko razliko (strošek). Preko postavk lahko en vhodni račun porazdelimo na več pozicijskih map.

Glavne značilnosti

 • priprava podatkov za različne računovodske sisteme
 • evidenca izdanih plačil
 • vsi prepisani izpisi
 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja
 • kloniranje dokumenta
 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema
 • povezava s pozicijsko mapo

Izhodni računi

Modul Izhodni računi je namenjen izdajanju računov. Na voljo imamo več vrst dokumentov: račun, dobropis, devizni račun, predračun, zbirni račun … Izhodni račun lahko povežemo na posamezno pozicijsko mapo in s tem kreiramo pozicijsko razliko (prejemek).

Glavne značilnosti

 • obračunski list
 • priprava podatkov za različne
 • računovodske sisteme
  računalniška izmenjava podatkov:
  • davčno potrjevanje gotovinskih računov
  • UJP – uporabnik javnega proračuna
 • evidenca prejetih plačil
 • šifrant pogodb, kjer lahko vnaprej določimo pravila, ki veljajo pri izdelavi računa, predvsem artikle in cene
 • vsi prepisani izpisi
 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja
 • kloniranje dokumenta
 • povezava s pozicijsko mapo
 • avtomatsko obveščanje strank ob izdaji računa

Pozicijsko razliko si lahko pogledamo v modulu Tranzitorij. Evidenca prejetih plačil je vidna preko modula Plačila.

Plačila

Modul Plačila se uporablja za vodenje evidence:

 • izdana plačila za prejete račune
 • prejeta plačila za izdane račune

Poleg ročnega vnosa omogoča tudi zajem podatkov iz datototeke (elektronska banka).

Glavne značilnosti

 • evidenca izdanih plačil
 • evidenca prejetih plačil
 • zajem podatkov iz zunanjih virov (elektronska banka)

Modul je neposredno povezan z moduli Prejeti računi, Izdani računi in Tranzitorij.

Blagajna

Modul Blagajna omogoča blagajniško poslovanje oz. vodenje blagajniških dnevnikov. Uporablja se pri mejnem poslovanju.

Glavne značilnosti

 • začetek/konec dela
 • evidenca transakcij
  blagajniški dnevnik

Tranzitorij – pozicijska plačila

Z modulom Tranzitorij je omogočen vpogled v pozicijsko razliko. Pozicijska razlika je finančni rezultat na enem poslu oziroma pozijski mapi in predstavlja razliko med vsemi vhodnimi dokumenti (stroški) in izdanimi fakturami (prejemki). S tem inštrumentom ugotavljamo stopnjo donosnosti posameznega posla.

Glavne značilnosti

 • pregled izdanih plačil
 • pregled prejetih plačil
 • pregled pozicijske razlike

Modul je neposredno povezan z moduli Pozicijska mapa, Prejeti računi, Izdani računi in Plačila.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih