TRINET

Luka Koper: obvezno poročanje verificirane bruto teže zabojnikov (VGM)

 

 

1.) Dopolnitev konvencije SOLAS – verificirana bruto teža zabojnika (VGM)

 

Dne 01.07.2016 bodo začele veljati spremembe Konvencije SOLAS, ki so vezane na obveznost pravočasnega poročanja verificirane bruto teže posameznih zabojnikov pred natovarjanjem na ladjo.

 

Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) je najpomembnejša konvencija, ki pokriva obsežno področje, kako zagotoviti in izboljšati varnost na morju. Ustanovljena je bila leta 1914 na pobudo britanske vlade zaradi nesreče ladje Titanik.

 

Konvencija SOLAS je že do sedaj določala obveznost pošiljatelja zabojnika, da bruto maso zabojnika pravočasno posreduje ladjarju in upravljavcu pristanišča. Ker nepreverjeni oz. morda celo napačni podatki o bruto težah predstavljajo veliko nevarnost za poškodbe tovora, transportnih naprav, ladij ter zaposlenih, je Mednarodna pomorska organizacija (IMO) konvencijo SOLAS dopolnila tako, da mora pošiljatelj kontejnerja (oz. njegov zastopnik) od 01.07.2016 dalje podatek o bruto teži zabojnika obvezno preveriti oz. pridobiti na način, kot ga predpisuje konvencija SOLAS. Uporaba približnih (ocenjenih) tež ni dovoljena!

 

Pošiljatelj lahko podatek o verificirani bruto masi zabojnika pridobi na dva načina:

 

  • Metoda 1 – določitev verificirane bruto mase s tehtanjem na overjenih tehtnicah
  • Metoda 2 – določitev bruto mase s seštevanjem posameznih tež in tare kontejnerja

 

Za uporabo Metode 1 je potrebno uporabiti tehtnice, ki izpolnjujejo vsaj točnost razreda III. Organ pristojen za odobritev tipa meril in overitev tehtnic, ki se uporabljajo po metodi 1, je Urad RS za meroslovje oziroma pooblaščene osebe.

 

Z uporabo Metode 2 se skupno bruto maso določi s seštevanjem mase izdelka, mase embalaže, mase palet, transportnih varovalnih oblog ter drugega varovalnega materiala ter mase praznega zabojnika (posamezne mase morajo biti pridobljene z uporabo overjenih tehtnic, za maso praznega zabojnika se upošteva masa praznega zabojnika, ki je navedena na zabojniku).  Za uporabo te metode se v RS ne zahteva posebne overitve ali odobritve. Pošiljatelj (ali njegov zastopnik) mora ob nadzoru dokazati, da je celoten postopek določanja skupne bruto mase ustrezno procesno organiziran, dokumentiran in sledljiv (npr. vse posamezne mase so zajete v okviru sistema vodenja kakovosti  ISO; ali s statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta  AEO).

 

Nadzor nad izvajanjem Konvencije SOLAS izvaja Uprava RS za pomorstvo v skladu s Pomorskim zakonikom.

 

Pošiljateljem, ki nimajo možnosti zagotoviti podatka o verificirani bruto masi zabojnika pred prihodom polnega zabojnika v pristanišče oz. pri postopku polnjenja praznega zabojnika na območju pristanišča, bo Luka Koper omogočala uporabo storitve tehtanja zabojnikov skladno z metodo 1 (rezultate tehtanja oz. podatke o VGM teži posameznih zabojnikov se v tem primeru vpiše na izhodno dispozicijo),

 

  

2.) Luške dispozicije – vnos podatkov o VGM teži

 

V programski opremi Trinet TLM smo za potrebe poročanja podatkov o VGM težah dopolnili vnos dispozicij, tiskanje dispozicij ter elektronsko izmenjavo podatkov z Luko Koper.

2.1.) Vnos podatkov o VGM teži

 

Pri vnosu luške dispozicije za polne zabojnike (PF) je pri vnosu podatkov o zabojniku na posamezni vrstici pošiljke polnih zabojnikov dodano novo polje za vnos VGM teža zabojnika:

 

 

 

VGM teža zabojnika vsebuje taro zabojnika + bruto težo blaga, pri zbirnem zabojniku pa taro zabojnika + vsoto bruto tež iz vseh vrstic, kjer je naveden ta zbirni zabojnik (ob predpostavki, da so vpisane točne teže tare zabojnika in točne bruto teže blaga).

 

Podatek o VGM teži je obvezen pri dispozicijah:

  • DVH, storitev = K-T ali V-T ali EN-T
  • DIZ, storitev = T-L

Izjema pri DVH:
VGM teža je obvezna na vseh vrsticah razen, če je vpisana dodatna storitev TEH/VVGM tehtanje kontejnerjev. Če je vpisana storitev TEH/V, potem VGM teža ne sme biti vpisana na nobeni vrstici. To pomeni, da v primeru ko pošiljatelj ne razpolaga s podatki o VGM teži in bo naročal VGM tehtanje zabojnikov v pristanišču (dodatna storitev TEH/V), v vhodno dispozicijo ne vpiše podatkov o VGM teži. Podatek o odčitani teži bo prejel s strani terminala preko maila in sicer v obliki PDF potrdila (podatek o VGM teži pa bo v nadaljevanju vpisal na izhodno dispozicijo).

 

Dodatno storitev TEH/VVGM tehtanje kontejnerjev bo možno v dispozicijo vpisati od 01.07.2016 dalje. V primeru, ko je v dispoziciji vpisana dodatna storitev TEH/V, bo to posebej navedeno tudi na izpisu dispozicije (spodaj se doda opomba Naroča se VGM tehtanje kontejnerjev/Container VGM weighing ordered)

 

 

Vnos VGM teže za vse zabojnike v dispozicji

Podatke o VGM teži zabojnikov se lahko v dispozicijo vpiše ročno, preko prenosa podatkov (npr. iz excel-a), omogočili pa smo tudi vnos VGM tež za vse zabojnike v dispoziciji. Dodan je nov ukaz Izračunaj VGM – ukaz bo izpolnil vse vrstice v dispoziciji, kjer VGM teža ni vpisana. Pri navadnih zabojnikih se upošteva tara zabojnika + bruto teža blaga, pri zbirnih zabojnikih pa tara zabojnika + vsota bruto tež blaga iz vseh vrstic, kjer je naveden zbirni zabojnik (ročno seštevanje in vpisovanje posameznih VGM tež v tem primeru ni potrebno).

 

 

2.2.) Izmenjava podatkov z Luko Koper

 

Podatek o VGM teži, ki bo vpisan v luški dispoziciji, se do 01.07.2016 še ne bo poslal v Luko (pošiljanje VGM teže bomo omogočili takoj, ko bo to dovoljeval informacijski sistem Luke Koper – predvidoma 30.06.2016 od cca. 22:00 dalje).

 

V primeru vloženih dispozicij T-L pred 01.07.2016 za ladjo, ki odpluje 01.07.2016 ali kasneje, bo potrebno te dispozicije stornirati in vnesti nove (razen v primeru, če bodo ladjarji dopuščali natovarjanje zabojnikov brez podatka o VGM).

 

Pošiljatelj je v skladu s Konvencijo SOLAS odgovoren, da podatke o VGM pravočasno posreduje ladjarju in upravljavcu pristanišča. Če ima ladjar vzpostavljeno elektronsko povezavo z Luko Koper (EDIFACT), potem vzporedno pošiljanje podatkov ladjarju ne bo potrebno, saj bodo ti ladjarji prejemali podatke (ki so bili vpisani na luški dispoziciji) preko elektronskih sporočil (EDI), ki bodo vsebovala podatek o teži VGM.

 

 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 27. junij 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih