TRINET

Nov TLM modul ECS2 Prispetje – Navodila za uporabo

 

Navodila za uporabo

Verzija dokumenta 1.0 

 

Evropska Komisija je uvedla sistem AES faza 2 zaradi uskladitve z zakonodajnimi zahtevami Carinskega zakonika Unije 952/2013 (CZU) ter uskladitve z novim podatkovnim naborom iz priloge B Delegirane uredbe 2015/2446 in Izvedbene uredbe 2015/2447 CZU (DU/IU), ob tem pa so v AES2 omogočene tudi nacionalne dopolnitve posameznih držav.

V Sloveniji se bo AES2 začel uporabljati dne 24.05.2023 ob 0:00

 
Zaradi novega evropskega podatkovnega modela ter novih elekronskih sporočil smo pripravili nov TLM modul ECS2 Prispetje. Za novo najavo prispetja k uradu izstopa po uvedbi AES2 bo potrebno uporabiti nov TLM modul.

Nov modul zaženete v razdelku TLMv4, nato izberete modul  ECS2 – prispetje.

Modul ECS2 – prispetje se bo odprl v novem TLM klientu v4 in prikazal seznam izdelanih ECS2 prispetij.
 
Prikaz seznama prispetij je razdeljen na prikaz prispetij zgoraj ter prikaz pripadajočih zavihkov v postavkam deklaracije v spodnjem delu. Podatki vpisani v deklaraciji so na ta način vidni brez odpiranja glave oz. postavke deklaracije.

 

Navodila za uporabo so začasna, saj bomo postopek izdelave deklaracije še izpopolnili.

 

 
 

1.) Vnos novega prispetja 

 

Novo prispetje vnesemo z ukazom Vnesi / Nov dokument. Vnos novega prispetja je razdeljen na:

 • vnos glave deklaracije 
  • vnos MRN številke
  • vnos prevoznega sredstva in prevoznika
  • vnos podatkov o lokaciji blaga
 • vnos postavke 
  • vnos prevozne listine

 

 

1.1.)  Zavihek Deklaracija

 

Vpišejo se podatki o prispeli pošiljki:

 • MRN:
  • Vpiše se MRN številka carinske deklaracije, s katero je pošiljka prispela k uradu izstopa
 • Datum prispetja:
  • datum prispetja k uradu izstopa
 • Carinski urad izstopa:
  • Vpiše se carinski urad izstopa 
 • Kraj predložitve:
  • Vpiše se kraj predložitve pošiljke uradu izstopa (LUKA KOPER oz. LETALIŠČE BRNIK)
 • Skladišče:
  • vpiše se Da v primeru, ko se pošiljka vskladišči pri uradu izstopa (in bo pošiljka naknadno izstopila iz EU)
  • vpiše se Ne v primeru neposrednega izstopa pošiljke iz EU
 • Ustreza:
  • vpiše se Da, če prijavljeni podatki o prispeli pošiljko ustrezajo dejanskemu stanju
  • vpiše se Ne, če obstajajo neskladja (npr. blago je prispelo z drugim prevoznim sredstvom, kot je prijavljeno na deklaraciji)
 • Dovoljenje:
  • trenutno se ne izpolnjuje
 • Transport ob prehodu meje:
  • Vpiše se podatke o aktivnem prevoznem sredstvu ob izstopu pošiljke iz carinskega območja EU. Vnos ni obvezen
 • Transportna oprema:
  • trenutno se ne izpolnjuje
 • Prevoznik:
  • vpiše se podatke o prevozniku blaga (ob izstopu blaga iz EU). Vnos ni obvezen
 • Lokacija blaga:
  • Luka Koper – vskladiščenje:
   • vrsta lokacije: D – drugo
   • identifikacija lokacije: Z – prosto besedilo
   • ulica: KT01
   • pošta, mesto, država: 6000 KOPER SI
   • kontakt: priimek in ime, telefon ter elektronski naslov kontaktne osebe
   • ostala polja lokacije ne smejo biti izpolnjena

  • Luka Koper – neposredni izstop:
   • vrsta lokacije: A – določena lokacija
   • identifikacija lokacije: V – carinska izpostava
   • carinski urad: SI006044
   • kontakt: lahko se vpiše priimek in ime, telefon ter elektronski naslov
   • ostala polja ne smejo biti vpisana

 

  • Letališče Brnik – vskladiščenje:
   • vrsta lokacije: D – drugo
   • identifikacija lokacije: Z – prosto besedilo
   • ulica: ABS
   • pošta, mesto, država: 4210 BRNIK AERODROM SI
   • kontakt: priimek in ime, telefon ter elektronski naslov kontaktne osebe
   • ostala polja lokacije ne smejo biti izpolnjena

  

2.) Vnos postavke deklaracije

 

Trenutno se izpolni samo zavihek Prevozne listine 

 

 • Prevozne listine – 

  lokacija Luka Koper:

  • vnese se šifro N714 ter v podpolje številko luške dispozicije za vstop pošiljke v PC Luka Koper
 • Prevozne listine – 

  lokacija Letališče Brnik:

  • vnese se šifro N714 ter v podpolje številko skladiščnega dokumenta za vstop pošiljke v ABS
  • vnese se šifro N740 ter v podpolje številko letalskega tovornega lista AWB

 

    

3.) RIP

 

Za pošiljanje deklaracije na carino se uporabi ukaz RIP ter izbere vrsto sporočila:

 • Prispetje na izstop (sporočilo IE507)

 

Odgovore carine se prevzame z ukazom Sprejem odgovorov, z ukazom RIP paketi pa je omogočen pregled izmenjave sporočil s prikazom podrobnosti sporočila. Primer – pregled napak v zavrnjeni deklaraciji:

 • Izberite ukaz RIP paketi
 • V seznamu sporočil je potrebno izbrati zadnje prejeto sporočilo (npr. IE056)
 • Izberite zavihek Funkcionalne napake

Če je prispetje zavrnjeno, se lahko popravi in ponovno pošlje (predhodno storniranje statusa prispetja ni potrebno).

 

4.) Tiskanje

 

Izpisi so v pripravi.

 

5.) Ostalo

 

Novo ECS2 prispetje je možno pripraviti tudi s prenosom podatkov iz prenosnih tabel, ki jih predhodno napolnite npr. s prenosom iz excel dokumenta. Uporabiti je možno tudi obstoječe prenose podatkov za modul ECS prispetje. Na voljo je tudi izdelava deklaracije na podlagi XML datoteke (xml datoteka mora biti v obliki ECS2 prispetje oz. pripravljena z ukazom Prenos podatkov / V XML datoteko) – s tem lahko npr. preverimo pravilnost vaše deklaracije (pripravite deklaracijo v xml obliki z ukazom Prenos podatkov / V XML datoteko, nato pa nam shranjeno deklaracijo v xml obliki pošljite po elektronski pošti).

Na voljo so ukazi:

 • Vnesi / Včitaj podatke / Zunanji viri – izdelava nove deklaracije iz prenosnih tabel
 • Vnesi / Včitaj podatke / Iz XML datoteke – izdelava nove deklaracije s prenosom iz XML datoteke  
 
 
 

 
 
Za dodatna pojasnila oz. navodila se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si
 

 

Ljubljana, 22. maj 2023

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

Arhiv sprememb:

* Verzija 1.0, 22.05.2023, osnovna navodila za uporabo

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih