TRINET

Nova TLM verzija 3.126.17.12199

 

Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.126.17.12199.

Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro.

 

Opis novosti (glede na predhodno verzijo 3.126.16.12191 —> 3.126.17.12199)

 

1.) Brexit

 • spremenjen je šifrant držav:
  • GB – Združeno kraljestvo (Velika Britanija): status tretje države, uporablja se za celotno območje Velike Britanije (razen Severne Irske) ter Kanalske otoke in otok Man
  • XI – Združeno kraljestvo (Severna Irska): status članice EU, uporablja se za območje Severne Irske
 • uvoz – AIS:
  • uporablja se za blagovno izmenjavo iz območja Velike Britanije (razen Severne Irske): tip deklaracije EU, šifra države odpreme GB
  • v primeru uporabe preferencialne obravnave blaga se za dokazovanje porekla uporabi šifre U116U117 oz. U118
 • izvoz – AES:
  • uporablja se za blagovno izmenjavo na območje Velike Britanije (razen Severne Irske): tip deklaracije EU, šifra namembne države GB
 • tranzit – NCTS:
  • Združeno kraljestvo (Velika Britanija) je pogodbenica Konvencije o skupnem tranzitu (Konvencija STP) ter pogodbenica Konvencije TIR, zato je možna uporaba NCTS skupnega tranzitnega postopka oz. postopka TIR
  • predložiti je potrebno ustrezno zavarovanje, ki velja tudi za to novo pogodbenico Konvencije STP (za državo GB)
  • v primeru uporabe skupnega tranzitnega postopka je potrebno v NCTS deklaraciji izpolniti tudi urad tranzita
  • v primeru, da se pošiljka v okviru zunanjega postopka tranzita Unije odpremlja v Severno Irsko, se uporabi država XI
 • intrastat:
  • za blagovno izmenjavo z območjem Severne Irske je tako kot doslej potrebno poročanje Intrastat (šifra države XI)
 • trošarinsko blago:
  • možno je gibanje trošarinskih izdelkov med območjem držav članic in Severno Irsko (šifra države XI)

 

2.) Davek na motorna vozila – DMV:

 • od 01.01.2021 je na podlagi novega Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-1) spremenjen izračun davka na motorna vozila
 • podrobnejši opis novosti bomo objavili v ločeni novici, v nadaljevanju sledi opis sprememb pri izpolnjevanju deklaracije 
 • polje 33.Dodatne taric kode:
  • v deklaracijo se vpiše nove dodatne taric kode (V211 .. V223)
  • V211 Novo motorno vozilo iz 1. odstavka 9. člena ZDMV
  • V212 Rabljeno motorno vozilo iz 1. odstavka 9. člena ZDMV
  • V213 …
 • polje 31/3.MKPT:
  • pri motornih vozilih iz 1. odstavka 9. člena ZDMV se vpiše samo podatke o izpustu CO2 (parameter NC ali NW) in podatek o emisijskem standardu EURO (parameter NE)
  • NC Količina izpusta CO2 v g/km – meritev NEDC 
  • NW Količina izpusta CO2 v g/km – meritev WLTP 
  • NE Stopnja izpusta EURO – vpisati je potrebno dvomestno šifro EURO razreda:
 • Emisijski standard EURO

  Dvomestna šifra

  0

  00

  1

  10

  2

  20

  3

  30

  4

  40

  5

  50

  5a

  51

  5b

  52

  6

  60

  6a

  61

  6b

  62

  6c

  63

  6d

  64

  7

  70

 • polje 44.Priloge:
  • za posamezno vozilo je obvezen vnos šifer 3M040, 3M041, 3M042, 3M043 in pri rabljenih vozilih tudi 3M044
  • opis novih šifer:
   • 3M044 datum prve registracije (če podatka ni, se vpiše datum izdaje potrdila o skladnosti proizvajalca) – pri rabljenih vozilih se ta podatek uporabi za izračun starosti vozila, kar vpliva na znižanje zneska obračunanega DMV
   • novost: vpis šifre 3M044 je obvezen samo pri rabljenih vozilih (v primeru taric dodatne kode V212, V214 , V216, V218, V220 ali V222)
   • 3M045 Število sedežev
   • 3M046 Datum izdaje potrdila o skladnosti
  • oprostitve plačila DMV:
   • 3D092 Oprostitev DMV v skladu z ZDMV (vpiše se člen/odstavek: možne vrednosti 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22)
   • 3D093 Vozilo ni predmet ZDMV (v carinski deklaraciji ni potrebno navajat oznak, ki se nanašajo na obračun DMV)
  • znižanje DMV (znesek DMV se zniža za 30%):
   • 3M001 Motorno vozilo, ki ima poleg voznikovega sedeža še najmanj 7 sedežev
   • 3M004 Motorno vozilo konstruirano za prevoz ljudi in blaga (osebna večnamenska vozila)
 • polje 47.Dajatve:
  • pri dajatvi DMV se vpiše samo šifra dajatve 920 ter znesek izračunanega DMV, polji osnova in stopnja pa se ne izpolnita (polji morata biti prazni)
  • za pravilen izračun zneska DMV je trenutno potrebno uporabiti ukaz Izračun carina

 

3.) Modul ICS Predložitve:

 • odpravljena je napaka pri pošiljanju dokumenta ICS Predložitev (IE347) na carino 

 

4.) Modul Fakturiranje: 

 • Davčno potrjevanje računov v Sloveniji: v postopku davčnega potrjevanja računov pri FURS mora zavezanec uporabiti namensko digitalno potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za javno upravo. Ker je veljavnost teh potrdil 5 let, bo večini teh potrdil, ki so bila izdana ob uvedbi obveznega davčnega potrjevanja računov v Sloveniji leta 2016, veljavnost potekla v kratkem (predvidoma do konca leta 2020).
 • Zato opozarajamo zavezance, da preverijo veljavnost digitalnih potrdil, ki jih uporabaljajo za davčno potrjevanje računov in pravočasno pridobijo novo namensko digitalno potrdilo. Namenska digitalna potrdila za potrebe davčnega potrjevanja računov so za zavezance brezplačna. 
 • Podrobnejši opis: Davčno potrjevanje računov: obvezna pridobitev novega namenskega digitalnega potrdila

 

Povezave:

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

Napake, vprašanja in predloge lahko sporočite tudi s pomočjo obrazca: Prijava napak, predlogov, vprašanj

 

Ljubljana, 11. januar 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih