TRINET

Odloženo plačilo DDV pri uvozu blaga (zakonodaja)

 

 

1.) Odloženo plačilo DDV pri uvozu

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l.RS 90/2015) uvaja poenostavitev obračunavanja in načina plačevanja DDV pri uvozu tako, da se DDV pri uvozu s strani davčnega zavezanca v Sloveniji lahko obračuna preko obračuna DDV oz. na podlagi samoobdavčitve in ne več kot dajatev neposredno ob uvozu blaga.

 

S to poenostavitvijo je davčnemu zavezancu na voljo možnost odloženega plačila DDV: DDV ni potrebno plačevati pri uvozu blaga (s carinsko deklaracijo), temveč se plačilo DDV opravi naknadno preko obračuna DDV (na obrazcu DDV-O). Davčna osnova oz. znesek DDV, ki ga je potrebno plačati ob uvozu, pa je enak ne glede na način plačila.

 

Poenostavitev se nanaša samo na plačilo DDV – vse ostale morebitne dajatve (carina, protidampinške in izravnalne dajatve, trošarine, okoljske dajatve, davek na motorna vozila) se plačuje neposredno pri uvozu blaga tako kot doslej. 

 

Uporaba sistema odloženega plačila DDV bo možna od 01.07.2016 dalje, velja pa samo za davčne zavezance, ki so identificirani za namene DDV v Sloveniji.

 

 

2.) Carinska deklaracija

 

Ne glede na način plačila DDV je potrebno pri uvozu blaga izpolniti carinsko deklaracijo v skladu z veljavno carinsko zakonodajo Unije in v deklaraciji navesti vse podatke, ki so potrebni za izračun davčne osnove in določitve uvoznega DDV. Vsa pravila za določanje carinske oz. davčne osnove pri uvozu ostajajo nespremenjena, prav tako se vse uvozne dajatve (tudi DDV) v carinski deklaraciji za blago, ki se uvaža, izračunajo tako kot doslej.

Davčna osnova oz. znesek DDV, ki ga je potrebno plačati ob uvozu, je tako enak ne glede na to, ali bo DDV plačan kot uvozna dajatev ali preko odloženega plačila DDV.

Za uporabo odloženega plačila DDV je potrebno pri izpolnjevanju carinske deklaracije:

  • v polju 44 pod šifro Y040 vpisati veljavno slovensko identifikacijsko številko za DDV prejemnika blaga iz polja 8
  • v polju 47 se za dajatev B00 navede način plačila G – odlog plačila DDV
  • v primeru sprostitve pošiljke blaga v Slovenijo, prejemnik blaga iz polja 8 pa nima sedeža v Sloveniji, se v polje 44 vpiše slovensko identifikacijsko številko za DDV prejemnika blaga iz polja 8 pod šifro Y040 ter slovensko identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika pod šifro Y042

Osnova in znesek DDV sta v carinski deklaraciji navedeni v polju 47 pod vrsto dajatve B00.

 

Primerjava deklaracije, kjer se DDV plača kot uvozna dajatev (tako kot doslej) in deklaracije, kjer je uporabljen odložen način plačila DDV:

(prikazano je samo polje 47)

Davčna osnova in znesek DDV sta v obeh primerih enaka.

Razlika je v načinu plačila DDV. V primeru, ko se DDV plača kot uvozna dajatev, bodo vse uvozne dajatve po carinski deklaraciji, tudi DDV, zaračunane s strani carinskega organa, ki je v skladu s carinskimi predpisi pristojen za obračunavanje uvoznih dajatev. Prejemnik blaga bo vse uvozne dajatve (tudi DDV) plačal preko računa, prejetega s strani carinskega organa (oz. posredno od deklaranta, ki je izpolnil carinsko deklaracijo). 

V primeru, ko pa je pri uvozu uporabljen odlog plačila DDV, bo carinski organ zaračunal vse uvozne dajatve po carinski deklaraciji razen DDV.  Prejemnik blaga bo tako preko računa, prejetega s strani carinskega organa (oz. posredno od deklaranta), plačal vse uvozne dajatve razen DDV. Znesek DDV po carinski deklaraciji mora prejemnik plačati sam preko postopka samoobdavčitve (preko obračuna DDV v obrazcu DDV-O).

 

 

3.) Obračun DDV od uvoza blaga

 

DDV od uvoza blaga, ki je bil plačan kot uvozna dajatev na carinski deklaraciji, se obračuna po enakih pravilih kot doslej.

V primeru, ko pa je prejemnik blaga v carinski deklaraciji zahteval odlog plačila DDV pri uvozu in DDV ni bil plačan kot ostale uvozne dajatve, mora prejemnik blaga DDV od uvoza blaga obračunati v obračunu DDV (DDV-O) po postopku samoobdavčitve. Pri izpolnjevanju mora:

  • v polje 31 vpisati skupno davčno osnovo za obračun DDV od uvoza blaga
  • v polje 26 vpisati skupno vrednost obračunanega DDV od uvoza blaga (skupni znesek DDV)
  • v polje 41 vpisati vrednost DDV od uvoza po splošni stopnji (22%); če ima prejemnik blaga pravico do odbitka DDV
  • v polje 42 vpisati vrednost DDV od uvoza po nižji stopnji (9,5%); če ima prejemnik blaga pravico do odbitka DDV

Davčni zavezanec pravice do odbitka DDV za uvoženo blago ne sme uveljaviti prej kot v davčnem obdobju, v katerem je obračunal DDV od uvoza blaga.

 

Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV nastane, ko je blago uvoženo (prepuščeno). Skladno z navedenim se DDV od uvoza blaga obračuna v obračunu DDV za obdobje, v katerem je blago uvoženo.

Če je za uvoz blaga, za katerega se DDV obračuna v obračunu DDV, vložena dopolnilna deklaracija po roku za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje, v katerem je bilo blago uvoženo, in se davčna osnova za uvoženo blago na podlagi dopolnilne deklaracije spremeni, davčni zavezanec vnese razliko v obračun DDV za davčno obdobje, v katerem je vložena dopolnilna deklaracija. V teh primerih se ustrezno popravi tudi odbitek DDV (v tem primeru ne gre za popravek napak iz preteklih obdobij in se zamudne obresti ne obračunajo).

 

 

4.) Primeri

 

 

PrimerVrsta deklaracije
Datum deklaracije
Prepustitev blaga
Obračun v DDV-O
1
Običajna deklaracija – tip A
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
 
 
 
 
 
2
Začetna popolna deklaracija tip Z(A3)
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
 
 
 
 
 
3
Poenostavljena deklaracija tip B
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
 
Dopolnilna deklaracija tipa X (isti MRN)
01.08.2016
04.07.2016
01.08.2016 – razlika DDV*
 
 
 
 
 
4
Vpis v evidence deklaranta B(A3)
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
 
Dopolnilna deklaracija tipa Z (isti MRN)
01.08.2016
04.07.2016
01.08.2016 – razlika DDV*
 
 
 
 
 
5
Vpis v evidence deklaranta (KV)
 –
04.07.2016
04.07.2016
 
mesečno vlaganje dopolnilne deklaracije – tip Z
10.08.2016
04.07.2016
 –
 
 
 
 
 
 
* razlika DDV – obveznost obračuna nastane v primeru, če se davčna osnova za uvoženo blago na podlagi dopolnilne deklaracije spremeni 

 

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 30. junij 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih