TRINET

Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine 2016

 

Na podlagi Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije je bil sprejet nov Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Ur.l. RS št. 50/2016). Nov pravilnik velja od 30.07.2016 dalje. V nadaljevanju so navedene bistvene novosti novega pravilnika..

 

Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine 2016

 

Kazalo:

1.) Pregled zakonodaje

2.) Elektronsko poslovanje

3.) Navodila za izpolnjevanje enotne upravne listine

4.) Deklaracija za začasno hrambo

5.) Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga

 

 

1.) Pregled zakonodaje

 

Nov pravilnik je usklajen z novo carinsko zakonodajo:

 • nov Carinski zakonik Unije (CZU), sprejet z Uredbo EU št. 952/2013
 • Izvedbena uredba Komisije (IU) 2015/2447, Delegirana uredba Komisije (DU) 2015/2446, Delegirana uredba Komisije (PDU) 2016/341
 • Zakon o izvajanju carinske zakonodaje evropske unije (ZICZEU), Ur.l. RS št. 32/2016
 • Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Ur.l. RS št. 50/2016)

 

Pojmi in kratice, ki so uporabljene v novem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi in kratice, ki so opredeljene v navedenih uredbah EU (952/2013, 2015/2446, 2015/2447 in 2016/341).

Navodila ter šifre za izpolnjevanje enotne upravne listine, ki so navedene v novem pravilniku, se uporabljajo v prehodnem obdobju najkasneje do leta 2020 oz. do uvedbe novih informacijskih rešitev FURS (za uvoz, izvoz, tranzit,…) oz. do začetka uporabe priloge B Delegirane in Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 2446 in 2447/2015.

 

2.) Elektronsko poslovanje

 

V skladu s tem pravilnikom se pri izvajanju carinskih formalnosti vse carinske deklaracije, deklaracije za začasno hrambo, obrazce, obvestila in zahtevke vloži elektronsko preko informacijskega sistema za elektronsko poslovanje FURS.

To velja tudi za spremne dokumente, ki so potrebni za izvedbo carinskih formalnosti (če je to omogočeno, sicer se ti dokumenti lahko dostavijo po elektronski pošti na uraden elektronski naslov FURS). Na zahtevo carinskega organa, ali če je s posebnim predpisom tako določeno, se spremni dokumenti dostavijo FURS v papirni obliki.

V primeru nedelovanja informacijskega sistema FURS ali osebe, ki vlaga dokumente, se uporabi pomožni postopek v skladu z navodili FURS.

V programski opremi Trinet TLM je omogočeno elektronsko vlaganje vseh carinskih deklaracij, deklaracij za začasno hrambo ter obvestil in zahtevkov, povezanih s carinskimi deklaracijami. Pripravljamo tudi modul za elektronsko vlaganje spremnih dokumentov (v prvi fazi za uvozne carinske deklaracije). Modul bo na voljo uporabnikom takoj, ko bo elektronsko vlaganje spremnih dokumentov omogočeno s strani FURS (predvidoma od 01.09.2016 dalje).

 

3.) Navodila za izpolnjevanje enotne upravne listine

 

Pri izpolnjevanju carinske deklaracije je potrebno upoštevati:

 • prilogo 9 Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 341/2016
 • Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Ur.l. RS št. 50/2016)

To velja v prehodnem obdobju najkasneje do leta 2020 oz. do uvedbe novih informacijskih rešitev FURS (za uvoz, izvoz, tranzit,…) oz. do začetka uporabe priloge B Delegirane in Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 2446 in 2447/2015.

Novosti pri izpolnjevanju deklaracije:

 • v polju 31.MKPT se doda nova šifra NG (nacionalni; gigajoule) ter ukine šifra TB (trošarina, odstotek biogoriva v energentu)
 • v polju 44 se ukinejo šifre:
  • 3L001 – šifra za kontrolo licenc za opravljanje poslov zastopanja in dovoljenj za opravljanje zastopanja v carinskih zadevah
  • 3E009 – gospodarski pogoji za aktivno oplemenitenje
  • 3E029 – gospodarski pogoji za posebne postopke z ekonomskim učinkom
  • 3P03 – potrdilo EUR.2
  • 3T54 – dokazila o dodanem biogorivu v skladu s 6. členom Pravilnika o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva
 • v polju 44 se doda nova šifra:

  • 3S12 – dovoljenje za odobren kraj predložitve blaga carini

 • ukinjen je podatkovni set za carinsko skladišče tipa D (stolpec K), zato se za vse tipe carinskih skladišč uporablja enak podatkovni set (stolpec J)

V primeru, ko je potrebna uskladitev podatkov v deklaraciji, se uporabi nov Obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji (vzorec obrazca je objavljen v pravilniku v prilogi 5).

V programski opremi Trinet TLM so vse novosti pri izpolnjevanju že upoštevane, prav tako so ustrezno posodobljeni tudi vsi šifranti ter izpisi.

 

4.) Deklaracija za začasno hrambo

 

V skladu z novim pravilnikom se deklaracija za začasno hrambo vloži elektronsko preko informacijskega sistema za elektronsko poslovanje FURS (preko modula Nadzor). V primeru uspešnega prenosa se na deklaraciji za začasno hrambo izpišeta LRN in MRN številki deklaracije.

Kadar informacijski sistem FURS oz. osebe, ki vlaga deklaracijo ne deluje, se deklaracija za začasno hrambo vloži na obrazcu deklaracije za začasno hrambo (obrazec deklaracije za začasno hrambo je objavljen v pravilniku v prilogi 3).

V programski opremi Trinet TLM smo modul Skupna deklaracija preimenovali v modul Začasna hramba, vnos in izpis deklaracije za začasno hrambo pa smo uskladili z novim pravilnikom. Elektronska vložitev deklaracije za začasno hrambo je možna preko novega TLM modula Nadzor.

 

5.) Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga

 

Pravilnik v Prilogi 9 predpisuje nov obrazec za potrdilo o poreklu blaga (certificate of origin), ki je namenjen potrjevanju nepreferencialnega porekla blaga.

Nov obrazec se od prejšnjega razlikuje v nekaterih navedbah v posameznih poljih in v tem, da ima na prvi strani prvega lista ozadje s tiskanim rjavočrnim vzorcem »giljoš« (gre za zaščito pred ponarejanjem z mehanskimi in kemičnimi sredstvi).

Nove obrazce za potrdilo o poreklu blaga lahko v skladu z 18. členom ZICZEU potrdijo Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije ali carinski organ (na novem obrazcu je v polju 8 navedba Podpisani organ potrjuje…).

Stari obrazci za potrdilo o poreklu blaga, ki jih potrjuje samo Gospodarska zbornica Slovenije, so še vedno v uporabi (do porabe zalog).

 

 

Povezave:

 


Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 12. avgust 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

  

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih