TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L025 do L035 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • C 028 (informacije in objave) – 25. januar 2021

2021/C 28/12 – Zadeva C-775/19: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 19. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemčija) – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen (Predhodno odločanje – Carinska unija – Uredba (EGS) št. 2913/92 – Carinski zakonik Skupnosti – Člen 29(1) in (3)(a) – Člen 32(1)(c) in (5)(b) – Uredba (EGS) št. 2454/93 – Člen 157(2) – Določitev carinske vrednostiTransakcijska vrednost uvoženega blaga – Pojem „prodajni pogoj“ – Plačilo v zameno za dodelitev pravice do izključne distribucije)

9

  • L 025 (zakonodaja) – 26. januar 2021

Sklep št. 1/2020 Pridružitvenega sveta EU-Srednja Amerika z dne 14. decembra 2020 o spremembi Dodatka 2 (Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelek pridobil status blaga s poreklom) k Prilogi II (O opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja) [2021/45]

1

Sklep št. 2/2020 Pridružitvenega sveta EU-Srednja Amerika z dne 14. decembra 2020 o uvedbi pojasnjevalnih opomb k členom 15, 16, 19, 20 in 30 Priloge II (O opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja) k Sporazumu v zvezi s potrdilom o gibanju blaga EUR.1, izjavami na računu, pooblaščenimi izvozniki in preverjanjem dokazil o poreklu [2021/46]

96

  • L 031 (zakonodaja) – 29. januar 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/94 z dne 27. januarja 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

196

  • C 032 (informacije in objave) – 29. januar 2021

2021/C 32/09 – Obvestilo o veljavnih protidampinških in izravnalnih ukrepih v zvezi z uvozom električnih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske: sprememba imena ene družbe, za katero veljata stopnja protidampinške dajatve za nevzorčene sodelujoče družbe in dokončna stopnja izravnalne dajatve za nesodelujoče družbe

12

  • L 031I (zakonodaja) – 30. januar 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/111 z dne 29. januarja 2021 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih proizvodov

1

  • L 035 (zakonodaja) – 1. februar 2021

 

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti sprememb prilog 14-A in 14-B ter dodatkov 2-C-1 in 2-C-2 k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

1

Sklep št. 2/2021 Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko z dne 25. januarja 2021 o spremembi dodatkov 2-C-1 in 2-C-2 k Prilogi 2-C o motornih vozilih in njihovih delih [2021/110]

42

Popravek Protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji ( UL L 441 30.12.2020 )

50

  • C 035 (informacije in objave) – 1. februar 2021

2021/C 35/02 – Zadeva C-461/18 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 3. decembra 2020 – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA in drugi (Pritožba – Damping – Uvoz vinske kisline s poreklom iz Kitajske – Pritožba, ki jo vloži intervenient na prvi stopnji – Člen 56, drugi odstavek, drugi stavek, Statuta Sodišča Evropske unije – Delni vmesni pregled – Izguba statusa podjetja, ki deluje v pogojih tržnega gospodarstva, med postopkom pregleda – Sprememba dokončne protidampinške dajatve – Določitev normalne vrednosti – Člen 11(9) Uredbe (ES) št. 1225/2009 – Nasprotna pritožba – Ničnostna tožba, ki so jo vložili konkurenčni proizvajalci s sedežem na ozemlju Evropske unije – Dopustnost – Neposredno nanašanje – Delitev pristojnosti za izvršitev sodbe)

2

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 1. februar 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih