TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L051 do L055 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 51 (zakonodaja) – 22. februar 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/301 z dne 12. februarja 2019 o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/302 z dne 20. februarja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/303 z dne 21. februarja 2019 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za triintrideseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

6

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/315 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 1576) (1)

53

  • L 53 (zakonodaja) – 22. februar 2019

Uredba (EU) 2019/287 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o izvajanju dvostranskih zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasen preklic preferencialov v nekaterih trgovinskih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in tretjimi državami

1

  • L 55 (zakonodaja) – 25. februar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/321 z dne 18. februarja 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1232

(pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah – 7325 99 90)

4

  • C 69 (informacije in objave) – 22. februar 2019

2019/C 69/02 – Obvestilo Evropske komisije o kumulaciji med Evropsko unijo in nekaterimi državami iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (v nadaljnjem besedilu: države AKP), ki uporabljajo sporazum o gospodarskem partnerstvu, drugimi državami AKP ter čezmorskimi državami in ozemlji Evropske unije v skladu s sporazumi o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in državami CARIFORUMA, pacifiškimi državami ter državami Vzhodne in Južne Afrike

2

  • C 72 (informacije in objave) – 25. februar 2019

2019/C 72/02 – Zadeva C-410/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 10. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Postopek, ki ga je sprožila A Oy („Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 2(1)(a) in (c) – Člen 14(1) – Člen 24(1) – Transakcije, opravljene za plačilo – Transakcije v primeru, da plačilo delno tvorijo storitve ali blago – Pogodba o rušenju – Pogodba o nakupu za razstavljanje)

2

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 25. februar 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih