TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L065 do L068 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 65 (zakonodaja) – 6. marec 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/366 z dne 5. marca 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 glede seznama tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je odobren vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma v Evropsko unijo ( 1 )

1

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1039 z dne 23. julija 2018 o izdaji dovoljenja za bakrov(II) diacetat monohidrat, bakrov(II) karbonat dihidroksi monohidrat, bakrov(II) klorid dihidrat, bakrov(II) oksid, bakrov(II) sulfat pentahidrat, bakrov(II) kelat iz hidrata aminokislin, bakrov(II) kelat iz beljakovinskih hidrolizatov, bakrov(II) kelat iz hidrata glicina (v trdni obliki) in bakrov(II) kelat iz hidrata glicina (v tekoči obliki) kot krmne dodatke za vse živalske vrste ter o spremembi uredb (ES) št. 1334/2003, (ES) št. 479/2006, (EU) št. 349/2010 in izvedbenih uredb (EU) št. 269/2012, (EU) št. 1230/2014 in (EU) 2016/2261 ( UL L 186, 24.7.2018 )

19

  • C 84 (inforamcije in objave) – 6. marec 2019

Mnenje Evropske centralne banke z dne 13. februarja 2019 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (CON/2019/6)

1

  • L 66 (zakonodaja) – 7. marec 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/368 z dne 4. marca 2019 o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 444/2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(proizvod, pridobljen iz razmaščenih sojinih zrn po ekstrakciji olja ter z nadaljnjo ekstrakcijo z vodo in etanolom, s čimer se odstranijo topni ogljikovi hidrati in minerali „zadevni proizvod“)

1

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/369 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“

3

  • C 87 (informacije in objave) – 7. marec 2019

2019/C 87/01 – Popravek Sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije, podpisan v Bruslju 25. maja 2011( UL C 202, 8.7.2011 )

1

  • L 68 (zakonodaja) – 8. marec 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/370 z dne 7. marca 2019 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1635/2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 zaradi izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/371 z dne 7. marca 2019 o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 8. marca 2019

3

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/372 z dne 5. marca 2019 o dovoljenju Franciji, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo obdavčitve neosvinčenega bencina, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za porabo v departmajih na Korziki

5

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 8. marec 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih