TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L069 do L071 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 69 (zakonodaja) – 11. marec 2019

Sklep št. 1/2019 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani, z dne 18. februarja 2019 v zvezi s pristopom Republike Hrvaške k Evropski uniji [2019/384]

52

  • C 93 (inforamcije in objave) – 11. marec 2019

2019/C 93/02 – Zadeva C-310/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Petra Dziveva in druge (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Varstvo finančnih interesov Evropske unije – Člen 325(1) PDEU – Konvencija o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti – Kazenski postopek v zvezi s kaznivimi dejanji na področju DDV – Načelo učinkovitosti – Pridobivanje dokazov – Prisluškovanja telefonskim pogovorom – Odobritev nepristojnega sodišča – Upoštevanje teh prisluškovanj kot dokazov – Nacionalna ureditev – Prepoved)

2

2019/C 93/04 – Zadeva C-165/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 24. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d’État – Francija) – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Šesta direktiva 77/388/EGS – Direktiva 2006/112/ES – Odbitek vstopnega davkaBlago in storitve, uporabljeni hkrati za obdavčljive in oproščene transakcije (blago in storitve za mešano uporabo) – Določitev odbitnega deleža, ki se uporablja – Podružnica s sedežem v državi članici, ki ni država članica sedeža družbe – Izdatki, ki jih ima podružnica in ki so izključno namenjeni opravljanju transakcij sedeža – Splošni stroški podružnice, ki prispevajo k opravljanju tako svojih transakcij kot transakcij sedeža)

3

2019/C 93/18 – Zadeva C-496/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Deutsche Post AG/Hauptzollamt Köln (Predhodno odločanje – Carinska unija – Carinski zakonik Unije – Člen 39 – Status pooblaščenega gospodarskega subjekta – Izvedbena uredba (EU) 2015/2447 – Člen 24(1), drugi pododstavek – Vložnik, ki ni fizična oseba – Vprašalnik – Zbiranje osebnih podatkov – Direktiva 95/46/ES – Člena 6 in 7 – Uredba (EU) 2016/679 – Člena 5 in 6 – Obdelava osebnih podatkov)

14

  • L 70 (zakonodaja) – 12. marec 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/385 z dne 4. marca 2019 o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/386 z dne 11. marca 2019 o pravilih glede porazdelitve tarifnih kvot za nekatere kmetijske proizvode, vključene na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije ter glede izdanih uvoznih dovoljenj in dodeljenih uvoznih pravic v okviru teh tarifnih kvot

4

  • C 95 (informacije in objave) – 12. marec 2019

2019/C 95/01 – Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije

(opreme, zajete v Skupnem stališču Sveta 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme)

1

  • L 71 (zakonodaja) – 13. marec 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/398 z dne 8. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 616/2007 glede nekaterih dodatnih tarifnih kvot v sektorju perutninskega mesa in o odstopanju od navedene uredbe za kvotno leto 2018/2019

18

  • C 96 (informacije in objave) – 13. marec 2019

2019/C 96/08 – Obvestilo o ničnosti Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 665/2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami

35

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 13. marec 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih