TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L074 do L076 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 74 (zakonodaja) – 18. marec 2019

Obvestilo o podpisu in začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Uredba Komisije (EU) 2019/424 z dne 15. marca 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 617/2013 ( 1 )

46

Sklep Sveta (EU) 2019/425 z dne 12. marca 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost

67

  • L 75 (zakonodaja) – 19. marec 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/428 z dne 12. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 v zvezi s tržnimi standardi v sektorju sadja in zelenjave

1

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/429 z dne 11. januarja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta glede metodologije in meril za ocenjevanje in priznavanje shem potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi v zvezi s kositrom, tantalom, volframom in zlatom

59

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/432 z dne 18. marca 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

70

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/436 z dne 18. marca 2019 o harmoniziranih standardih za stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

108

  • L 76 (zakonodaja) – 19. marec 2019

Izvedbeni sklep Komisije 2019/419 z dne 23. januarja 2019 v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov na Japonskem na podlagi zakona o varstvu osebnih informacij ( 1 )

1

  • C 104 (informacije in objave) – 19. marec 201

2019/C 104/01 – Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/740 in Uredbi Sveta (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

1

2019/C 104/02 – Obvestilo osebam, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/740 in Uredbi Sveta (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

2

2019/C 104/06 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Nekateri pripravljeni ali konzervirani agrumi (in sicer mandarine itd.) / LR Kitajska / Protidampinška dajatev)

10

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 19. marec 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih