TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L079 do L083 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 79 (zakonodaja) – 8. marec 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/401 z dne 5. marca 2021 o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 8. marca 2021

7

  • C 78 (informacije in objave) – 8. marec 2021

2021/C 78/02 – Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/932/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 1352/2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

28

2021/C 78/03 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/932/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 1352/2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

30

  • C 79 (zakonodaja) – 8. marec 2021

2021/C 79/20 – Zadeva C-99/20: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 3. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Alba Iulia – Romunija) – Siebenburgisches Nugat SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifne številke – Podštevilka 8302 41 30Kovinski sestavni deli karnis za zavese)

16

  • L 83 (zakonodaja) – 10. marec 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/419 z dne 9. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede nekaterih rastlin za saditev Jasminum polyanthum Franchet s poreklom iz Izraela in prilagoditvi oznak kombinirane nomenklature za Ullucus tuberosus ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213 glede fitosanitarnih ukrepov za vnos navedenih rastlin za saditev na ozemlje Unije

6

  • C 81 (informacije in objave) – 10. marec 2021

2021/C 81/13 – Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

27

  • C 81I (informacije in objave) – 10. marec 2021

2021/C 81 I/01 – Sklep Komisije z dne 14. januarja 2021 o odobritvi, v imenu Evropske unije, sprememb prilog 14-A in 14-B k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 10. marec 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih