TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L087 do L092 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 87 (zakonodaja) – 28. marec 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/485 z dne 5. marca 2019 o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa ….

1

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Avstralije na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja ….

3

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Argentine na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja ….

12

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Brazilije na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

21

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Kanade na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

30

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Kitajske na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

39

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Kolumbije na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

48

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Kube na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

57

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Ekvadorja na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

65

Prevod Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Kitajskim Hongkongom na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

74

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Indije na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

83

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Japonske na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

92

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Republike Koreje na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

101

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Nove Zelandije na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

110

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Filipinov na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

119

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Švice na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

126

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in ločenega carinskega območja Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa …

133

Skupno pismo Evropskih skupnosti in držav članic na eni strani in Združenih držav Amerike na drugi strani v skladu s petim odstavkom Postopkov za izvajanje XXI. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (S/L/80 z dne 29. oktobra 1999), ki se nanaša na predlagane spremembe list GATS Evropskih skupnosti in držav članic (v nadaljnjem besedilu: ES) zaradi upoštevanja pristopa ….

140

  • L 88 (zakonodaja) – 29. marec 2019

Uredba Sveta (EU) 2019/529 z dne 28. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2019/124 glede nekaterih ribolovnih možnosti

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/530 z dne 27. marca 2019 o določitvi referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin, in sicer insekte in pršice, ogorčice, bakterije, glive in oomicete, viruse, viroide in fitoplazme

19

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/531 z dne 27. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

23

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/532 z dne 28. marca 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2378 glede standardnih obrazcev, vključno z jezikovno ureditvijo, za obvezno avtomatično izmenjavo podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča

25

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/533 z dne 28. marca 2019 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2020, 2021 in 2022 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter za oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov ( 1 )

28

Priporočilo Komisije (EU) 2019/534 z dne 26. marca 2019 Kibernetska varnost omrežij 5G

42

  • L 089 (zakonodaja) – 29. marec 2019

Direktiva Komisije (EU) 2019/514 z dne 14. marca 2019 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov ( 1 )

1

  • L 091 (zakonodaja) – 29. marec 2019

Uredba (EU) 2019/519 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil ( 1 )

42

  • C 119 (informacije in objave) – 29. marec 2019

2019/C 119/01 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

1

  • L 092 (zakonodaja) – 1. april 2019

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/536 z dne 29. marca 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)

3

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 1. april 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih