TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L093 do L096 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 93 (zakonodaja) – 2. april 2019

Sklep Sveta (SZVP) 2019/538 z dne 1. aprila 2019 o podpori dejavnostim Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

3

Sklep Sveta (SZVP) 2019/539 z dne 1. aprila 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

15

  • C 123 (informacije in objave) – 2. april 2019

2019/C 123/10 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/539

6

2019/C 123/11 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/539

7

2019/C 123/13 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz fero-silicija s poreklom iz Rusije in Ljudske republike Kitajske

9

  • C 124 (informacije in objave) – 3. april 2019

2019/C 124/05 – Obvestilo v skladu s členom 34(7)(a)(iii) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede odločb carinskih organov držav članic v zvezi z zavezujočimi informacijami, ki se nanašajo na uvrščanje blaga v carinsko nomenklaturo

3

  • L 95 (zakonodaja) – 4. april 2019

Uredba Komisije (EU) 2019/543 z dne 3. aprila 2019 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog I, III in IV k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta s posodobitvijo sklicev na nekatere pravilnike Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o homologaciji motornih vozil in njihovo vključitvijo ( 1 )

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/544 z dne 3. aprila 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/2031 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

9

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/545 z dne 3. aprila 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/2030 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne depotne družbe v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

11

Odločba Nadzornega organa EFTE št. 1/19/COL z dne 16. januarja 2019 o razširitvi posebnih jamstev v zvezi s Salmonello spp., določenih v Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, na meso in jajca domačih kokoši (Gallus gallus) ter meso, pridobljeno iz puranov, namenjeno na Islandijo [2019/546]

13

  • C 125 (informacije in objave) – 4. april 2019

2019/C 125/03 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) (Besedilo velja za EGP.)

3

  • L 96 (zakonodaja) – 5. april 2019

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 ( UL L 69, 15.3.2016 )

55

(1) Besedilo velja za EGP

 

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 5. april 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih