TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L097 do L099 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 97 (zakonodaja) – 8. april 2019

Sklep št. 63/2018 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 20. marca 2019 o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam sektorske priloge o elektromagnetni združljivosti [2019/556]

9

Sklep št. 64/2018 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 20. marca 2019 o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam sektorske priloge o elektromagnetni združljivosti [2019/557]

11

Sklep št. 65/2018 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 20. marca 2019 o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam sektorske priloge o telekomunikacijski opremi in seznam sektorske priloge o elektromagnetni združljivosti [2019/558]

13

Sklep št. 66/2019 Skupnega odbora, ustanovljenega v okviru Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 20. marca 2019 o uvrstitvi organov za ugotavljanje skladnosti na seznam sektorske priloge o telekomunikacijski opremi [2019/559]

15

  • C 131 (informacije in objave) – 8. april 2019

2019/C 131/08 – Zadeva C-434/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 13. februarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Human Operator Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje — Harmonizacija davčne zakonodaje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Odbitek DDV — Določitev davčnega zavezanca, ki je dolžan plačati DDV — Retroaktivna uporaba ukrepa odstopanja — Načelo pravne varnosti)

7

2019/C 131/09 – Zadeva C-531/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 14. februarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Vetsch Int. Transporte GmbH (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 143(1)(d) — Oprostitve DDV pri uvozu — Uvoz, ki mu sledi prenos znotraj Skupnosti — Poznejša dobava znotraj Skupnosti — Davčna utaja — Zavrnitev oprostitve — Pogoji)

8

2019/C 131/12 – Zadeva C-562/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 14. februarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Nacional – Španija) – Nestrade SA/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) (Predhodno odločanje — Trinajsta direktiva 86/560/EGS — Postopki vračila davka na dodano vrednost (DDV) — Načeli enakovrednosti in učinkovitosti — Podjetje, ki nima sedeža v Evropski uniji — Prejšnja pravnomočna odločba o zavrnitvi vračila DDV — Napačna identifikacijska številka za DDV)

10

  • L 98 (zakonodaja) – 9. april 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/561 z dne 8. aprila 2019 o odobritvi začasnega odstopanja od pravil o preferencialnem poreklu iz Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 Zelenortskim otokom za pripravljene ali konzervirane filete tuna

13

Sklep Sveta (SZVP) 2019/562 z dne 8. aprila 2019 o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

17

  • L 99 (zakonodaja) – 10. april 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/563 z dne 8. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Unije, Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/566 z dne 9. aprila 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterega pribora (fitingov) za cevi s poreklom iz Ruske federacije, Republike Koreje in Malezije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta ter o zaključku preiskave v zvezi z uvozom enakega izdelka s poreklom iz Republike Turčije

9

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/567 z dne 9. aprila 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

36

  • C 133 (informacije in objave) – 10. april 2019

2019/C 133/04 – Obvestilo o veljavnih protidampinških ukrepih za uvoz nekaterih zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine s poreklom, med drugim, iz Japonske: sprememba imena družbe, za katero velja stopnja protidampinške dajatve za sodelujoče nevzorčene družbe

34

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 10. april 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih