TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L099 do L101 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 099 (zakonodaja) – 25. marec 2022

Sklep št. 1/2022 Specializiranega odbora za ribištvo, ustanovljenega s členom 8(1)(q) Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani, z dne 3. marca 2022 o ustanovitvi delovne skupine za ribištvo [2022/473]

1

  • L 100 (zakonodaja) – 28. marec 2022

Uredba Komisije (EU) 2022/488 z dne 25. marca 2022 o popravku francoske različice Uredbe (EU) št. 142/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo ( 1 )

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/490 z dne 25. marca 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede nekaterih rastlin za saditev Juglans regia L., Nerium oleander L. in Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Turčije ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213 glede fitosanitarnih ukrepov za vnos navedenih rastlin za saditev na ozemlje Unije

10

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/491 z dne 25. marca 2022 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/605 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge ( 1 )

16

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/493 z dne 21. marca 2022 o dokončni dodelitvi pomoči Unije po državah članicah za šolsko sadje in zelenjavo ter za šolsko mleko za obdobje od 1. avgusta 2022 do 31. julija 2023 in spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/462 (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 1580)

55

  • C 136 (informacije in objave) – 28. marec 2022

2022/C 136/03 – Seznam pristanišč v državah članicah EU, kjer sta dovoljena iztovarjanje in pretovarjanje ribiških proizvodov, pristaniške storitve pa so dostopne ribiškim plovilom tretjih držav v skladu s členom 5(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008; Seznam pristanišč na Severnem Irskem, kjer sta dovoljena iztovarjanje in pretovarjanje ribiških proizvodov, pristaniške storitve pa so dostopne ribiškim plovilom tretjih držav v skladu s Protokolom o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

3

  • L 101 (zakonodaja) – 29. marec 2022

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/500 z dne 25. marca 2022 o opredelitvi vojaške agresije Rusije proti Ukrajini kot izjemnega dogodka, ki povzroči znatne motnje na trgih

45

  • C 139 (informacije in objave) – 29. marec 2022

2022/C 139/03 – Posodobitev referenčnih zneskov za prehod zunanjih meja iz člena 6(4) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

3

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 29. marec 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih