TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L100 do L104 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 100 (zakonodaja) – 11. april 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/573 z dne 8. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu in političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/576 z dne 10. aprila 2019 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz mešanic sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike

7

  • L 100I (zakonodaja) – 11. april 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/585 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznama tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos nekaterih živali in svežega mesa v Unijo ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/586 z dne 11. aprila 2019 o spremembi dela 1 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo ( 1 )

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/587 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Unijo ( 1 )

8

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/588 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo ( 1 )

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/589 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1251/2008 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk živali iz ribogojstva v Evropsko unijo ( 1 )

14

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/590 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo ( 1 )

17

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/591 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 136/2004 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk slame in sena v Unijo ( 1 )

20

  • L 101 (zakonodaja) – 11. april 2019

Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/584, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 11. aprila 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU

1

  • L 103 (zakonodaja) – 12. april 2019

zvedbena uredba Komisije (EU) 2019/595 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1635/2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 zaradi izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ( 1 )

22

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/596 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

24

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/599 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2830) ( 1 )

31

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/600 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložili Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter njegova kronska odvisna ozemlja v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2831) ( 1 )

35

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/601 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge I k Izvedbenemu sklepu 2011/630/EU glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena domačih živali iz vrst govedi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2832) ( 1 )

38

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/602 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge I k Odločbi 2006/168/ES glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos govejih zarodkov v Evropsko unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2833) ( 1 )

41

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/603 z dne 11. aprila 2019 o spremembi prilog k Odločbi 2006/766/ES glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznama tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen vnos školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in ribiških proizvodov za prehrano ljudi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2834) ( 1 )

44

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/604 z dne 11. aprila 2019 o spremembi prilog I in III k Sklepu 2010/472/EU glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznama tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2838) ( 1 )

47

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/605 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznama tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2840) ( 1 )

50

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/606 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge I k Sklepu 2012/137/EU glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena domačih prašičev v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2841) ( 1 )

53

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/607 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznamov mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2900) ( 1 )

56

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1922 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ( UL L 319, 14.12.2018 )

60

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/461 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/522 glede izvzetja centralne banke in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva iz področja uporabe Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( UL L 80, 22.3.2019 )

61

  • L 103I (zakonodaja) – 12. april 2019

Uredba (EU) 2019/592 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2018/1806 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije

1

  • L 104 (zakonodaja) – 15. april 2019

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/609 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/709/EU glede uporabe testa za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge, odpreme prašičev prek območij, navedenih v Prilogi, in obdobja uporabe Sklepa (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2739) ( 1 )

92

  • C 138 (informacije in objave) – 15. april 2019

2019/C 138/02 – Izvedbeni sklep Komisije z dne 8. aprila 2019 o objavi zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, iz člena 53 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije za ime „Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino“ (ZOP)

2

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 16. april 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih