TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L100 do L104 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 100 (zakonodaja) – 23. marec 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/488 z dne 22. marca 2021 o spremembi izvedbenih sklepov (EU) 2020/174 in (EU) 2020/1167 glede uporabe odobrenih inovativnih tehnologij v nekaterih osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, ki lahko delujejo na utekočinjeni naftni plin, stisnjeni zemeljski plin in etanol (E85) ( 1 )

15

  • L 101 (zakonodaja) – 23. marec 2021

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Srbiji

1

  • C 99 (informacije in objave) – 23. marec 2021

2021/C 99/04 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/184/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/483 o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi, in iz Uredbe Sveta (EU) št. 401/2013, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2021/480 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo

5

2021/C 99/05 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi in Uredbe Sveta (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo

6

2021/C 99/06 – Obvestilo osebama, za kateri veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi in iz Uredbe Sveta (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo

7

  • C 100 (informacije in objave) – 23. marec 2021

2021/C 100/01 – Obvestilo Komisije – Smernice za gospodarske subjekte in organe za nadzor trga o praktičnem izvajanju člena 4 Uredbe (EU) 2019/1020 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ( 1 )

1

  • C 102 (informacije in objave) – 24. marec 2021

2021/C 102/05 – Posodobitev referenčnih zneskov za prehod zunanjih meja iz člena 6(4) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

8

  • L 104 (zakonodaja) – 25. marec 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/515 z dne 22. marca 2021 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Avstralsko zvezo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

27

Sklep Sveta (EU) 2021/516 z dne 22. marca 2021 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

29

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/521 z dne 24. marca 2021 o posebni ureditvi za mehanizem, v skladu s katerim je treba za izvoz nekaterih izdelkov predložiti izvozno dovoljenje

52

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 25. marec 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih