TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L102 do L109 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

 • L 102 (zakonodaja) – 30. marec 2022

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/505 z dne 23. marca 2022 glede izvzetij iz razširjene protidampinške dajatve na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 1693)

16

 • C 143 (informacije in objave) – 31. marec 2022

2022/C 143/04 – Posodobitev referenčnih zneskov za prehod zunanjih meja iz člena 6(4) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

6

 • C 145I (informacije in objave) – 1. april 2022

2022/C 145 I/01 – Obvestilo gospodarskim subjektom, uvoznikom in izvoznikom

1

 • L 105 (zakonodaja) – 4. april 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/528 z dne 1. aprila 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

14

 • L 106 (zakonodaja) – 5. april 2022

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/539 z dne 4. aprila 2022 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

13

 • C 150 (informacije in objave) – 5. april 2022

2022/C 150/03 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

3

2022/C 150/04 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz vezanih lesenih plošč okoumé s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

16

 • L 107 (zakonodaja) – 6. april 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/547 z dne 5. aprila 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz superabsorpcijskih polimerov s poreklom iz Republike Koreje

27

 • C 151 (informacije in objave) – 6. april 2022

2022/C 151/05 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

5

2022/C 151/06 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

6

2022/C 151/07 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

7

2022/C 151/08 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

8

 • L 108 (zakonodaja) – 7. april 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/556 z dne 1. aprila 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

13

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/557 z dne 1. aprila 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

16

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/558 z dne 6. aprila 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

20

 • L 109 (zakonodaja) – 8. april 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/568 z dne 4. aprila 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Posebnem odboru za poenostavitev carinskih postopkov in trgovanja, ustanovljenem s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami SADC, ki izvajajo SGP, na drugi strani, v zvezi s sprejetjem poslovnika Posebnega odbora za poenostavitev carinskih postopkov in trgovanja

52

 • C 154 (informacije in objave) – 8. april 2022

2022/C 154/04 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

4

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 8. april 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih