TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L105 do L107 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 105 (zakonodaja) – 16. april 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/610 z dne 8. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/612 z dne 9. aprila 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(uvrstitev izdelka pod tarifno številko 9503 kot „druge igračeizključena …. dekorativni izdelek za notranjo opremo iz tekstila za otroško sobo – gl. tudi pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 6304 )

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/613 z dne 9. aprila 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

( …. izdelek je zasnovan za uporabo v sestavi cevi v hidravličnem zavornem sistemu motornega vozila …. izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 7318 16 39 kot druge matice iz nerjavnega jekla ….)

8

Sklep Sveta (EU) 2019/614 z dne 9. aprila 2019 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko, v zvezi s sprejetjem poslovnika Skupnega odbora, poslovnika sveta, kodeksa ravnanja za arbitre in postopka mediacije

11

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/616 z dne 15. aprila 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano dokumentarno številko C(2019) 3024) ( 1 )

31

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/617 z dne 15. aprila 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3013) ( 1 )

37

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1922 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ( UL L 319, 14.12.2018 )

67

  • C 140 (informacije in objave) – 16. april 2019

2019/C 140/02 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

2

2019/C 140/04 – Povzetek mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov o dveh zakonodajnih predlogih v zvezi z bojem proti goljufijam na področju DDV

4

2019/C 140/05 – Posodobitev referenčnih zneskov za prehod zunanjih meja iz člena 6(4) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

7

2019/C 140/06 – Obvestilo o veljavnih protidampinških ukrepih v zvezi z uvozom melamina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v Unijo: sprememba imena družbe, za katero velja minimalna uvozna cena za sodelujoče nevzorčene družbe

9

2019/C 140/07 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

10

  • L 106 (zakonodaja) – 17. april 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/618 z dne 15. aprila 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 glede seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov ali omejitve opravljanja dejavnosti v Uniji ( 1 )

1

  • L 106I (zakonodaja) – 17. april 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/619 z dne 17. aprila 2019 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za petintrideseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

1

  • L 107 (zakonodaja) – 17. april 2019

Pravilnik št. 96 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe o homologaciji motorjev za vgradnjo v kmetijske in gozdarske traktorje ter necestno mobilno mehanizacijo glede na emisije onesnaževal iz motorja [2019/547]

1

  • C 141 (informacije in objave) – 17. april 2019

2019/C 141/04 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protisubvencijskih ukrepov

(LR KitajskaNekateri izdelki iz steklenih vlaken – Protisubvencijska dajatev – 24.12.2019)

3

2019/C 141/05 – Obvestilo gospodarskim subjektom – Nov krog zahtevkov za opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatere industrijske in kmetijske proizvode

4

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 19. april 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih