TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L112 do L114 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 112 (zakonodaja) – 26. april 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/658 z dne 2. marca 2015 o podpisu, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

2

Sklep Sveta (EU) 2019/659 z dne 8. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

3

Protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/660 z dne 24. aprila 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

8

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/661 z dne 25. aprila 2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg (Besedilo velja za EGP.)

11

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/666 z dne 25. aprila 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3253) (Besedilo velja za EGP.)

47

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1263 z dne 20. septembra 2018 o pripravi obrazcev za predložitev informacij s strani izvajalcev storitev dostave paketov v skladu z Uredbo (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 238, 21.9.2018)

77

  • C 146 (informacije in objave) – 23. april 2019

2019/C 146/04 – Obvestilo za nekatere osebe in subjekte, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu in Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

3

2019/C 146/06 – Obvestilo o morebitnih kombiniranih učinkih protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi za nekatere izdelke iz jekla

5

  • L 113 (zakonodaja) – 29. april 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/668 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije na devetem zasedanju Konference pogodbenic glede uvrstitve nekaterih kemikalij v Prilogo III k Rotterdamski konvenciji o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini

4

  • C 148 (informacije in objave) – 29. april 2019

2019/C 148/04 – Zadeva C-643/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 7. marca 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Suez II Water Technologies & Solutions Portugal, Unipessoal Lda, nekdanja GE Power Controls Portugal Unipessoal, Lda/Fazenda Pública (Predhodno odločanje — Carinska unija — Uredba (EGS) št. 2913/92 — Člen 37 — Carinski zakonik Skupnosti — Uredba (EGS) št. 2454/93 — Člen 313 — Carinski status blagaDomneva skupnostnega statusa blaga)

4

  • L 114 (zakonodaja) – 30. april 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/672 z dne 29. aprila 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo

1

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/673 z dne 27. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2018/196 o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike

5

Uredba Komisije (EU) 2019/674 z dne 29. aprila 2019 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač

7

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/675 z dne 29. aprila 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1067/2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav

10

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/676 z dne 29. aprila 2019 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem ABE-IT 56 (sestavine lizata Saccharomyces cerevisiae, sev DDSF623) v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

12

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/677 z dne 29. aprila 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorotalonil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

15

Sklep Sveta (SZVP) 2019/678 z dne 29. aprila 2019 o spremembi Sklepa 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi

18

  • C 149 (informacije in objave) – 30. april 2019

2019/C 149/01 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/184/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/678 o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi, in iz Uredbe Sveta (EU) št. 401/2013, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/672 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo

1

2019/C 149/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi in Uredbe Sveta (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo

2

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 30. april 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih