TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L114 do L124 / 2023

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 66

  • L 114 (zakonodaja) –2. maj 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/903 z dne 2. maja 2023 o uvedbi preventivnih ukrepov v zvezi z nekaterimi izdelki s poreklom iz Ukrajine

1

  • C 154 (informacije in objave) –2. maj 2023

2023/C 154/08 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Električna kolesa – Kitajska – Protidampinška dajatev)

46

2023/C 154/09 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protisubvencijskih ukrepov

(Električna kolesa – Kitajska – Izravnalna dajatev)

47

  • L 116 (zakonodaja) –3. maj 2023

Sklep Sveta (EU) 2023/909 z dne 25. aprila 2023 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam, glede spremembe Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

13

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/265 z dne 9. februarja 2023 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz keramičnih ploščic s poreklom iz Indije in Turčije ( UL L 41, 10.2.2023 )

27

  • L 119 (zakonodaja) –5. maj 2023

Sklep Sveta (EU) 2023/912 z dne 25. aprila 2023 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

PREVOD – Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/919 z dne 4. maja 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/804 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa (razen iz litega železa) ali jekla (razen iz nerjavnega jekla) s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

166

  • C 164 (informacije in objave) –8. maj 2023

2023/C 164/15 – Zadeva C-725/21, SOMEO: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 9. marca 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenija) – SOMEO S.A., nekdanja PEARL STREAM S.A./Republika Slovenija (Predhodno odločanje – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Tarifna podštevilka 9401 90 80 – Deli avtomobilskih sedežev – Mreža za izdelavo žepov na hrbtni strani sedežev – Zaščita za notranjost sedežev)

11

2023/C 164/23 – Zadeva C-358/22, Bolloré logistics: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. marca 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Bolloré logistics SA / Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS (Predhodno odločanje – Carinska unija – Uredba (EGS) št. 2913/92 – Carinski zakonik Skupnosti – Člen 195 – Člen 217(1) – Člen 221(1) – Skupna carinska tarifa – Obveznosti poroka dolžnika carinskega dolga – Načini sporočanja carinskega dolga – Dajatve, ki ustrezajo temu dolgu in ki niso bile pravilno sporočene dolžniku dolga – Zapadlost carinskega dolga v plačilo za solidarnega poroka)

18

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 10. marec 2023
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih