TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L118 do L121 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 118 (zakonodaja) – 6. maj 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/694 z dne 15. februarja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko financiranja, ki ni povezana s stroški zadevnih operacij

4

  • C 154 (informacije in objave) – 6. maj 2019

2019/C 154/06 – Obvestilo podjetjem, ki nameravajo dajati fluorirane ogljikovodike v razsutem stanju na trg Evropske unije v letu 2020

7

  • L 119 (zakonodaja) – 7. maj 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/699 z dne 6. maja 2019 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. marca 2019 do 29. junija 2019 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja ( 1 )

70

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1991 z dne 13. decembra 2018 o odobritvi dajanja na trg jagodičja modrega kosteničevja (Lonicera caerulea L.) kot tradicionalnega živila iz tretje države v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 ( UL L 320, 17.12.2018 )

202

  • L 120 (zakonodaja) – 8. maj 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/703 z dne 8. oktobra 2014 o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/705 z dne 2. maja 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Vrtavka iz plastične mase z izstreljevalcem in nazobčano sprožilno vrvico. Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 9503 00 95 kot druge igrače iz plastične mase.)

8

Sklep št. 1/2019 Pridružitvenega odbora EU-Ukrajina v trgovinski sestavi z dne 25. marca 2019 o določitvi seznama arbitrov iz člena 323(1) Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani [2019/710]

31

  • L 121 (zakonodaja) – 8. maj 2019

Sklep Komisije (EU) 2019/701 z dne 5. aprila 2019 o pripravi glosarja skupnih imen sestavin za označevanje kozmetičnih izdelkov ( 1 )

1

  • C 157 (informacije in objave) – 8. maj 2019

2019/C 157/04 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

12

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 9. maj 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih