TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L139 do L143 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 139 (zakonodaja) – 27. maj 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/848 z dne 17. maja 2019 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015

1

  • L 140 (zakonodaja) – 28. maj 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/855 z dne 27. maja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

1

Sklep Sveta (SZVP) 2019/870 z dne 27. maja 2019 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

90

  • L 141 (zakonodaja) – 28. maj 2019

Uredba (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, spremembi Uredbe (EU) 2016/1627 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2115/2005 in (ES) št. 1386/2007

1

  • L 142 (zakonodaja) – 29. maj 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/890 z dne 27. maja 2019 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz arašidov iz Gambije in Sudana ter o spremembi Uredbe (ES) št. 669/2009 in Izvedbene uredbe (EU) št. 884/2014 ( 1 )

48

  • L 143 (zakonodaja) – 29. maj 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/815 z dne 17. decembra 2018 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja ( 1 )

1

  • C 181 (informacije in objave) – 27. maj 2019

2019/C 181/02 – Razpis za zbiranje predlogov – GR/002/19 – Podpora za dejavnosti ozaveščanja o pomenu intelektualne lastnine in škodi, ki nastane zaradi ponarejanja in piratstva

2

  • C 183 (informacije in objave) – 28. maj 2019

019/C 183/01 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/413/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/870, ter iz Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/855 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

1

2019/C 183/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/413/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

2

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 30. maj 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih