TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L141 do L145 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 141 (zakonodaja) – 20. maj 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/788 z dne 16. maja 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

7

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/789 z dne 18. maja 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

10

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/792 z dne 19. maja 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

18

Sklep Sveta (EU) 2022/793 z dne 16. maja 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem pridružitvenega načrta EU-Gruzija 2021–2027

47

Sklep Komisije (EU) 2022/796 z dne 12. maja 2022 o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Priloge XVIII k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani

111

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2022/581 z dne 8. aprila 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 110, 8.4.2022 )

130

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2022/582 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 110, 8.4.2022 )

131

  • C 205 (informacije in objave) – 20. maj 2022

2022/C 205/13 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Avstralsko zvezo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (06102/2021 – C9-0376/2021 – 2021/0029(NLE))

157

  • L 143 (zakonodaja) – 23. maj 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/802 z dne 20. maja 2022 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz izdelkov iz elektrolitsko kromiranega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Brazilije

11

  • L 145 (zakonodaja) – 24. maj 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/806 z dne 23. maja 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/492 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta ter Izvedbene uredbe (EU) 2020/776 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta ter o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev in dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta, ki so prinesene na umetni otok, fiksno ali plavajočo napravo ali katero koli drugo strukturo v epikontinentalnem pasu države članice ali izključni ekonomski coni, ki jo je prijavila država članica v skladu z UNCLOS

20

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/807 z dne 23. maja 2022 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2022/191 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

31

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 24. maj 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih