TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L144 do L148 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 144 (zakonodaja) – 3. junij 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/897 z dne 12. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede vključitve preverjanja skladnosti na podlagi tveganja v Prilogo I in izvajanja zahtev glede varstva okolja ( 1 )

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/903 z dne 29. maja 2019 o določitvi vseevropskih ciljev uspešnosti za omrežje za upravljanje zračnega prometa za tretje referenčno obdobje, ki se začne 1. januarja 2020 in konča 31. decembra 2024 ( 1 )

49

  • C 186 (informacije in obvestila) – 3. junij 2019

2019/C 186/06 – Povzetek mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pogajalskem mandatu za sporazum med EU in ZDA o čezmejnem dostopu do elektronskih dokazov

17

  • C 186 (informacije in obvestila) – 3. junij 2019

2019/C 187/33 – Zadeva C-275/18: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. marca 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správni soud – Češka republika) – Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství (Predhodno odločanje — Skupni sistem davka na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člen 131 in člen 146(1)(a) — Oprostitev dobave blaga, ki se odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Evropske unije — Pogoji za uveljavljanje oprostitve, določeni v nacionalnem pravu — Vnos blaga v določen carinski postopekDokaz o vnosu v izvozni postopek)

29

  • L 145 (zakonodaja) – 4. junij 2019

Obvestilo o začetku veljavnosti Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/815 z dne 17. decembra 2018 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja ( UL L 143, 29.5.2019 )

85

  • L 146 (zakonodaja) – 5. junij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/915 z dne 4. junija 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih aluminijastih folij v zvitkih s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov na podlagi člena 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

63

Sklep št. 1/2019 Sveta ministrov AKP-EU z dne 23. maja 2019 o prenosu pooblastil za odločitev o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU na Odbor veleposlanikov AKP-EU [2019/920]

114

  • L 148 (zakonodaja) – 6. junij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/921 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek je namenjen za uporabo kot prehransko dopolnilo, ki spodbuja normalno delovanje jeter, pomaga pri procesih razstrupljanja telesa … Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 2106 90 92 kot prehrambni pripravek)

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/922 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek se uporablja kot prehransko dopolnilo, ki preprečuje izpadanje las in pospešuje njihovo rast … Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 2106 90 92 kot živilo, ki ni navedeno ali zajeto na drugem mestu …)

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/923 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek je namenjen za prehrano ljudi in je pripravljen za prodajo na drobno v embalaži s prostornino 2 litra ali manj. Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 2208 90 69 kot druge alkoholne pijače v embalaži s prostornino 2 litra ali manj … Izdelek je namenjen uporabi kot osnova pri pripravi alkoholnih pijač… Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 2208 90 99 kot drugi nedenaturirani etilni alkohol v embalaži s prostornino več kot 2 litra …)

7

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/924 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek kot celota je namenjen zaščiti optičnih vlaken/optičnih kablov in se lahko uporablja v različnih vrstah omrežij. Zato je treba izdelek glede na njegove značilnosti uvrstiti pod oznako KN 8536 70 00 kot konektorji za optična vlakna, snope optičnih vlaken ali kable iz optičnih vlaken …)

10

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/925 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek je zasnovan za nošenje okoli pasu, na primer med športnimi dejavnostmi. V žep/odprtino je mogoče shraniti drobne predmete, kot so ključi, kreditne kartice in podobno. Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 6307 90 10 kot „drugi gotovi pleteni izdelki“. )

13

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/926 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek je predstavljen je kot podlaga za kampiranje ali ležanje na plaži Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 6306 90 00 kot drugi izdelki za taborjenje. )

16

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/927 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Košarica kvadraste oblike, ki meri približno 32 × 27 × 20 cm. Tekstilni izdelki iz katere koli tekstilne tkanine, ki niso podrobneje opisani drugje v nomenklaturi, so uvrščeni v podpoglavje I poglavja 63 (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k poglavju 63, Splošno, (1), prvi odstavek). Zato je treba izdelek uvrstiti pod oznako KN 6307 90 98 kot „drugi gotovi tekstilni izdelki“)

19

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/928 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek kot celota je namenjen zaščiti kablov …. Izdelek je zato treba uvrstiti glede na sestavni material (plastična masa), in sicer pod oznako KN 3926 90 97 kot drugi proizvodi iz plastičnih mas)

22

Delegirana odločba Nadzornega organa EFTE št. 8/19/COL z dne 6. februarja 2019 o spremembi seznama iz točke 39 dela 1.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru, ki navaja mejne kontrolne točke na Islandiji in Norveškem, dogovorjene za veterinarske preglede živih živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav („seznam mejnih kontrolnih točk na Islandiji in Norveškem“), ter o razveljavitvi Odločbe Nadzornega organa Efte št. 90/18/COL [2019/931]

30

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 6. junij 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih