TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L149 do L154 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 149 (zakonodaja) – 7. junij 2019

Sklep št. 2/2017 Skupnega odbora Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu z dne 16. maja 2017 o spremembi določb Dodatka II k Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu z uvedbo možnosti povračila dajatev in polne kumulacije v trgovini, zajeti v Srednjeevropskem sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), ki vključuje Republiko Moldavijo in udeleženke v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu Evropske unije [2019/940]

76

  • C 192 (informacije in obvestila) – 7. junij 2019

2019/C 192/07 – Obvestilo nekaterim osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

23

2019/C 192/09 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(… zadnji odstavek v pojasnjevalni opombi k podštevilki KN „0408 99 80 drugo“ nadomesti z naslednjim besedilom:„Ta tarifna podštevilka zajema pasterizirana tekoča ptičja jajca, ki imajo enake senzorične lastnosti …)

25

2019/C 192/15 – Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta

30

  • L 151 (zakonodaja) – 7. junij 2019

Uredba (EU) 2019/880 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o vnosu in uvozu predmetov kulturne dediščine

1

Uredba (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o Agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in o certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (Akt o kibernetski varnosti) ( 1 )

15

  • L 152 (zakonodaja) – 11. junij 2019

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/950 z dne 7. junija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4357) ( 1 )

97

  • L 154 (zakonodaja) – 12. junij 2019

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

30

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 12. junij 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih